اطلاعات داروی آموکسی سیلین AMOXICILLIN

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای ضد باکتری

موارد مصرف:
این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش میانی، سینوزیت، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم ، مننژیت متگوکوکی، ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش میانی، سینوزیت، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم ، مننژیت متگوکوکی، ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، پیشگیری از آندوکاردیت و به عنوان داروی کمکی در درمان مننژیت لیستریایی و سوزاک مصرف می شود. به علاوه، این دارو در درمان تب تیفوئیدی و نیز در پیشگیری از عفونت دندانی مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند. با توقف چینش دیواره سلولی، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند.

فارماکوکینتیک:
90 -75 درصد از دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2-1 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 1/5-1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 12 ساعت افزایش یابد. 70-65 در صد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

منع مصرف:
در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.
عوارض جانبی آموکسی سیلین
واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان آموکسی سیلین با دارو های خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

هشدار ها:
در بیماران دارای سابقه حساسیت، مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

توصیه های دارویی:

  1. آموکسی سیلین را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.
  2. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر این که عیب کار کلیه شدید باشد.
  3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال خودداری کرد.
  4. در هنگام مصرف آموکسی سیلین از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
  5. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.

اشکال داروئی:

سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 125 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 125 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 125 میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون فاراموکس بی دی 200 میلی گرم/5 میلی لیتر
کپسول کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
کپسول اموکسی سیلین-تی سی 250 میلی گرم
کپسول اموکسی سیلین-الحاوی 250 میلی گرم
کپسول اموکسی سیلین لقمان 250 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
کپسول آموراکس 250 میلی گرم
قرص جویدنی فاراموکس فارابی 250 میلی گرم
سوسپانسیون کوثر-آموکسی سیلین 250 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین فارابی 250 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسیل 250 میلی گرم
سوسپانسیون آمواکس 250 میلی گرم
سوسپانسیون فاراموکس بی دی 400 میلی گرم
کپسول کوثر-آموکسی سیلین 500 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین-تی سی 500 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین-الحاوی 500 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین لقمان 500 میلی گرم
کپسول آموکسی سیلین فارابی 500 میلی گرم
کپسول آموکسیل 500 میلی گرم
سوسپانسیون آموراکس 125MG/5ML
سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 125میلی گرم/5میلی لیتر 100میلی لیتر
سوسپانسیون آموراکس 200میلی گرم/5میلی لیتر
کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین لقمان 250میلی گرم/5 میلی لیتر
سوسپانسیون آموراکس 400میلی گرم/5میلی لیتر
کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 500میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 125میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
کپسول آموکسی سیلین آفا شیمی 250 میلی گرم
سوسپانسیون آموکسی سیلین آفا شیمی 125میلی گرم/5میلی لیتر
سوسپانسیون آفاموکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر

COSAR-AMOXICILLIN 125MG POW SUSP
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 125MG/5ML 100ML POW SUSP
"Amoxicillin FARABI 125 mg/5 ml ORAL POWDER, FOR SUSPENSION"
FARAMOX BD 200MG/5ML 70ML SUSP
COSAR-AMOXICILLIN 250MG CAP
AMOXICILLIN-TC 250MG CAP
AMOXICILLIN-ALHAVI 250MG CAP
AMOXICILLIN LOGHMAN 250MG CAP
AMOXICILLIN FARABI 250MG CAP
AMORAX 250MG CAP
Faramox FARABI 250 mg ORAL TABLET, CHEWABLE
COSAR-AMOXICILLIN 250MG POW SUSP
AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP
AMOXICILLIN FARABI 250MG 100ML POWDER FOR SUSP
AMOXCILL 250MG/5ML SUSP
AMORAX 250MG/5ML POW SUSP
FARAMOX BD 400MG/5ML 70ML SUSP
COSAR-AMOXICILLIN 500MG CAP
AMOXICILLIN-TC 500MG CAP
AMOXICILLIN-ALHAVI 500MG CAP
AMOXICILLIN LOGHMAN 500MG CAP
Amoxicillin FARABI 500 mg ORAL CAPSULE
AMOXCILL 500MG CAP
AMORAX 500MG CAP
IRAMOX 500MG TAB
Faramox FARABI 500 mg ORAL TABLET
AMORAX 125MG/5ML 100ML POW SUSP
AMOXICILLIN LOGHMAN 125MG/5ML 100ML POW SUSP
AMORAX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP
AMOXICILLIN TOLID DAROU 250MG CAP
AMOXICILLIN LOGHMAN 250MG/5ML 100ML POW SUSP
AMORAX 400MG/5ML POWDER FOR SUSP
AMOXICILLIN TOLID DAROU 500MG CAP
AMOXICILLIN-TD® 125MG/5ML 100ML POW SUSP
AMOXICILLIN AFA CHEMIE 250MG CAP
AMOXICILLIN AFA CHEMIE 500 MG CAP
AMOXICILLIN AFA CHEMIE 125MG/5ML POWDER FOR SUSP
AFAMOX 200MG/5ML POWDER FOR SUSP