مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۷۵ مطلب با موضوع «داروهای قلبی عروقی» ثبت شده است

اطلاعات داروی استرپتوکیناز Streptokinase (لئوفلیزه استرپتاز Lyophilized STREPTASE) (پودر)

نام علمی دارو (ژنریک):    Streptokinase
گروه دارویی:    Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:
استرپتوکیناز در درمان ترومبوز وریدهای عمقی، آمبولی ریوی، ترومبوآمبولی حاد شریانی، شانت‌های شریانی- وریدی حاوی لخته و انفارکتوس حاد قلبی مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

متابولیسم این دارو کبدی است و هیچگونه متابولیتی برای آن مشخص نشده است. نیمه عمر استرپتوکیناز پس از تزریق وریدی 5/1 میلیون واحد بیش از یک ساعت است. نیمه عمر کمپلکس‌های فعال کننده 23 دقیقه است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر برقراری مجدد پرفوزیون عضله قلب، 20 دقیقه تا 2 ساعت ( متوسط 45 دقیقه) پس از شروع درمان وریدی است. اثر دارو چند ساعت پس از قطع درمان، زمان ترومبین معمولاً به کمتر از دو برابر میزان طبیعی خود می‌رسد. با وجود این، زمان پروترومبین بندرت ممکن است برای مدت 24-12 ساعت پس از توقف درمان همچنان طولانی باشد.

موارد منع مصرف:
استرپتوکیناز در موارد زیر نباید مصرف شود:
آنوریسم شکافنده یا موارد مشکوک به آن، خونریزی فعال، تومور مغزی، صدمات عروق مغزی یا سابقه آن، جراحی اعصاب درون جمجمه‌ای یا داخل نخاعی طی دو ماه قبل از شروع درمان، جراحی اخیر قفسه سینه، ضربه اخیر به سیستم اعصاب مرکزی، زیادی شدید و غیر قابل کنترل فشار خون و واکنش‌های آلرژیک شدید واژن، التهاب حاد لوزالمعده و عیب شدید کار کبد.

هشدارها:
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود: وجود هر گونه نقص انعقاد خون اولیه یا ثانویه ، زایمان طی ده روز قبل از شروع درمان، آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، خونریزی شدید مجرای گوارش طی 10 روز قبل از شروع درمان، جراحی اعصاب طی 2 ماه قبل از شروع درمان، بیوپسی اعضاء طی 10 روز قبل از شروع درمان، سوراخ شدن عروق خونی طی 10 روز قبل از شروع درمان، هر گونه جراحی بزرگ غیر از جراحی اعصاب یا قفسه سینه طی 10 روز قبل از شروع درمان و ضربه شدید و اخیر، تنگی دریچه میترال همراه با فیبریلاسیون دهلیزی یا سایر نشانه‌های ترومبوز احتمالی در نیمه چپ قلب، آسیب شبکیه ناشی از دیابت، درمان با اوروکیناز طی 5 روز تا 6 ماه قبل از شروع مجدد درمان. 
 2. در صورت بروز خونریزی شدید، مصرف دارو باید قطع شود و در صورت نیاز فاکتورهای انعقادی و داروهای ضد انحلال فیبرین ( آپروتینین یا اسید ترانکسامیک ) نیز تجویز شود. 
 3. درمان با داروهای ترومبولیتیک برای موارد مصرف غیر از ترومبوز حاد شریان کرونر فقط باید در بیمارستانهایی که دارای تجهیزات و پرسنل تعلیم دیده برای انجام اقدامات و آزمون‌های تشخیصی توصیه شده هستند، صورت گیرد. 
 4. توصیه می‌شود هنگام تزریق استرپتوکیناز، وسایل و داروهایی مانند اپی نفرین، آدرنوکورتیکوئید و ضد هیستامین‌ها برای درمان آنافیلاکسی در دسترس باشند.
 5. در طول درمان با این دارو بیمار باید کاملاً بستری و تحت نظر باشد.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی این داروعمدتاً تهوع و استفراغ و خونریزی است. درد پشت نیز با مصرف این دارو گزارش شده است. خونریزی معمولاً به محل تزریق محدود می‌شود. با وجود این، خونریزی درون مغز یا از سایر محل‌ها نیز ممکن است بروز نماید. استرپتوکیناز ممکن است سبب بروز واکنش‌های آلرژیک شود.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان د
اروهای ضد انعقاد خوراکی یا هپارین با استرپتوکیناز، به علت افزایش خطر خونریزی بطور کلی توصیه نمی‌شود. در صورت مصرف همزمان داروهای ضد انحلال فیبرین، مانند اسید ترانکسامیک و آپروتینین با استرپتوکیناز، اثر ترومبولیتیک این دارو و اثر ضد انحلال فیبرین از بین می‌رود. مرف داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی، بخصوص ایندومتاسین و اسید استیل سالیسیلیک همزمان با استرپتوکیناز، ممکن است سبب افزایش خطر بروز خونریزی شدید شود. مصرف همزمان اسید والپروئیک با استرپتوکیناز ممکن است خطر بروز خونریزی شدید را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه:
 1. تکمیل دوره درمان همراه با استراحت کامل و رعایت کلیه دستورات پزشک به منظور به حداقل رساندن خونریزی ضروری است.
 2. تهیه و دقیق کردن محلول تزریقی استرپتوکیناز، باید بر اساس توصیه‌های کارخانه سازنده صورت گیرد.
 3. در طول درمان با این دارو باید از هر گونه اقدام غیر ضروری برای بیمار خودداری کرد.
مقدار مصرف:
بزرگسالان : در درمان ترومبوز یا آمبولی شریانی، ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی ریوی، 000/250 واحد به عنوان مقدار مصرف حمله‌ای طی 30 دقیقه تزریق می‌شود و سپس IU/hr1000/000 به صورت انفوزیون مداوم برای 72-24 ساعت مصرف می‌گردد. در ترومبوز شریان کرونر، از راه وریدی 000/5/1 واحد طی یک ساعت و از راه داخل شریانی ( از طریق کانتر ) ابتدا 000/20 واحد و سپس IU/min2000 به مدت یک ساعت تزریق می‌شود.
کودکان : در ترومبوز یا ترومبوآمبولی حاد، ابتدا از راه وریدی IU/kg100 طی 30-5 دقیقه و سپس IU/kg/hr 1000 ( حداکثرIU 1500 ) برای 24-12 ساعت مصرف می‌شود.

اشکال دارویی:
For Injection : 250,000IU
For Injection :750,000IU

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر لئوفلیزه استرپتاز 750000 واحد   
AVENTIS BEHRING [ آلمان ]
     درمان آرا
پودر لئوفلیزه استرپتاز 1500000 واحد   
CSL BEHRING [ آلمان ]
     درمان آرا
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
STREPTASE Injection,Powder,Lyophilized 750,000 IU   
AVENTIS BEHRING [ GERMANY ]
     درمان آرا
STREPTASE Injection,Powder,Lyophilized1,500,000 IU   
CSL BEHRING [ GERMANY ]
۰ نظر

اطلاعات داروی کلوفیبرات Clofibrate (کپسول)

نام علمی دارو (ژنریک): Clofibrate
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
کلوفیبرات در درمان زیادی چربی خون در بیمارانی که به درمان با رژیم غذایی یا سایر روش‌ها پاسخ کافی نداده‌اند، مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
کلوفیبرات ممکن است از طریق مهار بیوسنتز کلسترول، افزایش دفع استرول‌های خنثی، افزایش کاتابولیسم لیپوپروتئین‌های بادانسیته کم و یا افزایش کلیرانس تری‌گلیسریدها (VLDL) از گردش خون، اثر خود را اعمال کند.

فارماکوکینتیک:
این دارو از روده به طور کامل و به آهستگی جذب می‌شود. پیوند کلوفیبرات به پروتئین بسیار زیاد است(96 درصد). این دارو در کبد و مجرای گوارش متابولیزه می‌شود. نیمه عمر دارو با مصرف مقدار واحد 25-6 ساعت می‌باشد. غلظت پلاسمایی VLDL طی 5-2 روز بعد از مصرف دارو کاهش می‌یابد. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی 6-2 ساعت و زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 3 هفته است. غلظت VLDL طی 3 هفته پس از قطع درمان به مقدار قبل از درمان باز می‌گردد. دفع دارو کلیوی است.

موارد منع مصرف:
این دارو در سیروز صفراوی اولیه نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-این دارو در بیماران متبلا به عیب کار کلیه و کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود. 
2-اندازه‌گیری غلظت کلسترول و تری گلیسرید سرم، قبل از شروع درمان، در فواصل هر دو هفته طی درمان و پس از آن هر ماه یک بار ضروری است.

عوارض جانبی:
عوارض گوارشی (از قبیل تهوع، بی‌اشتهایی درد معده)، خارش، کهیر، کاهش توانایی جنسی، سردرد، سرگیجه، کسالت، ریزش مو، مسمومیت بافت عضلانی (همراه با میاستنی یا درد عضلانی) و سنگ‌های صفراوی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داورهای ضد انعقاد خوراکی باکلوفیبرات ممکن است به طور قابل توجهی اثر ضد انعقادی این داروها را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه:
1-در طول درمان، باید از رژیم غذایی تجویز شده از سوی پزشک، استفاده نمود. 
2-در طول مصرف دارو، بیمار باید تحت نظارت دقیق پزشک باشد. 
3-قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت نمود، زیرا ممکن است غلظت چربی در خون به میزان قابل توحهی افزایش یابد. 
4-این دارو را نباید بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده مصرف نمود. 
5-در صورت فراموش شدن یکنوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر این که تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت، مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد.

مقدار مصرف:
به عنوان پایین‌آورنده چربی خون در بزرگسالان،‌g/day2-1/5 در 4-2 مقدار منقسم مصرف می‌شود.

اشکال دارویی:
Capsule: 500mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول نرم کلوفیبرات زهراوی 500 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLOFIBRATE ZAHRAVI 500MG LIQ CAP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی تامسولوسین Tamsulosin (تامسولوزین TAMSULOSIN) (کپسول)

نام علمی دارو (ژنریک):    Tamsulosin Hydrochloride
گروه دارویی:    Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:
تامسولوزین در هایپر پلازی پروستات(بزرگ شدن پروستات) کاربرد دارد(BPH).
سایر موارد کاربرد این دارو: درمان علائم انسداد و اختلال عملکرد خروجی مثانه و تسهیل دفع سنک های کلیوی.

مکانیسم اثر:
تامسولوزین آنتاگونیست گیرنده های آلفا 1 آ- آدرنوسپتور در پروستات است. عضلات غیر ارادی در پروستات به واسطه گیرنده های Alfa 1Aآدرنوسپتور منقبض می شوند. بلوک این گیرنده ها باعث استراحت و رها شدن عضلات غیر ارادی انتهای مثانه و پروستات می شود و متعاقبا جریان ادرار و علائم بزرگی پروستات کاهش می یابد.(BPH). تقر یبا 75 درصد گیرنده های آلفا 1 پروستات از نوع Alfa 1A هستند.

فارماکوکینتیک:
جذب این دارو از راه خوراکی بیش از 90 درصد است. اتصال پروتئین 94 تا 99 درصد است. متابولیسم کبدی دارو توسط CYP3A4 و 2D6 انجام می شود. نیمه عمر دلرو در افراد سالم 9 تا 13 ساعت و در گروه هدف 14 تا 15 ساعت است.

موارد منع مصرف:
 1. مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است. جزء گروه X طبق بندی مس شود که منجر به نقص عضو جنین می گردد.
 2. حساسیت شدید به تامسولوزین و ترکیبات مشابه.
هشدارها:
این دارو نباید به عنوان داروی فشار خون استفاده شود. ممکن است کاهش فشار خون وضعیتی و یا سنکوپ ایجاد کند مخصوصا با مصرف اولین دوز. افت فشار خون ممکن است 4 تا 8 ساعت پس از مصرف اولین دوز دارو ایجاد شود.

عوارض جانبی:
افت فشار خون وضعیتی 6 تا 19 درصد.
سردرد، گیجی
اختلالات انزال
رینیت،
حالت خواب و بیداری(somnolence)، بی خوابی، خستگی
اسهال
دندان درد، درد لثه

تداخل دارویی:
هم زمان با سایر داروهای مهار کننده آلفا 1 و مهار کننده هایCYP3A4 منع مصرف جدی دارد.
ممکن است سطح سرم و سمیت مهار کننده های آلفا 1 و داروهای مهار کننده کانال کلسیم را افزایش دهد.
سطح سرمی و اثربخشی تامسولوزین ممکن است با داروهای کاهش دهنده CYP3A4 کاهش یابد: پگ اینترفرون آلفا- 2 بی

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
در مراحل اولیه بزرگی پروستات(BPH) ، چهار دهم میلی گرم یک بار در روز پس از یک وعده ثابت غذا(مثلا ناهار). پس از 2 تا 4 هفته در صورت عدم پاسخ ممکن است دوز دارو به 0.8 میلی گرم افزایش یابد.

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول آهسته رهش اومنیک 0.4 میلی گرم   
ASTELLAS [ هلند ]
     بهستان دارو
کپسول آهسته رهش تامسولوزین هگزال 0.4 میلی گرم   
HEXAL [ آلمان ]
     داروسازی بهستان تولید
کپسول آهسته رهش تامسولوزین میلان 0.4 میلی گرم   
MYLAN [ فرانسه ]
     گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
کپسول تامسولوسین-آریا 0.4 میلی گرم   
داروسازی آریا [ ایران ]
    
کپسول تامسولوسین اسوه 0.4 میلی گرم   
داروسازی اسوه [ ایران ]
    
کپسول ماکسولوسین 0.4 میلی گرم   
داروسازی اکسیر [ ایران ]
    
کپسول پروترال 0.4 میلی گرم   
داروسازی تسنیم [ ایران ]
    
کپسول تامسولوسین رازک 0.4 میلی گرم   
داروسازی رازک [ ایران ]
    
کپسول پلت آهسته رهش تامسولوسین فارابی 0/4 میلی گرم   
داروسازی فارابی [ ایران ]
    
کپسول مدالوسین 0.4 میلی گرم   
داروسازی مداوا [ ایران ]
    
کپسول پروستام 0.4 میلی گرم   
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
    
کپسول تامسولوسین آی پی پی 0.4 میلی گرم   
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]
    
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
OMNIC Capsule 0.4 mg,Extended Release   
ASTELLAS [ NETHERLAND ]
     بهستان دارو
TAMSULOSIN HEXAL Capsule 0.4 mg,Extended Release   
HEXAL [ GERMANY ]
     داروسازی بهستان تولید
TAMSULOSIN MYLAN Capsule 0.4 mg,Extended Release   
MYLAN [ FRANCE ]
     گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
TAMSULOSIN-ARYA 0.4MG CAP   
داروسازی آریا [ IRAN ]
    
TAMSULOSIN OSVEH 0.4MG CAP   
داروسازی اسوه [ IRAN ]
    
MAXULOSIN® 0.4MG CAP   
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
    
PROTRAL 0.4MG CAP   
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
    
TAMSULOSIN RAZAK 0.4MG CAP   
داروسازی رازک [ IRAN ]
    
Tamsulosin FARABI 0.4 mg ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS   
داروسازی فارابی [ IRAN ]
    
MODALUSIN 0.4MG CAP   
داروسازی مداوا [ IRAN ]
    
PROSTAM 0.4MG CAP   
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
    
TAMSULOSIN IPP 0.4MG CAP   
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی کارودیلول Carvedilol (کوریول CORYOL، کاردول CARDOL، سوکاردیل SOCARDIL) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Carvedilol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد هایپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی قلب (آنتاگونیست بتای غیر انتخابی[B]، آنتاگونیست 1α) 
کارودیلول در درمان هایپرتانسیون، آنژین پکتوریس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی قلبی تجویز می شود.

مکانیسم اثر:
a) اثر ضد هایپرتانسیون: دارو از طریق بلوک گیرنده های بتا سبب کاهش برون ده قلبی و تاکیکاردی، و نیز از طریق بلوک رسپتورهای آلفا سبب گشادی عروق و کاهش مقاومت محیطی می شود. همچنین دارو دارای خواص آنتی اکسیدانی نیز می باشد. 
b) اثر درمانی در نارسایی قلبی: دارو سبب کاهش فشار خون، فشار شریان ریوی، مقاومت عروق سیستمیک و نیز ضربان قلب می شود.

 فارماکوکینتیک:
کارودیلول پیرو تجویز خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. به علت متابولیسم عبور اول کبدی گسترده، فراهم زیستی دارو حدود 25% است. نیمه عمر دارو بین 10-6 ساعت است و بیش از 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP2D6 و CYP2C9 ) صورت می گیرد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، ضعف، سردرد، بی خوابی، ادم، بلوک AV، برادی کاردی، تهوع، افزایش آنزیم های کبدی، ترومبوسیتوپنی، هیپرگلیسمی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، ناتوانی جنسی

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده مونوآمینو اکسیداز، رزرپین و کلونیدین سبب افزایش احتمال برادی کاردی و یا هایپوتانسیون می شود. 
b) مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین سبب افزایش سطح پلاسمایی دیگوکسین می شود. 
C) مصرف همزمان این دارو با انسولین و داروهای خوراکی ضد دیابت سبب تشدید اثرات هیپوگلیسمیک آنها می شود. 
d) مصرف همزمان دارو با غذا سبب تاخیر در جذب دارو و کاهش اثرات هیپوتانسیون اورتوستاتیک دارو می شود، در نتیجه بهتر است دارو با غذا مصرف شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
هیپرتانسیون: ابتدا 6.25mg از راه خوراکی دو بار در روز و همراه با غذا مصرف می شود. فشار خون سیستولیک بیمار در حالت ایستاده و 1 ساعت بعد از اولین دوز چک می شود. در صورت تحمل بیمار این دوز به مدت 14-7 روز ادامه می یابد. در صورت نیاز به همین روش دوز دارو به میزان 12.5mg 2بار در روز افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی ,25mg 2بار در روز می باشد. 

نارسایی قلبی: قبل از شروع درمان باید دوز گلیکوزیدهای قلبی، دیورتیک ها و مهارکننده های ACE تنظیم شود. دوز اولیه 3.125mg خوراکی 2 بار در روز برای مدت 2 هفته همراه با وعده غذایی می باشد. در صورت لزوم می توان دوز دارو را هر 2 هفته 1بار افزایش داد. ماکزیمم دوز مصرفی در بیمار با وزن کمتر از 85kg ، 25mg دو بار در روز و در بیمار بالای 85kg ، 50میلی گرم 2بار در روز می باشد.

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
قرص آپو-کارودیلول 25 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کوریول 12.5 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص کوریول 6.25 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص کارودیلول دی پی 12.5 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص کارویدال 6.25 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص کارویدال 12.5 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول پورسینا 12.5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول پورسینا 25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-تدافارم 6.25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-تدافارم 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-تدافارم 12.5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-جالینوس 6.25 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
 
قرص کاردیول 6.25 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص کاردیول 12.5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
اقرص کاردول 12.5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کاردول 25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص کاردول 6.25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص سوکاردیل 25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-عبیدی 6.25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-عبیدی 25 میلیگرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کارودیلول-عبیدی 12.5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
قرص کارویمد 6.25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص کارویمد 25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
 
قرص کارودیلول کیمیدارو 12.5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول کیمیدارو 25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص کارودیلول کیمیدارو 6.25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CORYOL Tablet 12.5 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
CORYOL Tablet 6.25 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
CARVEDILOL DP 12.5MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CARVIDAL 6.25MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
CARVIDAL 12.5MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL PURSINA 25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-TEDAPHARM 6.25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-TEDAPHARM 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-TEDAPHARM 12.5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-JALINOUS 6.25MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
 
CARDIOL 6.25MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
CARDIOL 12.5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
CARDOL 12.5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
CARDOL 25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
CARDOL 6.25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
SOCARDIL 6.25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SOCARDIL 25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
SOCARDIL 12.5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-ABIDI 6.25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-ABIDI 25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CARVEDILOL-ABIDI 12.5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CARVEDILOL FARABI 12.5MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
CARVIMOD 6.25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
CARVIMOD 25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
 
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 12.5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 6.25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی ترازوسین Terazosin (آپو-ترازوسین APO-TERAZOSIN) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک):    Terazosin Hydrochloride
گروه دارویی:    Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

ضد فشار خون (آلفا-1 بلوکر).
 1. درمان فشار خون خفیف تا متوسط: بالغین: در ابتدا میزان 1mg از راه خوراکی قبل از خواب تجویز می شود. تنظیم دوز بر اساس پاسخ بیمار می باشد. رنج دوز توصیه شده 1-5mg روزانه یا در 2دوز منقسم می باشد.
 2. درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH): در ابتدا میزان 1mg از راه خوراکی قبل از خواب تجویز می شود. می توان دوز را بر اساس رسپانس بیمار تا 10mg افزایش داد.
مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار انتخابی رسپتورهای alpha-1 در ماهیچه صاف عروق، سبب کاهش مقاومت عروقی محیطی و کاهش فشار خون می شود.

فارماکوکینتیک:
دارو 90-94% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دارو در حدود 12 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، سردرد، عصبی شدن، پارستزی، خواب آلودگی، فیبریلاسیون دهلیزی، هایپوتنشن اورتوستاتیک، تپش قلب، ادم محیطی، سنکوپ، تاکیکاردی، تاری دید، احتقان بینی، سینوزیت، تهوع، کاهش میل جنسی، ترومبوسیتوپنی، درد ماهیچه، دیس پنه.

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با آلفا بلوکرها و داروهای ضد فشارخون ممکن است سبب بروز هیپوتنشن مشهود شود.
b) مصرف همزمان این دارو با کلونیدین ممکن است سبب کاهش اثرات ضد فشار خون کلونیدین شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:


تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص آپو-ترازوسین 2 میلی گرم   
APOTEX [ کانادا ]
     ندای محیا
قرص آپو-ترازوسین 5 میلی گرم   
APOTEX [ کانادا ]
     ندای محیا
قرص ترازوسین-آریا 5 میلی گرم   
داروسازی آریا [ ایران ]
    
قرص ترازوسین-آریا 2 میلی گرم   
داروسازی آریا [ ایران ]
    
قرص ترازوسین-حکیم 2 میلی گرم   
داروسازی حکیم [ ایران ]
    
قرص ترازوسین حکیم 5 میلی گرم   
داروسازی حکیم [ ایران ]
    
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
APO-TERAZOSIN Tablet 2 mg   
APOTEX [ CANADA ]
     ندای محیا
APO-TERAZOSIN Tablet 5 mg   
APOTEX [ CANADA ]
     ندای محیا
TERAZOCIN-ARYA 5MG TAB   
داروسازی آریا [ IRAN ]
    
TERAZOCIN-ARYA 2MG TAB   
داروسازی آریا [ IRAN ]
    
TERAZOSIN-HAKIM 2MG TAB   
داروسازی حکیم [ IRAN ]
    
TERAZOSIN HAKIM 5MG TAB   
داروسازی حکیم [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی کاپتوپریل Captopril (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک): Captopril
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو برای کنترل زیادی خفیف تا متوسط فشار خون به تنهایی یا همراه یک داروی مدر تیازیدی وهمچنین در درمان زیادی شدید فشار خون که به سایر تدابیر درمانی پاسخ نمی‌دهند مصرف می‌شود. کاپتوپریل به عنوان داروی کمکی در نارسایی قلب، پس از سکته قلبی و در آسیب کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت غیر وابسته به انسولین مصرف می‌شود. کاپتوپریل پس از انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به اختلال در عملکرد بطن چپ و همچنین دردرمان نفروپاتی دیابتیک نیز مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
این دارو در بیماری کلیوی-عروقی و تنگی آئورت نباید مصرف شود.

هشدارها:
1-در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: سابقه آنژیوادم، زیادی پتاسیم خون، تنگی شریان کلیه، پیوند کلیه و عیب کار کلیه. 
2-در بیمارانی که تحت رژیم غذایی شدیداً کم‌نمک قرار داشته یا دیالیز می‌شوند، کاهش ناگهانی در میزان آنژیوتانسین ll به علت مصرف داروهای مهارکننده ACE ، ممکن است سبب کاهش ناگهانی و شدید فشار خون شود. علاوه بر این خطر نارسایی کلیه ناشی از مصرف دروهای مهارکننده ACE در بیمارانی که سدیم و حجم خون آنها کاهش یافته یا در بیمارانی که مبتلا به نارسایی احتقانی قلب هستند، افزایش می‌یابد. 
3-در طول درمان زیادی فشار خون با کاپتوپریل، اندازه‌گیری فشار خون در فواصل منظم ضروری است.

عوارض جانبی:
کاهش فشار خون، سرگیجه، سردرد، تهوع(و گاهگاهی استفراغ)، کرامپ عضلانی، خشکی مداوم دهان، سرفه، تغییرات صدا و حس چشایی، التهاب مخاط دهان، سوء هاضمه، درد شکم، عیب کار کلیه، افزایش پتاسیم خون، آنژیوادم، کهیر، بثورات جلدی و حساسیت مفرط و اختلالات خونی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با داروهای بیهوش‌کننده،‌اثر کاهنده فشار خون را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان ای دارو با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ممکن است اثر پایین‌آورنده فشار خون کاپتوپریل را کاهش داده و خطر نارسایی کلیه را افزایش یابد. در صورت مصرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین، خطر بروز زیادی پتاسیم خون افزایش می‌یابد. در صورت مصرف همزمان کاپتوپریل با داروهای مدر نگهدرانده پتاسیم ومکمل‌های پتاسیم، احتمال بروز زیادی پتاسیم خون وجود دارد. همچنین داروهای مدر ممکن است سبب افزایش اثر کاهنده فشار خون، کاپتوپریل شوند. در صورت مصرف همزمان لیتیم یا کاپتوپریل، دفع لیتیم کاهش یافته و غلظت آن در پلاسما افزایش می‌یابد. مصرف همزمان الکل و داروهای مدر با کاپتوپریل ممکن است سبب تشدید اثرات کاهنده فشار خون شود.

نکات قابل توصیه:
1-مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد. 
2-این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی‌کند، بکله آن را کنترل می‌نماید. از این رو مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد. 
3-از مصرف سایر داروها، به خصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود. 
4-طی مصرف این دارو، رعایت رژیم غذایی و محدودیت مصرف سدیم اهمیت دارد. 
5-در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر این که تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو باید خودداری شود.

مقدار مصرف:
به عنوان پایین‌آورنده فشار خون، ابتدا مقدار 25 میلی‌گرم 2 یا 3 بار در روز مصرف می‌شود که در صورت نیاز، پس از یک یا دو هفته مقدار مصرف را می‌توان به 50 میلی‌گرم 2 یا 3 بار در روز افزایش داد. در اختلال عملکرد بطن چپ پس از سکته قلبی، ابتدا مقدار واحد 25/6 میلی‌گرم و سپس 5/12 میلی‌گرم 3 بار در روز مصرف می‌شود که به تدریج طی چند روز افزایش می‌یابد. مقدار نگهدارنده 50 میلی‌گرم 3 بار در روز است. در آسیب کلیوی در بیماران دیابتی، 25 میلی‌گرم 3 بار در روز مصرف می‌شود. 
در نارسایی احتقانی قلب، ابتدا 25 میلی‌گرم 2 یا 3 بار در روز مصرف می‌شود. سپس مقدار مصرف در صورت نیاز، هر روز تا میزان 50 میلی‌گرم 2 یا 3 بار در روز افزایش می‌یابد. مقدار نگهدارنده 100-50 میلی‌گرم 2 یا 3 بار در روز است. برای بیمارانی که به علت درمان قبلی با داروهای مدر، سدیم و آب بدن آنها کاهش یافته، بیمارانی که درمان با داروهای مدر را ادامه می‌دهند یا بیمارانی که نارسای کلیوی دارند، مقدار اولیه 5/12-25/6 میلی‌گرم 2 یا 3 بار در روز است. این بیماران برای مراقبت از کاهش بیش از حد فشار خون، حداقل یک ساعت پس از مصرف مقدار اولیه باید تحت نظر باشند. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان mg/day150 است. 
کودکان: مقدار اولیه mg/kg0/3 سه بار در روز است که بر حسب نیاز هر 24-8 ساعت به مقدار mg/kg0/3 افزایش می‌یابد. در نوزادان، ابتدا mg/kg0/01 دو یا سه بار در روز مصرف می‌شود که سپس بر حسب نیاز و تحمل بیمار تنظیم می‌شود. برای بیمارانی که به علت درمان قبلی با داروهای مدر، سدیم و آب بدن آنها کاهش یافته، بیمارانی که درمان با داروهای مدر را ادامه می‌دهند یا بیمارانی که نارسایی کلیوی دارند، مقدار اولیه mg/kg0/15 سه بار در روز خواهد بود.

اشکال دارویی:
Tablet: 25 mg, 50mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کاپتوپریل-داروپخش 25 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل دی پی 50 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل-اکسیر 25 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل-اکسیر 50 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل ایران دارو 25 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل-تدافارم 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل-تدافارم 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل روزدارو 50 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CAPTOPRIL-DAROUPAKHSH 25MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL DP 50MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL-EXIR 25MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL-EXIR 50MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL IRANDAROU 25MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL-TEDAPHARM 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL RUZDAROU 25MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL RUZDAROU 50MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 50MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CAPTOPRIL-SOHA CHARBAGH 25MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی تیکلوپیدین Ticlopidine (تیکلامین TICLAMIN) (قرص)

نام علمی دارو (ژنریک):    Ticlopidine Hydrochloride
گروه دارویی:    Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:
تیکلوپیدین جهت کاهش خطر حمله ترومبوآمبولیک گهگیر در بیمارانی که سابقه حمله کامل و ترومبوتیک دارند، مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
تیکلوپیدین یک مهار کننده تجمع پلاکت می‌باشد که مکانیسم اثر دقیق آن به خوبی مشخص نیست.

فارماکوکینتیک:
بیش از 80 درصد دارو از مجرای گوارش جذب می‌شود. جذب دارو در صورت مصرف پس از غذا افزایش می‌یابد. پیوند این دارو به پروتئین پلاسما بسیار زیاد است. متابولیسم این دارو به شدت کبدی است. نیمه عمر بسته به سن بیمار ممکن است 6/12 – 9/7 ساعت باشد. با مصرف مکرر مقادیر 250 میلی گرم دوبار در روز، اثر دارو طی دو روز ظاهر می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی پس از مصرف یک دوز 250 میلی گرم حدود 29 ساعت است. حداکثر غلظت پلاسمایی با مصرف یک مقدار 250 میلی گرم حدودmcg/Ml0/6-0/4 می‌باشد. مصرف مقادیر مکرر 250 میلی گرم دو بار در روز، حدود 11-8روز است. این دارو از راه کلیه، صفرا و مدفوع دفع می‌شود.

موارد منع مصرف:
این دارو در خونریزی، هموفیلی یا سایر نقایص خونسازی مانند کمبود نوتروفیل‌ها و پلاکت‌ها، عیب کار کبد، سابقه پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک نباید مصرف شود.

هشدارها:
 1. این دارو در صورت وجود عیب شدید کار کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. در طول مصرف این دارو، آزمون شمارش تام سلول خون، پلاکت، تشخیص افتراقی سلول‌های خون و مرفولوژی گلبول‌های قرمز باید صورت گیرد.
عوارض جانبی:
با مصرف این دارو، بثورات جلدی، مشکلات ناشی از خونریزی ( شامل درد یا تورم شدید شکم، درد پشت، خونریزی در چشم، ادرار، مدفوع تیره، کودی پوست، کاهش هوشیاری، سرگیجه، سردرد، درد و تورم مفاصل، خونریزی از بینی ) ، خارش پوست، کاهش نوتروفیل‌های خون و پورپورا گزارش شده است.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با داروی ضد انعقاد، داروهای ترومبولیتیک ( مانند استرپتوکیناز و اوروکیناز ) خطر بروز خونریزی شدید را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپرین، سایر مهار کننده‌های تجمع پلاکتی با این دارو خطر بروز خونریزی شدید و افزایش اثر مهار کنندگی تجمع پلاکتی را به دنبال خواهد داشت.
مصرف همزمان فنی‌توئین با تیکلوپیدین ممکن است سبب افزایش غلظت پلاسمایی فنی‌توئین بشود.

نکات قابل توصیه:
 1. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود. از دو برابر کردن مقدار مصرف باید خودداری گردد.
 2. اگر تا زمان مصرف بعدی فاصله زیاد باقی نمانده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید اجتناب کرد.در صورت بروز خونریزی، عفونت و پورپورا یا کاهش پلاکت خون، باید فوراً به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف:
بزرگسالان : 250 میلی گرم دو بار در روز همراه غذا مصرف می‌شود.

اشکال دارویی:
Tablet : 250mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص تیکلوپیدین-آریا 250 میلی گرم   
داروسازی آریا [ ایران ]
    
قرص تیکلامین 250 میلی گرم   
داروسازی امین [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
TICLOPIDINE-ARYA 250MG TAB   
داروسازی آریا [ IRAN ]
    
TICLAMIN 250MG TAB   
داروسازی امین [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی برینزولاماید Brinzolamide (آزوپت AZOPT) (قطره چشمی)

نام علمی دارو (ژنریک): Brinzolamide
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این فراورده در درمان افزایش فشار داخل چشمی یا گلوکوم با زاویه باز مصرف می شود.

 مکانیسم اثر:
این دارو با مهار آنزیم کربنیک انیدراز II در چشم باعث کاهش ترشح مایع زلالیه و کاهش فشار داخل چشم می شود.

 فارماکوکینتیک:
درصورت مصرف موضعی، جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر دارو 111 روز است و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

 موارد منع مصرف:
در صورت حساسیت به یکی از اجزاء فراورده و نارسایی شدید کلیوی نباید مصرف شود.

 هشدارها:
1.در صورت نارسایی کلیوی و کبدی باید با احتیاط مصرف شود. 
2.چنانچه عوارض موضعی چشمی مثل التهاب ملتحمه و واکنشهای چشم مشاهده شد، مصرف دارو باید قطع شود و قبل از شروع مصرف مجدد، بیمار باید ارزیابی شود.

عوارض جانبی:
تاری موقتی دید بعد از مصرف دارو، احساس طعم غیر معمول، سوزش یا خارش، چشم خشک و التهاب و آب ریزش بینی و واکنشهای آلرژیک و التهاب ملتحمه از عوارض جانبی مهم این دارو می باشند.

تداخل دارویی:
همزمان با داروهای خوراکی مهارکننده کربنیک انیدراز و مقادیر زیاد سالیسیلاتها نباید مصرف شود.

نکات قابل توصیه:
1.احتمال ایجاد عفونت باکتریائی و التهاب قرنیه، کاهش دید و آسیب شدید چشمی وجود دارد. لذا داروهای چشمی را با رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی فراورده باید بکار برد. 
2.ماده محافظ موجود در این فراورده (بنزالکونیوم کلراید) ممکن است جذب لنز تماسی نرم شود، لذا حداقل 15 دقیقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسی نرم در چشم قرار داده شود.

 مقدار مصرف:
یک قطره 3 بار در روز در چشم ریخته شود.

اشکال دارویی:
Ophthalmic Suspension 1%

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی آزوپت 10میلی گرم/میلی لیتر
ALCON [ بلژیک ]
  ایران ممکو
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AZOPT Drop,Ophthalmic 10 mg/ml
ALCON [ BELGIUM ]
  ایران ممکو
۰ نظر

اطلاعات داروی تیمولول Timolol Maleate (تیموبایول TIMOBIOL، اپتیمول OPTIMOL) (قطره چشمی)

نام علمی دارو (ژنریک):    Timolol Maleate
گروه دارویی:    Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:   
موارد مصرف:
تیمولول در درمان گلوکوم ساده مزمن، گلوکوم با زاویه باز و افزایش فشار داخلی چشم به کار می رود.

مکانیسم اثر:
تیمولول گیرنده های بتا آدرنرژیک را بلوک می کند و تولید مایع را در چشم کاهش می دهد. این دارو ممکن است موجب افزایش جریان خروج مایع از چشم شود.

فارماکوکینتیک:
زمان شروع اثر دارو 30 دقیقه و زمان رسیدن به حداکثر اثر 2-1 ساعت پس از مصرف می باشد. طول مدت اثر 24 ساعت است. مقداری از دارو نیز ممکن است جذب سیستمیک گردد.

موارد منع مصرف:
در آسم نایژه ای، بیماری انسداد مزمن ریوی، بیماری قلبی، شوک کاردیوژنیک، بلوک قلبی و برادیکاردی سینوسی نباید مصرف شود.

هشدارها:
 1. در التهاب برونش ها، آمفیزم بیماریهای ریوی، بیماریهای قلبی، دیابت ملیتوس، هیپوگلیسمی و هیپرتیروئیدیسم باید با احتیاط تجویز شود.
 2. در صورت بروز حساسیت به نور از عینک آفتابی استفاده و از قرار گرفتن در معرض نور خودداری شود.
 3. بهنگام هرگونه جراحی از جمله جراحی های دندانپزشکی یا درمان اورژانس با احتیاط مصرف شود. 
 4. ممکن است علائم هیپوگلیسمی مانند افزایش ضربانات قلب را بپوشاند.

عوارض جانبی:

قرمزی چشمها یا پلکها، التهاب پلک ها، التهاب ملتحمه چشم، کراتیت، افتادگی پلک، کاهش حساسیت قرنیه، دوبینی و اختلالات بینایی از عوارض جانبی مهم دارو می باشد.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:
در بزرگسالان یک قطره دو بار در روز مصرف می شود.

اشکال دارویی:
Drops:( As Maleate):%0.5
تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قطره چشمی تیمولول داروپخش 0.5%   
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
    
قطره چشمی تیموبایول   
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
    
قطره چشمی اپتیمول 0.5%   
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
    
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
TIMOLOL DAROU PAKHSH 0.5% 5ML OPH DROP   
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
    
TIMOBIOL 0.5% OPH DROP   
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
    
OPTIMOL 0.5%OPH DROP   
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
۰ نظر

اطلاعات داروی برتیلیوم Bretylium Tosilate (آمپول)

نام علمی دارو (ژنریک): Bretylium Tosilate
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو در درمان آریتمی‌های بطنی که به سایر درمان‌ها مقاوم هستند. مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
به نظر می‌رسد که این دارو سبب فرو نشاندن سریع فیبریلاسیون بطنی می‌شود که ناشی از تأثیر مستقیم آن بر روی غشاء سلول میوکارد است. علاوه بر این، تخلیه نوراپی نفرین در انتهای اعصاب محیطی آدرنرژیک و سپس انسداد آدرنرژیک و جلوگیری از آزاد شدن نوراپی نفرین در پاسخ به تحریک عصب سمپاتیک نیز ایجاد می‌گردد. ظاهراً جلوگیری بیشتر از آزاد شدن نوراپی نفرین به فرونشاندن تاکی کاردی بطنی کمک می‌نماید.

فارماکوکینتیک:
متابولیسم این دارو ناچیز است. نیمه عمر دارو به طور متوسط 10 ساعت (17-4 ساعت) است که در عیب کار کلیه به 5/31 ساعت می‌رسد. اثر این دارو از راه تزریق وریدی در فیبریلاسیون بطنی پس از 10-5 دقیقه و در تاکی کاردی بطنی پس از 120-20 دقیقه شروع می‌شود. از راه تزریق عضلانی، اثر دارو در فیبریلاسیون بطنی پس از 60-20 دقیقه و در تاکی کاردی بطنی پس از 120-20 دقیقه شروع می‌شود. طول اثر دارو 24-6 ساعت و دفع آن کلیوی است.

موارد منع مصرف:
این دارو در فئوکروموسیتوم نباید مصرف شود.

 هشدارها:
1- در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: تنگی آئورت، زیادی فشار خون ریوی، کاهش برون‌ده قلبی، عیب کار کلیه. 
2- برتیلیوم همیشه قبل از تزریق وریدی رقیق می‌شود،مگر در فیبریلاسیون بطنی خطرناک که باید بدون رقیق شدن و با حداکثر سرعت ممکن تزریق شود. 
3- برتیلیوم فقط در درمان کوتاه مدت به کار می‌رودو باید پس از 5-3 روز با کاهش تدریجی، مصرف آن قطع شده و در صورت لزوم درمان با داروی ضد آریتمی خوراکی ادامه یابد. 
4- میزان مصرف دارو از راه تزریق عضلانی حداکثر 5 میلی‌لیتر به صورت رقیق شده در هر محل تزریق می‌باشد. به منظور پیشگیری از تخریب بافت، محل تزریق هر بار باید تعویض شود. 
5- تحمل به اثر کاهنده فشار خون معمولاً پس از چند روز ایجاد می‌شود. طی این مدت، بیمار باید به پشت خوابیده و فشار خون او به دقت کنترل شود. 
6- انفوزیون سریع ممکن است سبب تهوع و استفراغ شده و در بیماران با سن بیش از 65 سال،‌خطر بروز کاهش فشار خون ارتواستاتیک وجود دارد.

عوارض جانبی:
کاهش فشار خون، تهوع و استفراغ و نکروز بافت(پس از تزریق عضلانی) بامصرف دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد آریتمی سبب افزایش ضعف عضله قلب می‌شود. مصرف همزمان این دارو با گلیکوزیدهای قلبی توصیه نمی‌شود. زیرا تخلیه ابتدایی نوراپی‌نفرین ممکن است سبب افزایش سمیت دیژیتال شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
بزرگسالان: در فیبریلاسیون یا تاکی کاردی بطنی (ناپایدار از نظر همودینامیکی) برای درمان فوری، از راه وریدی mg/kg 5 بدون رقیق شدن تزریق می‌شود. در صورت تداوم آریتمی، مقدار مصرف mg/kg 10 افزایش یافته و در صورت نیاز، مصرف دارو تکرار می‌گردد. برای درمان مداوم، از راه انفوزیون وریدی mg/min2-1 از محلول رقیق شده مصرف می‌شود. به طور متناوب، محلول رقیق شده با مقدار mg/kg10-5 طی مدت بیش از 8 دقیقه هر 6 ساعت نیز انفوزیون می‌شود. در سایر آریتمی بطنی،مقدار mg/kg10-5 از محلول رقق شده طی مدت بیش از 8 دقیقه انفوزیون می‌گردد. در صورت تداوم آریتمی، مقدار مصرف هر 2-1 ساعت تکرار شده و پس از آن، هر 6 ساعت، همین مقدار به عنوان نگهدرانده تزریق می‌شود.

اشکال دارویی:
Injection: (2,10,20 ml) 50mg/ml

 تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول برتیلیوم توسیلات 50میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
  کاطا
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BRETHYLIUM TOSYLATE Injection 50 mg/ml,10 ml
SANDOZ [ CANADA ]
  کاطا
۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت