نام علمی دارو (ژنریک): Amlodipine Besilate
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
آملودیپین برای درمان هایپرتانسیون و آنژین پکتوریس تجویز می شود.

مکانیسم اثر:
آملودیپین سبب مهار انتقال کلسیم به داخل سلول های عضله قلب و عضلات صاف جدار عروق می شود.

فارماکوکینتیک:
آملودیپین پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی جذب می شود. فراهم زیستی دارو حدود 60-65% است. دارو به میزان 97.5% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دارو 35 تا 50 ساعت است و به طور وسیعی در کبد متابولیزه می شود.

موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
سردرد، سر گیجه، بی خوابی، بر افروختگی، تپش قلب، درد قفسه سینه، تهوع، درد شکم، یبوست، تب.

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با آدنوزین خطر بروز برادیکاردی را افزایش می دهد.
b) مصرف همزمان این دارو با گریپ فوروت سطح خونی آملودیپین را افزایش می دهد.
این اطلاعات متعلق به دار ویاب می باشد.کپی این اطلاعات ممنوع می باشد.

نکات قابل توصیه:
 
مقدار مصرف:
دارو به صورت خوراکی با دوز اولیه 5mg روزانه تجویز می شود و در صورت لزوم تا 10mg1 روزانه افزایش می یابد. تنظیم دوزاژ بر مبنای پاسخ و تحمل بیمار است.

اشکال دارویی:
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص نورمودیپین 5 میلی گرم
GEDEON RICHTER [ مجارستان ]
بازرگانی ریاحی
قرص آملودیپین هگزال 5 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
LEK [ اسلوونی ]
داروسازی بهستان تولید
قرص آملودیپین 10 میلی گرم
LUPIN [ هند ]
زیست دارو درمان پارس
قرص آملودیپین 2.5 میلی گرم
LUPIN [ هند ]
زیست دارو درمان پارس
قرص نورواسک 5 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
بهستان دارو
قرص آملودیپین دی پی 5 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
قرص املودیپین-آریا 5 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
قرص آملوپرس 5 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین امین 5 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
قرص آملودیپین ایران دارو 5 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
قرص کاردیواسک 5 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
قرص آملودیپین پورسینا 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
قرص آملوتد 5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
قرص آملوتد 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
قرص آنژیوواسک 10میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
قرص آنژیوواسک 5میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
قرص آملودیپین تی سی 5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
قرص آملوتیدی 5 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین رازک 5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین زهراوی زهراوی 5 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
قرص آملودیپین-سبحان 5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
قرص آملودیپین شهردارو 5 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین شهردارو 10 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین فاخر 5 میلی گرم
داروسازی فاخر [ ایران ]
قرص مداواسک 5 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
قرص ام دی-آملودیپین 5 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
قرص آملودیپین-مینو 5 میلی گرم
داروسازی مینو [ ایران ]
قرص آملودیپین کیمیدارو 5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NORMODIPINE Tablet 5 mg
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]
بازرگانی ریاحی
AMLODIPIN HEXAL Tablet 5 mg
HEXAL [ GERMANY ]
LEK [ SLOVENIA ]
داروسازی بهستان تولید
AMLODIPINE Tablet 10 mg
LUPIN [ INDIA ]
زیست دارو درمان پارس
AMLODIPINE Tablet 2.5 mg
LUPIN [ INDIA ]
زیست دارو درمان پارس
NORVASC Tablet 5 mg
PFIZER [ GERMANY ]
بهستان دارو
AMLODIPINE DP 5MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
AMLODIPINE-ARYA 5MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
AMLOPRES 5MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE AMIN 5MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
AMLODIPINE IRANDAROU 5MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
CARDIVASC 5MG TAB
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
AMLODIPINE PURSINA 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
AMLOTED 5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
AMLOTED 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
ANGIOVASC 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
ANGIOVASC 5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
AMLODIPINE TC 5MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
AMLOTIDI 5MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE RAZAK 5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
AMLODIPINE RUZDAROU 5MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE ZAHRAVI 5MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
AMLODIPINE-SOBHAN 5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
AMLODIPINE SHAHRDAROU 5MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE SHAHREDAROU 10MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE FAKHER 5MG TAB
داروسازی فاخر [ IRAN ]
MODAVASC 5MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
MD-AMLODIPINE 5MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
AMLODIPINE-MINOO 5MG TAB
داروسازی مینو [ IRAN ]
AMLODIPINE CHEMIDAROU 5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN