اطلاعات داروی آلترتامین Altretamine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف:
این دارو در درمان کارسینوم تخمدان به کار می رود.


مکانیسم اثر:
از نظر ساختمانی شبیه آلیکه کننده ها است و احتمالاً باعث مهار ساختDNA و RNA شود.


فارماکوکینتیک:
جذب دارو سریع و خوب است. به دلیل متابولیسم سریع کبدی، حداکثر غلظت پلاسمایی دارو متغیر است. نیمه عمر دارودر فاز بتا 2/10- 7/4 ساعت و زمان رسیدن به حداکثر غلظت 3-5/0 ساعت بوده و دفع آن کلیوی است.


عوارض جانبی:
کم خونی، لکوپنی، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی، کاهش پلاکت های خون، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع دارو می باشند.


تداخلات دارویی:
هگزامتیل ملامین با داروهای مهار کننده منوآمین اکسید از ( OAM) تداخل دارد.


هشدار ها:

  • الف - دارو باعث مهار فعالیت مغز استخوان و سمیت عصبی خفیف تا ملایم می شود.
  • ب- در صورت بروز خونریزی غیر عادی، مدفوع قیری و سیاه، خون در ادرار یا مدفوع و لکه های قرمز روی پوست باید به پزشک مراجعه شود.

توصیه های دارویی:

  • الف- در صورت ادامه سمیت عصبی حتی بعد از کاهش مقدار مصرف، باید مصرف دارو قطع شود.
  • ب- میزان سمیت عصبی متناسب با مقدار مصرف است. سمیت عصبی با قطع مصرف دارو برگشت پذیر است. لازم است در فواصل درمان آزمایشات نورولوژیک انجام شود.
  • ج- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو بعد از غذا میل شود.

اشکال داروئی:

HEXAMETHYLMELAMINE 100MG CAP
[کپسول هگزامتیل متامین]