مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۹۵ مطلب با موضوع «دارو های ضد باکتری» ثبت شده است

اطلاعات داروی آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam - ویال

ویال آمپیسول AMPISUL
ویال آمپی باکتام AMPIBACTAM

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ampicillin+Sulbactam
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا

موارد مصرف:

درمان عفونت اندوکاردیت بزرگسالان ، پیشگیری ایجاد عفونت در زخم، پیشگیری سپسیس در جراحی ها. این داروی ترکیبی در درمان عفونت های پوست، دستگاه گوارش و باکتری های تولید کننده بتالاکتاماز استفاده می شود مانند:
S.aureus; H. influenza; E.coli ; Kelebsiella ; Acinetobacter ; Enterobacter ; anaerobes


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

در بیماران با نقص کلیوی بسیار احتیاط شود. خطر بروز شوک انافیلاکسی وجود دارد. در بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود. بروز راش پوستی باید با دقت بررسی شود مبادا علائمی از بروز واکنش های حساسیتی باشد. مصرف طولانی مدت ممکن است باعث رشد قارچ شود.


عوارض جانبی:

درد در محل تزریق ، اسهال، راش پوستی، خستگی، سردرد، ادم، درد قفسه سینه، مشکلات گوارشی، کاندیازیس.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

مصرف در بارداری : گروه بی
مصرف در شیردهی: با احتیاط مصرف شود، وارد شیر مادر می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال آمپی باکتام 2+1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال آمپی باکتام 1گرم/0.5گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال آمپی سول 1+0.5 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال آمپیسول 2+1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AMPIBACTAM 2G/1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMPIBACTAM 1G/0.5G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMPISUL 1G/0.5G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMPISUL 2G/1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی امپی سیلین Ampicillin - کپسول، سوسپانسیون، ویال

ویال آمپیویل AMPIVIL
ویال آمپی ویل AMPIVIL
ویال آمپیکسیل AMPIXILL
کپسول سوسپانسیون آمپیرال AMPIRAL
کپسول ویال سوسپانسیون آمپی سیلین AMPICILLIN

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ampicillin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی آفا شیمی داروسازی دانا داروسازی فارابی داروسازی کوثر
داروسازی جابربن حیان

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم وسوزاک مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

50-35 درصد دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2-5/1 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. در تزریق عضلانی 1 ساعت بعد غلظت دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 5/1 -1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 19 ساعت هم ممکن است افزایش یابد. 90-75 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.


هشدارها:

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن، و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین، سایر عوارض جانبی این دارو تهوع، اسهال، بثورات جلدی می با شند.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان آمپی سیلین با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن، ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد ومنجر به بارداری ناخواسته شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و درنتیجه مسمومیت با این دارو می شود.


نکات قابل توصیه:

 1. آمپی سیلین را باید با معده خالی مصرف کرد.
 2. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
 3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
 4. در هنگام مصرف آمپی سیلین، از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
 5. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض یادآوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصرف بعدی نیز نباید دوبرابر گردد.


مقدار مصرف:

خوراکی :

 • بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی 1-25/0 گرم هر ساعت است که ترجیحاً نیم ساعت قبل از غذا باید مصرف شود. در درمان سوزاک 5/3-2 گرم از دارو همراه با 1 گرم پروبنسید در یک نوبت مصرف می شود. در درمان عفونت مجاری ادرار 500 میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود.
 • کودکان : مقدار مصرف در کودکان با سن کمتر از ده سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان است .

تزریقی :

 • بزرگسالان : مقدار مصرف آمپی سیلین از راه تزریق عضلانی یا وریدی یا آنفوزیون 500 میلی گرم هر 6-4 ساعت می باشد که در درمان مننژیت این مقدار بیشتر خواهد شد . در درمان مننژیت همراه با سایر آنتی بیوتیک ها مقدار 2 گرم هر 4 ساعت برای مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود ( دوره درمان برای مننژیت لیستریایی 15-10 روز است ).
 • کودکان : مقدار مصرف آمپی سیلین، از راه تزریقی، در کودکان با سن تا 10 سال، نصف مقدار بزرگسالان می باشد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Capsule : 250 mg
Capsule : 500 mg
For Oral Suspension : 125mg-5ml
For Oral Suspension : 250mg-5ml
For Injection: 250 mg
For Injection :500 mg
For Injection :1 g (as sodium )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول آمپی سیلین آفا شیمی 500 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

ویال آمپیکسیل 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال آمپیکسیل 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال آمپیکسیل 250 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال آمپی ویل 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال آمپی سیلین دانا 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال آمپیویل 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون آمپیرال 250میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]

کپسول آمپیرال 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 125 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول فار-آمپی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون آمپی سیلین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول امپی سیلین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 125 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

کپسول کوثر-امپی سیلین 500 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

کپسول کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کوثر-آمپی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AMPICILLIN AFA CHEMIE 500MG CAP
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]

AMPIXILL 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMPIXILL 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMPIXILL 250MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMPIVIL 250MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMPICILLIN DANA 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMPIVIL 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMPIRAL 250MG/5ML POWDER FOR SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMPIRAL 500MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMPICILLIN FARABI 125MG 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FAR-AMPICILLIN 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AMPICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AMPICILLIN FARABI 500MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

COSAR-AMPICILLIN 125MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMPICILLIN 500MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMPICILLIN 250MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMPICILLIN 250MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی اموکسی سیلین Amoxicillin - قرص، کپسول، سوسپانسیون

کپسول اموکسی سیلین AMOXICILLIN
سوسپانسیون فاراموکس بی دی FARAMOX BD
کپسول آموکسی سیلین-تی سی AMOXICILLIN-TC
سوسپانسیون فاراموکس بی دی FARAMOX BD
سوسپانسیون آموکسی سیلین AMOXICILLIN
قرص جویدنی فاراموکس FARAMOX
سوسپانسیون آموکسیل AMOXCILL
سوسپانسیون آموراکس AMORAX
کپسول آموکسیل AMOXCILL
قرص فاراموکس FARAMOX
کپسول ایراموکس IRAMOX
کپسول آموراکس AMORAX

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Amoxicillin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی الحاوی داروسازی تولید دارو داروسازی دانا داروسازی لقمان
داروسازی تهران شیمی داروسازی جابربن حیان داروسازی فارابی داروسازی کوثر

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش میانی، سینوزیت، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم ، مننژیت متگوکوکی، ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش میانی، سینوزیت، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم ، مننژیت متگوکوکی، ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، پیشگیری از آندوکاردیت و به عنوان داروی کمکی در درمان مننژیت لیستریایی و سوزاک مصرف می شود. به علاوه، این دارو در درمان تب تیفوئیدی و نیز در پیشگیری از عفونت دندانی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند.


فارماکوکینتیک:

90 -75 درصد از دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2-1 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 1/5-1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 12 ساعت افزایش یابد. 70-65 در صد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.


هشدارها:

در بیماران دارای سابقه حساسیت، مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان آموکسی سیلین با دارو های خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.


نکات قابل توصیه:

 1. آموکسی سیلین را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.
 2. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر این که عیب کار کلیه شدید باشد.
 3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال خودداری کرد.
 4. در هنگام مصرف آموکسی سیلین از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
 5. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.


مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : مقدارمصرف این دارو 250 میلی گرم هر8 ساعت می باشد که درعفونت های شدید این مقداردو برابرمی شود. در درمان عفونت های چرکزای شدید یا عود کننده تنفسی، این دارو به مقدار 3 گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. در درمان های کوتاه مدت برای آبسه دندان 3 گرم مصرف می شودکه در صورت نیاز 8 ساعت بعد تکرار می شود. برای درمان عفونت های مجاری ادرار، مقدار مصرف آموکسی سیلین 3 گرم است که در صورت نیاز 10-12 ساعت بعد تکرار می شود. در درمان سوزاک مقدار مصرف این دارو 3 گرم در یک نوبت همراه با یک گرم پروبنسید می باشد.
 • کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان با سن تا 10 سال 125 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد که در عفونت های شدید دو برابر افزایش می یابد. این دارو در درمان عفونت گوش میانی در کودکان با سن 10-3 سال به مقدار 750 میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Capsule : 250mg
Capsule : 500mg
For Oral Suspension : 125mg/5ml
For Oral Suspension : 250mg/ml
Chewable Tablet : 250 mg ( as 3 H2O)
Coated Tablet : 500mg ( as 3 H2O)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 500میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

کپسول آموکسیل 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسیل 250 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

کپسول آموراکس 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون آمواکس 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون آموراکس 400میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون آموراکس 125MG/5ML
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون آموراکس 200میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی دانا [ ایران ]

کپسول آموراکس 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون فاراموکس بی دی 400 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص جویدنی فاراموکس فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون فاراموکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص فاراموکس 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول آموکسی سیلین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 125میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]

سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 250میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول اموکسی سیلین لقمان 250 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول ایراموکس 500 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

کپسول کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

AMOXICILLIN-ALHAVI 500MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]

AMOXICILLIN-TC 500MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AMOXICILLIN-TC 250MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AMOXICILLIN TOLID DAROU 250MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

AMOXICILLIN TOLID DAROU 500MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

AMOXCILL 500MG CAP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMOXCILL 250MG/5ML SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

AMORAX 250MG/5ML POW SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMORAX 250MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMORAX 500MG CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMORAX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMORAX 400MG/5ML POWDER FOR SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

AMORAX 125MG/5ML 100ML POW SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

Amoxicillin FARABI 500 mg ORAL CAPSULE
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Faramox FARABI 500 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AMOXICILLIN FARABI 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Faramox FARABI 250 mg ORAL TABLET, CHEWABLE
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AMOXICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FARAMOX BD 400MG/5ML 70ML SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

"Amoxicillin FARABI 125 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION"
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FARAMOX BD 200MG/5ML 70ML SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AMOXICILLIN LOGHMAN 250MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

AMOXICILLIN LOGHMAN 500MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

AMOXICILLIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

AMOXICILLIN LOGHMAN 250MG/5ML 100ML POW SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

IRAMOX 500MG TAB
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMOXICILLIN 125MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMOXICILLIN 250MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMOXICILLIN 500MG CAP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-AMOXICILLIN 250MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid - قرص

قرص آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Aminosalicylic Acid
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو، همراه با سایرداروهای ضد سل، به عنوان جایگزین داروهای انتخاب اول در درمان سل مقاوم به این داروهای مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو شبیه پارا آمینو بنزوئیک اسید( PABA ) است و دارای باکتریواستاتیک می باشد. به نظر می رسد این دارو به طور رقابتی ساخت اسید فولیک را متوقف می سازد.


فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از مجرای گوارش جذب می شود و به آسانی در مایعات بدن انتشار می یابد. متابولیسم این دارو کبدی است ونیمه عمر آن 45-60 دقیقه می باشد که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 23 ساعت افزایش یابد . اوج غلظت سرمی دارو یک الی 2 ساعت پس از مصرف به دست می آ ید . دفع این دارو عمدتاً کلیوی است .


موارد منع مصرف:
هشدارها:

سدیم آمینوسالیسیلات در موارد زیر با احتیاط فراوان مصرف می شود : نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه، عیب کار کبد، زخم معده وکمبود G6PD.


عوارض جانبی:

لرز، تب، گلو درد، بثورات جلدی، خستگی یا ضعف غیر عادی، خارش، درد در ناحیه کمر، درد یا سوزش هنگام دفع ادرار، اسهال ودرد معده از عوارض شایع این دارو هستند.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سایر سالیسیلات ها ( به ویژه PABA ) توصیه نمی شود. این دارو ممکن است جذب ریفامپین و ویتامین B12 را مختل کند.


نکات قابل توصیه:

 1. برای کاهش عوارض گوارشی، می توان این دارورا با غذا مصرف نمود.
 2. توصیه می شود بین مصرف این دارو و ریفامپین حداقل 6 ساعت فاصله باشد.
 3. در طول درمان با این دارو مصرف ویتامین B12 توصیه می شود.


مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : همراه با سایر داروهای ضد سل 10-12 گرم در روز در 2-3 مقدار منقسم مصرف می شود.
 • کودکان: همراه با سایر داروهای ضد سل 150-300mg/kg در روز در 3-4 مقدار منقسم مصرف می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Coated Tablet : 500 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی امیکاسین Amikacin - آمپول

آمپول ایپاسین IPACIN

آمپول آمیکاسین دی پی AMIKACIN DP

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Amikacin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی کاسپین تامین

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم منفی مقاوم به جنتامایسین مصرف می شود. برتری این دارو نسبت به جنتامایسین در مقاومت این آنتی بیوتیک در برابر اغلب آنزیم های باکتریایی تخریب کننده آمینوگلیکوزیدهاست.


مکانیسم اثر:

با اتصال به زیرواحد 30S ریبوزومی، سنتز پروتئین را در باکتری های حساس به این آنتی بیوتیک مهار می کند


فارماکوکینتیک:

 • جذب: عضلانی (سریع)؛ خوراکی (جذب ناچیز)
 • توزیع: Vd: 0.25 L/kg عمدتاً در مایع خارج سلولی (بسیار هیدروفیل)؛ نفوذ اندک به سد خونی مغزی حتی در التهاب مننژ؛ Vd در نوزادان و بیماران مبتلا به ادم، آسیت و اورلود مایع افزایش می یابد؛ Vd در بیماران دهیدره کاهش می یابد
 • اتصال به پروتئین: 0%-11%
 • نیمه عمر حذف (وابسته به عملکرد کلیه و سن):
 • نوزادان: در صورت وزن کم هنگام تولد (1 تا 3 روزه): 7-9 ساعت؛ نوزاد بالای 7 روز: 4 تا 5 ساعت
 • کودکان: 1.6-2.5 ساعت
 • نوجوانان: 1.5 ± 1 ساعت
 • بزرگسالان: عملکرد کلیوی نرمال: حدود 2 ساعت؛ آنوریا/ نارسایی کلیوی شدید: 17 تا 150 ساعت
 • زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: عضلانی: 60min؛ وریدی: طی 30 دقیقه پس از انفوزیون 30 دقیقه ای
 • دفع: ادراری (94% تا 98% بدون تغییر)


موارد منع مصرف:

در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود


هشدارها:

 1. فاصله بین دفعات مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید افزایش یابد.
 2. مصرف این دارو در بیماران سالخورده، مبتلا به پارکینسون و نوزادان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
 3. از مصرف طولانی مدت این دارو باید خوداری کرد .


عوارض جانبی:

آسیب بخش حلزونی گوش، مسمومیت برگشت پذیر کلیه، به ندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانی مدت و کولیت پسودوممبران از عوارض احتمالی این دارو هستند.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با سفالوسپورین ها ( به ویژه سفالوتین )، آمفوتریسین، سیکلوسپورین و داروهای سیتوتوکسیک ، خطر بروز مسمومیت کلیوی ( واحنمالاً مسمومیت گوشی ) افزایش می یابد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با وانکومایسین خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی را افزایش می دهد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با نئوستیگمین و پیریدوستیگمین، اثر این داروهای کولینرژیک را کاهش می دهد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با داروهای مسدد عصب – عضله ممکن است موجب ضعف بیشتر عضلات اسکلتی، ضعف تنفس وحتی اپنه شود. خطر بروز مسمومیت گوشی در صورت مصرف آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدر گروه لوپ ممکن است افزایش یابد. از مصرف همزمان دو یا چند آمینوگلیکوزید با یکدیگر و مصرف همزمان این داروها با کاپرئومایسین باید خوداری کرد، زیرا خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی و انسداد عصب – عضله ممکن این افزایش یابد . در مورد تداخل آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدر بالقوه سمی برای گوش به تک نگار کلی این داروها مراجعه شود.


نکات قابل توصیه:

 1. از آنجا که ذفع آمینوگلیکوزیدها عمدتاً کلیوی است و غلظت این داروها در ادرار زیاد خواهد بود، بیمار باید به اندازه کافی آب یا مایعات مصرف کند تا غلضت زیاد دارو موجب آسیب به مجاری ادراری نشود.
 2. از آنجاکه احتمال تشکیل کمپلکس بین آمیکاسین و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن این دارو با سایر داروها در یک محلول توصیه نمی شود.

مقدار مصرف:

 • بزرگسالان: مقدار mg/kg 5هر8 ساعت یا mg/kg7/5 هر 12 ساعت به مدت 7-10 روز از راه عضلانی یا آنفوزیون یا تزریق آهسته وریدی، تزریق می شود.
 • کودکان: در نوزادان نارس، ابتدا 10mg/kg وسپس7/5 mg/kg هر 18-24 ساعت به مدت 7-10 و روز نوزادان، 10mg/kg وmg/kg7/5 هر 12 ساعت به مدت 7-10 روز تزریق عضلانی یا آنفوزیون آهسته وریدی می گردد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection ( as sulfate ) : 250mg/ml

Injection ( as sulfate ):50mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول آمیکاسین دی پی 100 میلی گرم/2 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

آمپول آمیکاسین دی پی 500 میلی گرم/2 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

آمپول ایپاسین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

آمپول ایپاسین 500 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AMIKACIN DP 100MG/2ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

AMIKACIN DP 500MG/2ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

AMIKACIN-EXIR 500MG AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

AMIKACIN-EXIR 100MG AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

IPACIN 100MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

IPACIN 500MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

نام علمی دارو (ژنریک): Amikacinگروه دارویی: Antibacterialsداروهای ضد باکتری   شرکت های تامین کننده این دارو در کشوردارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی کاسپین تامین       موارد مصرف
این دارو در درمان عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم منفی مقاوم به جنتامایسین مصرف می شود. برتری این دارو نسبت به جنتامایسین در مقاومت این آنتی بیوتیک در برابر اغلب آنزیم های باکتریایی تخریب کننده آمینوگلیکوزیدهاست.
    مکانیسم اثر
با اتصال به زیرواحد 30S ریبوزومی، سنتز پروتئین را در باکتری های حساس به این آنتی بیوتیک مهار می کند
   فارماکوکینتیک
جذب: عضلانی (سریع)؛ خوراکی (جذب ناچیز)توزیع: Vd: 0.25 L/kg عمدتاً در مایع خارج سلولی (بسیار هیدروفیل)؛ نفوذ اندک به سد خونی مغزی حتی در التهاب مننژ؛ Vd در نوزادان و بیماران مبتلا به ادم، آسیت و اورلود مایع افزایش می یابد؛ Vd در بیماران دهیدره کاهش می یابداتصال به پروتئین: 0%-11%نیمه عمر حذف (وابسته به عملکرد کلیه و سن):نوزادان: در صورت وزن کم هنگام تولد (1 تا 3 روزه): 7-9 ساعت؛ نوزاد بالای 7 روز: 4 تا 5 ساعتکودکان: 1.6-2.5 ساعتنوجوانان: 1.5 ± 1 ساعتبزرگسالان: عملکرد کلیوی نرمال: حدود 2 ساعت؛ آنوریا/ نارسایی کلیوی شدید: 17 تا 150 ساعتزمان رسیدن به پیک پلاسمایی: عضلانی: 60min؛ وریدی: طی 30 دقیقه پس از انفوزیون 30 دقیقه ایدفع: ادراری (94% تا 98% بدون تغییر)
    موارد منع مصرف
در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو این دارو نباید مصرف شود
    هشدارها
1- فاصله بین دفعات مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید افزایش یابد.2- مصرف این دارو در بیماران سالخورده، مبتلا به پارکینسون و نوزادان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.3- از مصرف طولانی مدت این دارو باید خوداری کرد .
    عوارض جانبی
آسیب بخش حلزونی گوش، مسمومیت برگشت پذیر کلیه، به ندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانی مدت و کولیت پسودوممبران از عوارض احتمالی این دارو هستند.
    تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با سفالوسپورین ها ( به ویژه سفالوتین )، آمفوتریسین، سیکلوسپورین و داروهای سیتوتوکسیک ، خطر بروز مسمومیت کلیوی ( واحنمالاً مسمومیت گوشی ) افزایش می یابد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با وانکومایسین خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی را افزایش می دهد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با نئوستیگمین و پیریدوستیگمین، اثر این داروهای کولینرژیک را کاهش می دهد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با داروهای مسدد عصب – عضله ممکن است موجب ضعف بیشتر عضلات اسکلتی، ضعف تنفس وحتی اپنه شود. خطر بروز مسمومیت گوشی در صورت مصرف آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدر گروه لوپ ممکن است افزایش یابد. از مصرف همزمان دو یا چند آمینوگلیکوزید با یکدیگر و مصرف همزمان این داروها با کاپرئومایسین باید خوداری کرد، زیرا خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی و انسداد عصب – عضله ممکن این افزایش یابد . در مورد تداخل آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدر بالقوه سمی برای گوش به تک نگار کلی این داروها مراجعه شود.
    نکات قابل توصیه
1- از آنجا که ذفع آمینوگلیکوزیدها عمدتاً کلیوی است و غلظت این داروها در ادرار زیاد خواهد بود، بیمار باید به اندازه کافی آب یا مایعات مصرف کند تا غلضت زیاد دارو موجب آسیب به مجاری ادراری نشود.2- از آنجاکه احتمال تشکیل کمپلکس بین آمیکاسین و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن این دارو با سایر داروها در یک محلول توصیه نمی شود.
    مقدار مصرف
بزرگسالان: مقدار mg/kg 5هر8 ساعت یا mg/kg7/5 هر 12 ساعت به مدت 7-10 روز از راه عضلانی یا آنفوزیون یا تزریق آهسته وریدی، تزریق می شود.کودکان: در نوزادان نارس، ابتدا 10mg/kg وسپس7/5 mg/kg هر 18-24 ساعت به مدت 7-10 و روز نوزادان، 10mg/kg وmg/kg7/5 هر 12 ساعت به مدت 7-10 روز تزریق عضلانی یا آنفوزیون آهسته وریدی می گردد.
    اشکال دارویی
Injection ( as sulfate ) : 250mg/ml
Injection ( as sulfate ):50mg/ml
    تولیدات  این دارو (نام های فارسی)نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کنندهآمپول آمیکاسین دی پی 100 میلی گرم/2 میلی لیتر دارو پخش - کارخانه [ ایران ] آمپول آمیکاسین دی پی 500 میلی گرم/2 میلی لیتر دارو پخش - کارخانه [ ایران ] آمپول آمیکاسین-اکسیر 500 میلی گرم داروسازی اکسیر [ ایران ] آمپول آمیکاسین-اکسیر 100 میلی گرم داروسازی اکسیر [ ایران ] آمپول ایپاسین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر داروسازی کاسپین تامین [ ایران ] آمپول ایپاسین 500 میلی گرم/2 میلی لیتر داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]    تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کنندهAMIKACIN DP 100MG/2ML AMP دارو پخش - کارخانه [ IRAN ] AMIKACIN DP 500MG/2ML AMP دارو پخش - کارخانه [ IRAN ] AMIKACIN-EXIR 500MG AMP داروسازی اکسیر [ IRAN ] AMIKACIN-EXIR 100MG AMP داروسازی اکسیر [ IRAN ] IPACIN 100MG/2ML AMP داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ] IPACIN 500MG/2ML AMP داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ] 

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت