مرکز اطلاعات دارویی - مقدار مصرف دارو - عوارض دارو - تداخل دارو - مشخصات دارو

۹۵ مطلب با موضوع «دارو های ضد باکتری» ثبت شده است

اطلاعات داروی سفپیم Cefepime - ویال

ویال سفپیم CEFEPIME
ویال سفماکس CEFEMAX
ویال اکسی پیم EXIPIME
ویال سفی مکس CEFEMAX
ویال سپی ماکس CEPIMAX
ویال ماکسی پیم MAXIPIME

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cefepime
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
BRISTOL MYERS SQUIBB داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا داروسازی لقمان
داروسازی اکسیر

موارد مصرف:

 • سفالوسپورین نسل 4
 1. عفونت ادراری یا باکتریمی خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس
 2. بالغین: 0.5-1g عضلانی ویا انفوزیون وریدی در طول 30دقیقه هر 12ساعت 1بار برای مدت 7 تا 10 روز.
 3. عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی از اشرشیاکلی یا کلبسیلاپنومونیه
 4. بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.
 5. پنومونی متوسط تا شدید ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه و گونه های انتروباکتریاسه
 6. بالغین: 1-2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.
 7. عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه متوسط تا شدید ناشی از استافیلوکوک اورئوس (گونه های حساس به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژن
 8. بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12 ساعت 1بار برای 10 روز.


مکانیسم اثر:

سفپیم به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریوساید سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود.


فارماکوکینتیک:

این دارو به فرم تزریقی (داخل عضلانی، وریدی) تجویز می شود. نیمه عمر دارو حدود 2 ساعت بوده که در بیماران با نارسایی کلیوی نیمه عمر افزایش می یابد. دارو به میزان 20% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. دفع دارو کلیوی است. این دارو با غظت کم در شیر ترشح می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

درد در محل تزریق، فلبیت، تهوع، اسهال، استفراغ، کولیت سدوممبرانوس، راش و کهیر، واکنش های آنافیلاکسی


تداخل دارویی:

 1. مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها احتمال نفروتوکسیسیتی و اتوتوکسیسیتی این داروها را افزایش می دهد.
 2. مصرف همزمان این دارو با فوروزماید احتمال نفروتوکسیسیتی دارو را افزایش می دهد.
 3. مصرف همزمان این دارو با پروبنسید، دفع کلیوی سفپیم را مهار می کند

نکات قابل توصیه:

 1. در صورت بروز علائم کولیت سودوممبرانوس دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود.
 2. در بیماران با نارسایی کلیوی تعدیل دوز صورت گیرد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال ماکسی پیم 1 گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
جهان بهبود
ویال مکسی پیم 2 گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
جهان بهبود
ویال مکسیپیم 500 میلی گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
جهان بهبود
ویال اکسی پیم 1 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال اکسی پیم 2 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال اکسی پیم 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال سفی مکس 2 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفماکس 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفی ماکس 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سپی ماکس 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال سپی ماکس 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال سپی ماکس 2 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال سفپیم لقمان 2 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

ویال سفپیم لقمان 1 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

ویال سفیپیم لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MAXIPIME Injection,Powder 1g
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
جهان بهبود
MAXIPIME Injection,Powder 2 g
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
جهان بهبود
MAXIPIME Injection,Powder 500 mg
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
جهان بهبود
EXIPIME 1G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

EXIPIME 2G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

EXIPIME 500MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFEMAX 2G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFEMAX 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFEMAX 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEPIMAX® 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEPIMAX® 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEPIMAX® 2G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEFEPIME LOGHMAN 2G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEFEPIME LOGHMAN 1G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEFEPIME LOGHMAN 500MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سفازولین CEFAZOLIN - ویال

ویال آفازول AFAZOL
ویال سفزولیکس CEFZOLIX
ویال سفازولین CEFAZOLIN
ویال سفازوژن CEFAZOGEN

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cefazolin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی آفا شیمی داروسازی جابربن حیان داروسازی ژنیان فارمد داروسازی لقمان
داروسازی اکسیر داروسازی دانا

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت های ادراری به ویژه در دوران بارداری و نیز به عنوان پیشگیری از عفونت قبل از عمل جراحی مصرف می شود .


مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک:

غلظت سرمی دارو 2-1 ساعت پس از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد نیمه عمر دارو به طور متوسط 5/1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 42 ساعت نیز ممکن است افزایش یابد . 86-70 در صد دارو از راه کلیه و از طریق ترشح توبولی، دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلای به بیماری پورفیری، نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، و مشتقات آنها، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرار شود.
 3. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ، کاهش مقدار مصرف دارو ضروری است .
 4. سفالوسپرین ها ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شوند.

عوارض جانبی:

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک ، تهوع ، استفراغ و اسهال و علایم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده اند .


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزید ها یا وانکومایسین ، احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . پروبنسید دفع سفالوسپورین ها از توبول های کلیوی را کاهش داده و لذا سبب افزایش غلظت سرمی این داروها و در نتیجه احتمال بروز مسمومیت می شود. اثر انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با سفالوسپورین ها ممکن است افزایش یابد.


نکات قابل توصیه:

 1. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
 2. مخلوط کردن سفازولین با سایر داروها ( به ویژه آمینوگلیکوزیدها ) در یک محلول توصیه نمی شود .
 3. در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : از راه وریدی یا تزریق عضلانی یک گرم از دارو 1-5/0 ساعت قبل از شروع عمل، 1-5/0 در حین عمل و 1-5/0 گرم هر 8 ساعت پس از جراحی تا 24 ساعت مصرف می شود.
برای پیشگیری از آندوکاردیت ، یک گرم 5/0 ساعت قبل از شروع جراحی، در درمان پنومونی پنوموکوکی 500 میلی گرم هر 12 ساعت، در عفونت حاد مجاری ادراری، یک گرم هر 12 ساعت و برای سایر عفونت ها 250 میلی گرم تا یک گرم هر 8-6 ساعت از راه وریدی یا عضلانی تزریق می شود.
کودکان : برای پیشگیری از آندوکاردیت 25mg /kg نیم ساعت قبل از شروع عمل جراحی تزریق وریدی یا عضلانی می شود. در مورد سایر عفونت ها، برای نوزادان بزرگتر از یک ماه 6/25-25 mg/kg هر 6 ساعت و برای نوزادان با سن کمتر از یک ماه 20mg/kg هر 12- 8 ساعت تزریق وریدی یا عضلانی می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Injection : 250 mg
For Injection:500 mg
For Injection : 1g ( as sodium )
32


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال آفازول 250 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

ویال آفازول 1 گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

ویال آفازول 500 میلی گرم
داروسازی آفا شیمی [ ایران ]

ویال سفازولین-اکسیر 1 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال سفازولین-اکسیر 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال سفزولیکس 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفزولیکس 250 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفزولیکس 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال سفازولین زک 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال سفازولین زاک 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال سفازولین زاک 250 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

ویال سفازوژن 1 گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

ویال سفازولین لقمان 1 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

ویال سفازولین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
AFAZOL®250MG VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]

AFAZOL® 1G VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]

AFAZOL®500MG VIAL
داروسازی آفا شیمی [ IRAN ]

CEFAZOLIN-EXIR 1G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFAZOLIN-EXIR 500MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CEFZOLIX 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFZOLIX 250MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFZOLIX 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CEFAZOLIN ZAK 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEFAZOLIN ZAK 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEFAZOLIN ZAK 250MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

CEFAZOGEN® 1G VIAL
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]

CEFAZOLIN LOGHMAN 1GR VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CEFAZOLIN LOGHMAN 500MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی سفالوتین Cefalotin

سفالوتین Cefalotin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cefalotin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

غلظت سرمی دارو 5/0 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 1- 5/0 ساعت است که در صورت عیب کار ممکن است تا 18 ساعت نیز افزایش یابد.70- 60 در صد از طریق کلیه و از راه ترشح توبولی دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، یا پنی سیلین ها و مشتقات آنها، پنی سیلامین یا بیماری پورفیری، نباید مصرف شود.


هشدارها:

 1. در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرار شود.
 3. کاهش مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ضروری است .
 4. این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود.


عوارض جانبی:

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ و اسهال و علایم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد . مصرف همزمان دیورتیک های گروه لوپ با سفالوتین خطر بروز مسمومیت کلیوی ناشی از سفالوتین را افزایش می دهد. اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.


نکات قابل توصیه:

 1. مخلوط کردن سفالوتین با سایر داروها ( به ویژه آمینوگلیکوزیدها ) در یک محلول توصیه نمی شود.
 2. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن دارو را باید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
 3. در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال، باید با پزشک مشورت شود.
 4. سفالوتین از راه تزریق آهسته وریدی ( طی 5- 3 دقیقه ) مصرف می شود، تزریق عضلانی این دارو دردناک است .

مقدار مصرف:

این دارو به مقدار 1- 5/0 گرم هر 4- 6 ساعت مصرف می شود که در عفونت های شدید این مقدار این تا 12 گرم در روز افزایش می یابد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Injection : 1g (as sodium )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی سفاکلر Cefaclor

سفاکلر Cefaclor

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Cefaclor
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

سفاکلر یک داروی باکتروسیدال می باشد و دارای فعالیت ضد میکروبی مشابه با سفالکسین می باشد اما گزارش شده است که علیه باکتری های گرم منفی مثل اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیا، ناسیریا گنوره آ و پروتئوس میرابیلیس و مخصوصاً هموفیلوس آنفولانزا فعالیت بیشتری دارد. علیه بعضی گونه های هموفیلوس آنفولانزا تولید کننده بتالاکتاماز نیز فعال است. به نسبت سفالکسین یا سرفرادین مقاومت کمتری به پنی سیلیناز استافیلوکوکی دارد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

سفاکلر از مسیر گوارشی جذب خوبی دارد. به ترتیب دوزهای 250 و 500 میلی گرمی ویک گرمی خوراکی باعث ایجاد اوج غلظت های پلاسمایی 7، 13، 23 میکروگرم/ میلی لیتر بعد از 5/0 تا 1 ساعت می شوند. وجود غذا می تواند جذب دارو را به تأخیر بیاندازد اما کل میزان جذب شده تغییر نکرده باقی می ماند. نیمه عمر پلاسمایی آن 5/0 تا 1 ساعت می باشد و در اختلالات کلیوی کمی طولانی تر می شود. حدود 25درصد به پروتئین های پلاسما اتصال دارد. سفاکلر به طور وسیع در بدن توزیع می شود و از جفت عبور می کند و غلظت های پایینی در شیر مادر یافت شده است. به سرعت از طریق کلیه ها دفع می گردد و تا 85% دوز تجویزی طی 8 ساعت به صورت تغییر نکرده در ادرار ظاهر می شود که بخش عمده آن طی 2 ساعت اول رخ می دهد. غلظت های بالایی از این دارو در ادرار موجود می باشد و اوج غلظت های 600، 900، 1900 میکروگرم در میلی لیتر به ترتیب متعاقب دوزهای 25/0 و 5/0 و یک گرم حاصل شده است. پروبنسید دفع آن را به تأخیر می اندازد. مقداری از دارو توسط همودیالیز برداشت می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند سفالکسین.


تداخل دارویی:

همانند سفالکسین.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

سفاکلر یک سفالوسپورین ضد باکتریایی است که به صورت خوراکی و مشابه با سفالکسین در درمان عفونت هایی مثل عفونت های راههای فوقانی و تحتانی تنفسی، عفونت های پوستی و عفونت های مسیر ادراری کاربرد دارد. بعضی ها این دارو را جزء نسل دوم سفالوسپورین ها طبقه بندی می کنند. فعالیت بیشتر آن علیه هموفیلوس آنفولانزا باعث شده که این دارو جهت درمان عفونت هایی مثل اوتیت مدیا نسبت به سفالکسین مناسب تر باشد. سفاکلر به فرم مونوهیدرات داده می شود. دوزهای تجویزی بر اساس مقادیر معادل با سفاکلر آنهیدروس بیان می شوند. 05/1 گرم فرم مونوهیدرات تقریباً معادل با یک گرم فرم آنهیدروس (بدون آب) می باشد. دوز معمول بالغین 250 تا 500 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد و تا 4 گرم در روز تجویز می شود. دوز پیشنهاد شده برای کودکان بالای یک ماه 20 میلی گرم بر حسب کیلوگرم در روز و در 3 دوز تقسیم شده می باشد و در صورت لزوم تا 40 میلی گرم بر حسب کیلوگرم در روز قابل افزایش است اما نباید از دوز کلی یک گرم در روز تجاوز کرد. دوز معمول عبارت است از: در کودکان بالای 5 سال، 250 میلی گرم 3 بار در روز، در کودکان یک تا 5 سال، 125 میلی گرم ، 3 بار در روز و در کودکان زیر یکسال 5/62 میلی گرم 3 بار در روز. در بعضی از کشورها فرمی از دارو با آزادسازی اصلاح شده نیز موجود می باشد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium

کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Carbenicillin Sodium
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

کابنی سیلین یک کربوکسی پنی سیلین است که به فرم نمک دی سدیم و اغلب همراه با جنتامایسین در درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژیناز تزریق می شود هر چند که هم اکنون دیگر پنی سیلین های ضد سودوموناس مثل تیکراسیلین یا پیپراسیلین ترجیح داده می شوند. هم چنین برای درمان عفونت های ناشی از گونه هایی از پروتئوس که پنی سیلیناز تولید نمی کنند به کار می رود. استرهای کابنی سیلین مثل کارفسیلین و کارینداسیلین به صورت خوراکی در درمان عفونت های مسیر ادراری به کار می روند.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

کابنی سیلین از مسیر گوارشی جذب نمی شود و به همین دلیل به صورت داخل عضلانی و یا داخل وریدی تجویز می گردد. نیمه عمر آن حدود 1 تا 5/1 ساعت گزارش شده است که در اختلالات کلیوی و هم چنین در مورد نوزادان افزایش می یابد. در اختلالات کلیوی نیمه عمرهایی بین 10 تا 18 ساعت گزارش شده است. در بیماری سیستیک فیبروزیزکلیرانس دارو افزایش می یابد. حدود 50% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. توزیع آن در بدن مشابه با دیگر پنی سیلین ها می باشد و مقادیر کمی از آن در شیر مادر یافت می شود. توزیع کمی هم در مایع مغزی نخاعی رخ می دهد مگر در مواقعی که مننژها ملتهب هستند. نسبتاً غلظت های بالایی در صفرا دیده شده است اما این دارو اصولاً از طریق ترشح توبولی کلیه و فیلتراسیون گلومرولی دفع می شود. پروبنسید باعث افزایش و دوام غلظت های پلاسمایی این دارو می شود. کابنی سیلین از طریق همودیالیز و تا حدودی هم از طریق دیالیز صفاقی برداشت می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند بنزیل پنی سیلین واکنش های افزایش حساسیت حاصل از آن شدت و شیوع کمتری نسبت به بنزیل پنی سیلین دارند. درد و فلبیت در محل تزریق می تواند رخ دهد. اختلالات الکترولیتی و به ویژه هایپوکالمی یا هایپرناترمی می توانند متعاقب دوزهای زیاد این دارو حاصل شوند. نقص انعقادی وابسته به دوز به خصوص در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی گزارش شده است. این دارو با عملکرد پلاکتی تداخل دارد و باعث افزایش زمان خونریزی می شودو طولانی شدن خونریزی از غشاهای مخاطی و هر جای دیگر را باعث می شود.

پیشگیری ها:
همانند بنزیل پنی سیلین.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate

کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Capreomycin Sulfate
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو همراه با سایر داروهای ضد سل در موارد عفونت مقاوم به داروهای انتخاب ا ول مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

ازآنجا که جذب خوراکی این دارو ناکافی ا ست، باید از راه تزریقی مصرف شود. ا وج غلضت سرمی دارو 1-2 ساعت بعد از تزریق عضلانی حاصل می شود. نیمه عمر دارو3-6 ساعت ا ست که در صورت عیب کار کلیه، طولانی تر خواهد شد. دفع دارو عمدتاً کلیوی است و در صد کمی از دارو از طریق صفرا دفع می گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 1. در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی، کلیوی یا شنوایی و اختلالات الکترولیتی، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. انجام آزمون های سنجش کار کبد،کلیه، شنوایی وبخش حلزونی گوش و وضعیت الکترولیت ها در فواصل منظم توصیه می شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیت مفرط شامل کهیر وبثورات جلدی، افزایش یا کاهش گلبول های سفید خون وبندرت کاهش پلاکت های خونی، تغییر در نتایج آزمون های کار کبد، مسمومیت کلیوی، اختلال در الکترولیت ها، کاهش شنوایی همراه با وزوز گوش و سر گیجه، اسداد عصب- عضله بعد از مصرف مقادیر زیاد، درد وسختی در محل تزریق با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

خطر بروز مسمومیت کلیوی و گوشی در صورت مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها، وانکومایسین وسیس پلاتین افزایش می یابد .


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف کاپرئومایسین از راه تزریق عضلانی 1g/day (نباید از 20mg/kg تجاوز کند ) برای 2-4 ماه و سپس یک گرم در فواصل 2-3 بار در هفته می باشد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Powder for injection (as sulfate ): 1 g


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی Besifloxacin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Besifloxacin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

درمان کونژکتیویت باکتریال


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin

بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Benzathine Penicillin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا

موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین، از جمله بیماری یاز، التهاب حلق و سیفلیس و به عنوان پیشگیری از ابتلا به تب روماتیسمی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

این به آهستگی در محل تزریق ( عضلانی ) آزاد وپس از هیدرولیز به پنی سیلین G تبدیل می شود ودر نتیجه، غلظت سرمی مطلوب ، اگر چه کمتر، اما به مدت طولانی تری نسبت به سایر پنی سیلین های تزریقی ایجاد می کند. اوج غلظت سرمی دارو پس از 24 ساعت ایجاد خواهد شد.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه بیماری های گوارش به ویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.


هشدارها:

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب،درد مفاصل، آنژیوادم و شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.


نکات قابل توصیه:

 1. این دارو فقط باید از راه تزریق عمیق عضلانی مصرف شود ونباید از راه وریدی، داخل شریان یا زیر جلدی یا نزدیک عصب تزریق شود.
 2. تزریق پنی سیلین G بنزاتین باید به صورت آهسته و پیوسته انجام شود تا سوزن مسدود نشود.
 3. مخلوط کردن پنی سیلین ها و آمینوگلیکوزیدها توصیه نمی شود.
 4. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.

مقدار مصرف:

 • بزرگسالان : در درمان عفونت های باکتریایی،1,200,000 واحد در یک نوبت و در پیشگیری مداوم از ابتلا به عفونت های استرپتوکوکی در بیماران با سابقه رو ماتیسم قلبی ، مقدار 1,200,000 واحد هر 4-3 هفته به صورت عضلانی تزریق می شود. در درمان سیفلیس ( اولیه،ثانویه و تاخیری ) ، مقدار 2,400,000 واحد در یک نوبت و در سیفلیس مرحله سوم و نوروسیفلیس مقدار 2,400,000 واحد هفته ای یک بار به مدت 3 هفته تزریق عضلانی می شود.
 • کودکان : در فارنژیت گروه A ( استرپتوکوکی ) در شیرخواران و کودکان با وزن تا 3/27 کیلوگرم مقدار 600,000-300,000 واحد در یک نوبت و در کودکان با وزن بیش از 3/27 کیلو گرم مقدار 900,000 واحد در یک نوبت تزریق عضلانی می شود. در پیشگیری از تب روماتیسمی 1,200,000 واحد هر 2 یا 3 هفته و در درمان سیفلیس اولیه و ثانویه u/kg 50,000 به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For injection : 600,000 units
For injection : 1,200,000 units


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال پن 1200000 واحد
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

ویال بنزا-پن 1200000 واحد
داروسازی دانا [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PEN 1200000 VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

BENZA-PEN 1200000IU VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]

۰ نظر

اطلاعات داروی باسیتراسین Bacitracin

باسیتراسین Bacitracin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Bacitracin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم های حساس مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

باسیتراسین از طریق تداخل در ساخت دیواره سلولی بر علیه اغلب باکتری های گرم مثبت (از جمله استافیلوکوک و استرپتوکوک ) و کلستریدیا موثر است.


فارماکوکینتیک:

جذب موضعی(مخاطی) این دارو ناچیز است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

مواردی از بروز واکنشهای حساسیت مفرط و حتی آنافیلاکسی مشاهده شده اند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

مصرف این دارو برای پیشگیری از بروز التهاب عفونی ملتحمه درنوزادان توصیه نمی شود.


مقدار مصرف:

یک یا چند بار در روز در چشم استفاده می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ophthalmic Ointment:500U/g


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):

۰ نظر

اطلاعات داروی آزیترومایسین Azithromycin - قرص، کپسول، سوسپانسیون

کپسول آزیتروژن AZITHROGEN
سوسپانسیون زستروکم ZITHROCHEM
سوسپانسیون زیتروستا AZITHRODOR
سوسپانسیون زیتروماکس ZITHROMAX
کپسول سوسپانسیون زیمکسیر ZIMEXIR
سوسپانسیون ویال زیتروکم ZITHROCHEM
کپسول سوسپانسون آزیترودور AZITHRODOR
قرص کپسول سوسپانسیون آزیروسین AZIROCIN
سوسپانسیون زیتروماکس اس دی ZITHROMAX SD
کپسول آزیترومایسین سی دی AZITHROMYCIN CD
قرص کپسول سوسپانسیون آزیترومایسین AZITHROMYCIN
سوسپانسیون آزیترومایسین تی دی AZITHROMYCIN T.D

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Azithromycin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
PFIZER داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو داروسازی لقمان
داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی ژنیان فارمد داروسازی ویستا تجارت پارس
داروسازی تهران شیمی داروسازی درسا دارو داروسازی فارابی داروسازی کیمیدارو

موارد مصرف:

آزیترومایسین در درمان عفونت های مجاری تنفسی، التهاب گوش میانی، عفونت های پوست و بافت های نرم، عفونت های تناسلی بدون عواقب کلامیدیایی و التهاب غیر گنوکوکی پیشابراه مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
سنتز پروتئین وابسته به RNA در مرحله افزایش طول زنجیره را مهار می کند؛ به زیرواحد 50S ریبوزومی متصل می شود که باعث مهار ترانس پپتیداسیون می شود. این دارو روی سنتز نوکلئیک اسید اثری ندارد. در فاگوسیت ها و فیبروبلاست ها غلظت پیدا می کند؛ مطالعات in vivo نشان می دهد این افزایش غلظت در فاگوسیت ها می تواند در توزیع دارو به بافت های دچار التهاب کمک کند.


فارماکوکینتیک:

فراهمی زیستی این دارو از راه خوراکی حدود40 درصد است. جذب دارو همراه با غذا در شکل کپسول ( نه قرص ) کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو تا 2 ساعت بعد حاصل می شود. این دارو به طور وسیع در بافت ها منتشر می شود. به طوری که غلظت ان در بافت ها بیش از پلاسما خواهد بود.این دارو به مقدار کم در کبد متابولیزه و بقیه به صورت تغییر نیافته عمدتاً از راه صفرا دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود نارسایی کبد، این دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:

در صورت ابتلای بیمار به بیماری کبدی یا کلیوی، تا کی کاردی بطنی و پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

تهوع، استفراغ، اسهال، احساس ناراحتی در شکم، کهیر، بثورات جلدی و سایر واکنش های آلرژیک، کاهش برگشت پذیر قدرت شنوایی ( با مقادیر زیاد ) یرقان انسدادی، عوارض قلبی، واکنش های حساسیت به نور، هپاتیت، سندرم استیونس- جانسون و نفریت از عوارض گزارش شده این دارو هستند.


تداخل دارویی:

این دارو نیز مانند اریترومایسین با تعدادی از داروها تداخل دارد.


نکات قابل توصیه:

بهتر است این دارو ( به ویژه کپسول آن ) با معده خالی مصرف شود ولی در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را با غذا نیز مصرف نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان:این دارو به طور معمول به مقدار 500 میلی گرم یک بار در روز برای 3 روز مصرف می شود. در درمان عفونت های تناسلی کلامیدیایی و عفونت های تناسلی کلامیدیایی و عفونت مجاری ادراری غیر گونوکوکی یک گرم به صورت تک دوز مصرف می شود.
کودکان : برای کودکان با سن بیش از 6 ماه 10mg/kg یک بار در روز برای 3 روز یا بر اساس وزن کودک به ترتیب زیر مصرف می شود: برای وزن 15 -20 کیلوگرم – مقدار 200 میلی گرم، برای وزن 35- 26 کیلوگرم – ( مقدار 300 میلی گرم، برای وزن 45 -36 کیلوگرم- مقدار 400 میلی گرم ( این مقدار یک بار در روز برای 3 روز مصرف می گردند).

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Suspension : 100 mg /5ml , ( as dehydrate )
Capsule : 250 mg ( as dehydrate )
Tablet : 250 mg ( as dehydrate )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر
PFIZER [ ایتالیا ]
بهستان دارو
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
PFIZER [ ایتالیا ]
بهستان دارو
سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم
PFIZER [ امریکا ]
بهستان دارو
سوسپانسیون زیمکسیر 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون زیمکسیر 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

کپسول زیمکسیر 250 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون آزیروسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول ازیروسین 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص آزیروسین 500 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص ازیروسین 250 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون ازیروسین 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

قرص آزیترومایسین خوارزمی 250 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]

کپسول آزیترودور 250 میلی گرم
داروسازی درسا دارو [ ایران ]

سوسپانسون آزیترودور 100 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی درسا دارو [ ایران ]

سوسپانسیون آزیترودور 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
داروسازی درسا دارو [ ایران ]

قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]

کپسول آزیتروژن 250 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

کپسول آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

کپسول آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون آزیترومایسین فارابی 200میلی گرم/ 5 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون آزیترومایسین فارابی 100میلی گرم/ 5 میلی لیتر
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص آزیترومایسین فارابی 500 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص آزیترومایسین فارابی 250 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص آزیترومایسین لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

کپسول آزیترومایسین لقمان 250 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

سوسپانسیون آزیترومایسین لقمان 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی لقمان [ ایران ]

سوسپانسیون زیتروستا 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر
داروسازی ویستا تجارت پارس [ ایران ]

ویال زیتروکم 500 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

سوسپانسیون زستروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

سوسپانسیون زیتروکم 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میل لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

سوسپانسیون زیتروکم 200میلی گرم/5میلی لیتر 15 میلی لیتر
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

کپسول آزیترومایسین سی دی 250 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

قرص آزیترومایسین کیمیدارو 500 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

قرص ازیترومایسین کیمیدارو 250 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml
PFIZER [ ITALY ]
بهستان دارو
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,15 ml
PFIZER [ ITALY ]
بهستان دارو
ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g
PFIZER [ USA ]
بهستان دارو
ZIMEXIR 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

ZIMEXIR 100MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

ZIMEXIR 250MG CAP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

AZIROCIN 200MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AZIROCIN 250MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AZIROCIN 500MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AZIROCIN 250MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AZIROCIN 100MG/5ML SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

AZITHROMYCIN TLIDDAROU 250MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN T.D 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN KHARAZMI 250MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]

AZITHRODOR 250MG CAP
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]

AZITHRODOR 100MG/5ML SUSP
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]

AZITHRODOR 200MG/5ML 15ML SUSP
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN ROUZDAROU 250MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN ROUZDAROU 500MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]

AZITHROGEN 250MG CAP
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]

AZITHROMYCIN FARABI 250MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AZITHROMYCIN FARABI 500MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Azithromycin FARABI 200 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Azithromycin FARABI 100 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Azithromycin FARABI 500 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Azithromycin FARABI 250 mg ORAL TABLET
داروسازی فارابی [ IRAN ]

AZITHROMYCIN LOGHMAN 500MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

AZITHROMYCIN LOGHMAN 250MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

AZITHROMYCIN LOGHMAN 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

ZITHROSTA 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی ویستا تجارت پارس [ IRAN ]

ZITHROCHEM 500MG VIAL
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

ZITHROCHEM 200MG/5ML 30ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

ZITHROCHEM 200MG/5ML 22.5ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

ZITHROCHEM 200MG/5ML 15ML SUSP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN CD 250MG CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN CHEMIDAROU 500MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

AZITHROMYCIN CHIMIDAROU 250MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]

۰ نظر

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

عضویت

ابزار وبمستر

عضویت