سرم آمینوپلاسمال AMINOPLASMAL
محلول انفوزیون آمینوون AMINOVEN

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Aminoacid
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این بیماری در پیشگیری از دفع ازت یا درمان تعادل منفی آن (در مواردی که تغذیه از نوع خوراکی مقدور نباشد ،در اختلال جذب معده ای- روده ای پروتئین و در موارد نیاز شدید به پروتئین) و از راه ورید مرکزی همراه با دکستروز هیپرتونیک در بیماران مبتلا به فقر غذایی شدید یا در موارد نیاز دراز مدت به تغذیه تزریقی به کار می رود.

مکانیسم اثر:
اسیدهای آمینه تولید پروتئین مورد نیاز برای تشکیل اجزای ساختمانی بدن را افزایش، میزان تجزیه پروتئین را کاهش و التیام زخم را نیز تسریع می کند.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
این فراورده در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیوی ، امراض شدید کبدی، آنسفالوپاتی یا اغمای کبدی و زیادی آمونیاک خون نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. کاربرد این فراورده در صورت وجود عیب کار کبد ممکن است سبب برهم خوردن تعادل اسیدهای آمینه، آلکالوز متابولیک ، ازتمی پیش کلیوی، زیادی آمونیاک خون، بی حسی و اغما گردد.
2. انفوزیون خیلی سریع مخلوط اسید آمینه-کربوهیدرات ممکن است موجب بروز زیادی قندخون، وجود گلوکز در ادرار و سندرم هیپراسمولار گردد.
3. در صورتی که مقدار BUN از حد طبیعی بعد از مصرف غذا بیشتر شد، باید انفوزیون را قطع نمود.
4. در بیماران مبتلا به نارسایی قلب، از تحمیل بار اضافی بر گردش خون باید خودداری نمود.

عوارض جانبی:
فلبیت و ترومبوز ممکن در محل تزریق یا در طول رگ پیش آید. تهوع، تب و برافروختگی پوست و بندرت سرگیجه، عرق مفرط ، بثورات پاپولار، اسیدوز و آلکالوز متابولیک، کمی فسفات و کلسیم خون، پوکی استخوان، وجود گلوکز در ادرار، دیورز اسموتیک، از دست رفتن آب بدن، زیادی حجم خون، کمی واجهشی قند خون، کمی یا زیادی ویتامین ها و زیادی آمونیاک خون و عدم تعادل الکترولیت با مصرف این فراورده گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این فراورده با تتراسیکلین، باعث کاهش اثر آمینواسید می شود. این دارو را نباید بطور همزمان و همراه با خون انفوزیون نمود.

نکات قابل توصیه:
به منظور تزریق در ورید محیطی، محلول آمینواسید را باید با محلول رقیق دکستروز(5 یا 10 درصد) مخلوط نمود و همراه امولسیون چربی به کار برد.

مقدار مصرف:
به منظور حفظ پروتئین g/kg/day1/7-1 همراه با الکترولیت ها از راه ورید محیطی تزریق می گردد. در صورت نیاز به تزرریق در ورید مرکزی معمولاً نیم لیتر از محلول آمینواسید و نیم لیتر محلول تزریقی دکستروز 50 درصد با لکترولیت ها و ویتامین ها در مدت 8 ساعت تجویز می شود. سرعت انفوزین وریدی حدود ml/min 2 می باشد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیترسمال 10% 500میلی لیتر    
B.BRAUN [ آلمان ]
         درمان آرا
محلول انفوزیون آمینوون 10% 500 میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو
محلول انفوزیون آمینوون 5% 500 میلی لیتر    
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
         درمان یاب دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
AMINOPLASMAL Injection,Solution 5%,500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500ml    
B.BRAUN [ GERMANY ]
         درمان آرا
AMINOVEN 10% Injection,Solution 10%,500ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو
AMINOVEN 5% Injection,Solution 5%,500ml    
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
         درمان یاب دارو