ویال PROVIVE پروویو
ویال RECOFOL رکوفول
ویال RECOFOL رکوفول
ویال DIPRIVAN دیپریوان
ویال PROPOVEN پروپوون
ویال PROPOFOL پروپوفل
ویال PROPOFOL پروپوفول
ویال PROPOFOL-LIPURO پروپوفول-لیپورو

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Propofol
گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ASTRAZENECA CLARIS LIFE SCIENCES FRESENIUS KABI SCHERING OY
B.BRAUN

موارد مصرف:

پروپوفول یک داروی بیهوش کننده است که به منظور القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین برای ایجاد تسکین در حین مراقبتهای ویژه و یا اعمال جراحی و تشخیصی به کار می‌رود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

پروپوفول به سرعت در بدن توزیع شده و وارد CNS نیز می‌شود. خروج سریع آن نیز از CNS دلیل طول اثر کوتاه آن است. به سرعت در کبد متابولیزه می‌گردد. نیمه عمر دفع آن حدود 12-3 ساعت است و طی 40 ثانیه بعد از تزریق بیمار هوشیاری خود را از دست می‌دهد. طول اثر آن حدود 5-3 دقیقه است. زمان هوشیابی بعد از قطع مصرف دارو نیز سریع بوده واغلب بیماران طی 8 دقیقه بیدار می‌شوند.


موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به دارو نباید مصرف شود. همچنین این دارو نباید در بیماران سالخورده و ناتوان به سرعت تزریق شود.


هشدارها:

  1. مصرف پروپوفول هنگام زایمان توصیه نمی‌شود.
  2. مصرف پروپوفول در اختلالات قلبی- عروقی، اختلالات متابولیسم چربی، افزایش فشار داخل جمجمه‌ای و اختلالات عروق مغزی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  3. احتمال بروز تشنج، آنافیلاکسی و تأخیر در بازگشت از بیهوشی وجود دارد.
  4. به دلیل احتمال بروز تشنج به صورت تأخیری تا یک روز بعد از عمل باید مراقبت از بیمار به عمل آید.
  5. این دارو فقط باید توسط افراد مجرب و متخصص در بی‌هوشی عمومی تزریق شود و وسایل احیاء قلبی –عروقی و اکسیژن نیز باید در دسترس باشد.
  6. این دارو فقط باید از راه وریدی تزریق شود.

عوارض جانبی:

آپنه، برادی‌کاردی و کاهش فشارخون و درد در ناحیه تزریق در صورت تزریق وریدی از عوارض جانبی شایع پروپوفول هستند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

به منظور جلوگیری از بروز عفونت ناشی از آلودگی باکتریایی در هنگام کشیدن دارو در سرنگ بایستی کاملاً شرایط استریل ایجاد نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: برای القاء بیهوشی ، از طریق تزریق وریدی ، به میزان mg/kg2/5-1/5 ( در افراد کمتر از 55 سال سن) و با سرعت 40-20 میلی‌گرم در هر 10 ثانیه ( در افراد بالای سن 55 سال، محدوده مصرف پائین‌تر است) تجویز می‌شود. برای تداوم بی‌هوشی از طریق انفوزیون داخل وریدی به میزان mg/kg/h12-4 یا تزریق داخل وریدی به میزان 50-25 میلی‌گرم تجویز می‌شود که بسته به نیاز بیمار قابل تکرار می‌باشد. برای ایجاد تسکین در حین مراقبت‌های ویژه (همراه با تنفس کمکی ) از طریق انفوزیون داخل وریدی به میزان mg/kg/h4-0/3 و تا مدت سه روز تجویز می‌شود. برای ایجاد تسکین در اعمال تشخیصی یا جراحی در ابتدا از طریق تزریق داخل وریدی ، مقدار mg/kg1-0/5 در مدت زمانی بیش از 5-1 دقیقه تجویز می‌شود. مقدار مصرف نگهدارنده از طریق انفوزیون داخل وریدی mg/kg/hr4/5-1/5(در صورت نیاز به افزایش سریع عمق تسکین،به میزان 20-10 میلی‌گرم افزایش می‌یابد) می‌باشد. در افراد بالاتر از سن 55 سال ممکن است به مقادیر کمتز نیاز باشد.
کودکان: برای القاء بی‌هوشی در سنین بالای 3 سال به میزان mg/kg2/5 که بسته به ضرورت ، تنظیم می‌شود برای اثر حفظ و تداوم بیهوش ،در سنین بالای 3سال به میزان mg/kg/hr15-9تجویز می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:10mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال دیپریوان 10میلی گرم/ میلی لیتر 50 میلی لیتر
ASTRAZENECA [ سوئد ]
کویل دارو
ویال دیپریوان 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
ASTRAZENECA [ سوئد ]
کویل دارو
ویال پروپوفول-لیپورو 20 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
بهستان دارو
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
بهستان دارو
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
بهستان دارو
ویال پروویو 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
CLARIS LIFE SCIENCES [ هند ]
دایا طب
ویال پروویو 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
CLARIS LIFE SCIENCES [ هند ]
دایا طب
ویال پروپوون 2% 20میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ اتریش ]
درمان یاب دارو
ویال پروپوفل 1% 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
درمان یاب دارو
ویال پروپوفول 1% 10 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
درمان یاب دارو
ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر
SCHERING OY [ فنلاند ]
ندای محیا
ویال رکوفول 10میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر
SCHERING OY [ فنلاند ]
ندای محیا
ویال رکوفل 10میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر
SCHERING OY [ فنلاند ]
ندای محیا

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,50 ml
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
کویل دارو
DIPRIVAN Injection 10mg/ml,20 ml
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
کویل دارو
PROPOFOL-LIPURO Injection 20mg/ml,50 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
بهستان دارو
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,50 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
بهستان دارو
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,20 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
بهستان دارو
PROVIVE Injection 10mg/ml,50 ml
CLARIS LIFE SCIENCES [ INDIA ]
دایا طب
PROVIVE Injection 10mg/ml,20 ml
CLARIS LIFE SCIENCES [ INDIA ]
دایا طب
PROPOVEN 2% Injection 20mg/ml,50 ml
FRESENIUS KABI [ AUSTRIA ]
درمان یاب دارو
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,20 ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
درمان یاب دارو
PROPOFOL 1% Injection 10mg/ml,50 ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
درمان یاب دارو
RECOFOL Injection 10mg/ml,20 ml
SCHERING OY [ FINLAND ]
ندای محیا
RECOFOL Injection 10mg/ml,50 ml
SCHERING OY [ FINLAND ]
ندای محیا
RECOFOL Injection 10 mg/ml,100 ml
SCHERING OY [ FINLAND ]
ندای محیا