قرص آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Aminosalicylic Acid
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو، همراه با سایرداروهای ضد سل، به عنوان جایگزین داروهای انتخاب اول در درمان سل مقاوم به این داروهای مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو شبیه پارا آمینو بنزوئیک اسید( PABA ) است و دارای باکتریواستاتیک می باشد. به نظر می رسد این دارو به طور رقابتی ساخت اسید فولیک را متوقف می سازد.


فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از مجرای گوارش جذب می شود و به آسانی در مایعات بدن انتشار می یابد. متابولیسم این دارو کبدی است ونیمه عمر آن 45-60 دقیقه می باشد که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 23 ساعت افزایش یابد . اوج غلظت سرمی دارو یک الی 2 ساعت پس از مصرف به دست می آ ید . دفع این دارو عمدتاً کلیوی است .


موارد منع مصرف:
هشدارها:

سدیم آمینوسالیسیلات در موارد زیر با احتیاط فراوان مصرف می شود : نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه، عیب کار کبد، زخم معده وکمبود G6PD.


عوارض جانبی:

لرز، تب، گلو درد، بثورات جلدی، خستگی یا ضعف غیر عادی، خارش، درد در ناحیه کمر، درد یا سوزش هنگام دفع ادرار، اسهال ودرد معده از عوارض شایع این دارو هستند.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سایر سالیسیلات ها ( به ویژه PABA ) توصیه نمی شود. این دارو ممکن است جذب ریفامپین و ویتامین B12 را مختل کند.


نکات قابل توصیه:

  1. برای کاهش عوارض گوارشی، می توان این دارورا با غذا مصرف نمود.
  2. توصیه می شود بین مصرف این دارو و ریفامپین حداقل 6 ساعت فاصله باشد.
  3. در طول درمان با این دارو مصرف ویتامین B12 توصیه می شود.


مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : همراه با سایر داروهای ضد سل 10-12 گرم در روز در 2-3 مقدار منقسم مصرف می شود.
  • کودکان: همراه با سایر داروهای ضد سل 150-300mg/kg در روز در 3-4 مقدار منقسم مصرف می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Coated Tablet : 500 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):