اطلاعات دارویی گلوتارال Glutaral

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Glutaral
گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives
ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

گلوتارال برای ضد عفونی و استریل کردن وسایل دندانپزشکی، جراحی، آندوسکوپی، حرارت سنج ها و وسایل پلاستیکی و لاستیکی مورد استفاده در راه های تنفسی و بیهوشی به کار می رود.


مکانیسم اثر:

گلوتارال یک دی آلدئید اسیدی است. قلیایی کردن 5/8 -5/7 =PH با بیکربنات سدیم یا نمک های پتاسیم منجر به تبدیل آن به یک عامل ضد میکروب قوی با اثر میکروب کشی، ضدتوبرکولوئید، قارچ کشی، اسپورکشی و فعالیت ضد ویروسی می شود. توانایی ترکیب حتی در حضور مواد آلی ( خون، بافت، مخاط ) نیز به میزان زیاد باقی می ماند.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

1- بخارات حاصل از محلول ممکن است باعث تحریک دستگاه تنفسی شود.
2- تماس محلول با پوست و مخاط ممکن است باعث بروز حساسیت گردد.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

از تماس محلول با چشم ها، پوست و غشاهای مخاطی باید اجتناب شود. در صورت تماس اتفاقی، موضع باید سریعاً با آب شسته شود و در خصوص چشم هابه پزشک مراجعه شود.


مقدار مصرف:

برای ضد عفونی و استریل کردن وسایل ابتدا باید دبریدهای موجود برآنها توسط برس و یک محلول پاک کننده ملایم پاک گردد. سپس وسایل یا دستگاه های تمیز و خشک شده باید در یک سینی گذاشته شده و به مدت 20-15 دقیقه برای ضد عفونی شدن و به مدت حداقل10 ساعت برای استریل شدن ( از بین رفتن اسپورهای بیماری زا ) در ظرف حاوی محلول قلیایی گلوتارال غوطه ور گردند. برای به حداقل رسانیدن بو و جلوگیری از تبخیر، در ظرف بسته نگه داشته شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:

Disinfectant Solution : 2%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):