اطلاعات داروی آلپرازولام Alprazolam (آپو-آلپراز APO–ALPRAZ، زاناکس Xanax، سدالام SEDALAM) (قرص)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو : Alprazolam
گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
درمان کوتاه مدت اختلالات اضطراب، درمان حملات ترس (panic attacks)
مکانیسم اثر:
بروز اثرات ضد اضطرابی دارو ناشی از دپرسیون CNS در سطح لیمبیک، تالامیک و هیپو تالامیک می باشد.
فارماکوکینتیک:
آلپرازولام پیرو تجویز خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. نیمه عمر دارو بین 11 تا 15 ساعت است و به میزان 70-80% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP3A4) صورت می گیرد.
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
خواب آلودگی، سردرد، سر گیجه، افسردگی،توهم، اختلال دید، تاکیکاردی، هیپوتانسیون ، درد قفسه سینه، تهوع، درد شکم، یبوست، اختلالات جنسی، وابستگی
داخل دارویی:
a) در صورت مصرف همزمان آلپرازولام با دیگر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (ضد افسردگی ها، آنتی هیستامین ها، نارکوتیک ها) اثر تضعیف کنندگی دارو بر سیستم اعصاب مرکزی (سداسیون) و دپرسیون تنفسی و کاردیو وسکولار تشدید خواهد شد. 
b) در صورت مصرف همزمان این دارو با فلووکسامین، به علت افزایش غلظت پلاسمایی آلپرازولام باید دوز دارو را کاهش داد. 
خواهشمندم از کپی این اطلاعات خودداری فرمائید(دارو یاب)
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) اضطراب: 250-500mcg،به فرم خوراکی 3بار در روز و در صورت لزوم تا دوز 3-4mg روزانه افزایش دوز امکان پذیر است. 
b) حملات ترس: 1-2mg به فرم خوراکی 3بار در روز و در صورت لزوم تا دوز 10mg روزانه افزایش دوز امکان پذیر است.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-آلپراز 0.5 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
قرص زاناکس 0.5 میلی گرم
PHARMACIA [ بلژیک ]
  بهستان دارو
قرص سدالام 1 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
قرص سدالام 0.5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام پورسینا 0.5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام پورسینا 1 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام تهران دارو 1 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام تهران دارو 0.5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام-حکیم 0.5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام-حکیم 1 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آلپروکیم 0.5میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آلپروکیم 1میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام رازک 1میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص رازوآلپرازولام 1 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام رازک 0.5میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص رازوآلپرازولام 0.5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام روزدارو 0.5 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام سبحان دارو 0.5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام-عبیدی 0.5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام-عبیدی 1 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام کیمیدارو 1میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص آلپرازولام کیمیدارو 0.5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO–ALPRAZ Tablet 0.5 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
Xanax Tablet 0.5 mg
PHARMACIA [ BELGIUM ]
  بهستان دارو
SEDALAM 1MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
SEDALAM 0.5MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM PURSINA 0.5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM PURSINA 1MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 1MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM TEHRANDAROU 0.5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM-HAKIM 0.5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM-HAKIM 1MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ALPROKIM 0.5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ALPROKIM 1MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM RAZAK 1MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
RAZOALPRAZOLAM 1MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM RAZAK 0.5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
RAZOALPRAZOLAM 0.5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM RUZDAROU 0.5MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM SOBHANDAROU 0.5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM-ABIDI 0.5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM-ABIDI 1MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM CHIMIDAROU 1MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
ALPRAZOLAM CHIMIDAROU 0.5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]