آمپول آنتی-دی ایمنوگلوبولین گریفولز 750 واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر 300میکروگرم

آمپول پارتابولین اس/دی 250 میکروگرم PARTOBULIN S/D

پودر قابل تزریق WINRHO وینرو 300 میکروگرم

آمپول RHOPHYLAC روفیلاک 300 میکروگرم

آمپول HYPER RHO هایپر رو 1500میکروگرم

آمپول IMMUNO ایمنو رو 300 میکروگرم

آمپول RHOGAM روگام 300 میکروگرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: (Anti-D Immunoglobulin(IM
گروه دارویی:   Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

این فرآورده به منظورجلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rh و جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری های بعدی استفاده می شود. ملاک تجویز در بارداری عبارتند از: مادرRh- باشد و قبلاً نسبت به فاکتور Rhحساس نشده باشد، نوزاد و یا پدرRh+ باشد. همچنین برای زنان حساس نشده بعد از سقط خود به خود یا سقط القا شده و یا هر گونه آسیب، دستکاری، نمونه برداری یا خونریزی از جفت استفاده می شود، مگر اینکه اثبات شود که جنین یا پدر Rh- باشد. در سقط و یا بارداری خارج رحمی که تعیین گروه خونی جنین غیر ممکن است، با فرض بر اینکه جنین Rh+ باشد، این فرآورده را تجویز می کنند، مگر اینکه اثبات شود که پدر Rh-¬ است. در افراد Rh- که اشتباهاً خون Rh+ دریافت کرده اند، برای جلوگیری از حساسیت بر علیه فاکتورRh استفاده از این ایمنوگلوبولین توصیه شده است.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی IgG ضد Rho(D) است و در افراد Rh- ، با مهار پاسخ ایمنی نسبت به گلبولهای قرمز Rh+ ، از ایجاد حساسیت نسب به فاکتور Rho(D) جلوگیری می کند. در افراد Rh- و حساس نشده ای که خون Rh+به بدن آنها وارد می شود، این فرآورده به طور مؤثر واکنش ایمنی را کاهش می دهد. هر ویالmcg 300 ایمنوگلوبولین، واکنش ایمنی بر علیه 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم یا 30 میلی لیتر خون کامل Rh+ را به طور کامل مهار نماید. از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.
بدون استفاده از Anti-D احتمال ایجاد حساسیت بر علیهRh 12% می باشد، که تجویز Anti-D این احتمال را تا 2-1% (تزریق بعد از زایمان) و 7/0 -1/0%(تزریق قبل از زایمان) کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
برای افرادی که سابقه واکنشهای آنافیلاکتیک یا واکنشهای شدید سیستمیک نسبت به گلوبولین های انسانی دارند، Anti-D نباید مصرف شود. برای نوزادان بعد از تولد، برای همه افرادRh+ و افراد Rh- که قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس شده اند، نباید تجویز شود.

هشدارها:
این دارو باید به طور داخل عضلانی و ترجیحاً در عضله دلتوئید یا ران تزریق شود.

عوارض جانبی:
ناراحتی در محل تزریق، تب، درد عضلانی و خواب آلودگی از عوارض جانبی این دارو هستند.
 
تداخل دارویی:
به دلیل وجود سایر ایمنوگولوبولین ها همراه Anti-D ، از 30-14 روز قبل تا 3 ماه بعد از تزریق Anti-D ، از انجام واکسیناسیون مادر خودداری شود. با این وجود Anti-D تأثیر واکسن سرخچه را کاهش نمی دهد و می توان بعد از زایمان و قبل از ترخیص علاوه بر Anti-D واکسنسرخچه را نیز مصرف نمود، به شرط اینکه میزان پادتن علیه سرخچه 8-6 هفته بعد از واکسیناسیون اندازه گیری شود تا از ایجاد مصونیت اطمینان حاصل شود.

نکات قابل توصیه:
1. قبل از تجویز و بلافاصله قبل از زایمان، آزمایش تعیین گروه خونی نوزاد(ABO,Rh) و آزمایش مستقیم آنتی گلوبولین را باید انجام داد.
2. در صورت لزوم (زایمانها، سقط جنین یا انتقال خون، نمونه برداریها،...) باید فرآورده فوراً و یا حداکثر در عرض72 ساعت بعد از اتمام زایمان یا وقوع حادثه تزریق شود.
3. اگر قبل از زایمان Anti-D تزریق شده باشد، لازم است که مادر یک مقدار مصرف دیگر بعد از زایمان نوزاد Rh+ دریافت کند. چنانچه این فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زایمان به مادر تزریق شده باشد، بعد از زایمان نیازی به تزریق مجدد نیست، مگر اینکه مقدار خونریزی جنینی-مادری بیش از 30 میلی لیتر خون کامل باشد.
4. برای نوزادان متولد شده از مادرانی که Anti-D را قبل از زایمان دریافت کرده اند ممکن است آزمون آنتی گلوبولین (کومبس) به طور ضعیفی مثبت شود.
5. این فرآورده را باید در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

مقدار مصرف:
پروفیلاکسی بعد از زایمان: حداقل یک ویال ایمنوگولوبولین را باید در عرض72 ساعت بعد از زایمان تزریق کرد. در صورتی که مقدار خونریزی جنینی-مادری بیش از 30 میلی لیتر باشد، به ازای هر 30 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم باید یک ویال اضافی تزریق شود.
پروفیلاکسی قبل از زایمان: در هفته های 28-26 بارداری یک ویال و در محدوده 72 ساعت بعد از زایمان نیز باید یک ویال از راه داخل عضلانی تزریق شود.
تهدید به سقط: در هر زمان از دوره بارداری در صورت تهدید به سقط، به ازای هر 30 میلی لیتر خون کامل یا 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم، باید یک ویال mcg300 تزریق کرد.
متفرقه: بعد از ترومای شکمی، نمونه برداری از مایع آمنیون، سقط جنین(اعم از خودبه خود یا القاء شده)، یا بارداری خارج رحمی در یا بعد از هفته سیزدهم بارداری، باید یک ویال تزریق نمود. چنانچه با این دلایل Anti-D در هفته 18-13 بارداری تزریق شود، یک ویال mcg300 دیگر نیز باید در هفته های 28-26 بارداری تزریق شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection:250,300 mcg vials

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول پارتابولین اس/دی 250 میکروگرم    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
پودر قابل تزریق وینرو 300 میکروگرم    
CANGEN [ کانادا ]
         ندای محیا
آمپول روفیلاک 300 میکروگرم    
CSL BEHRING [ سوئیس ]
         اهران تجارت
آمپول آنتی-دی ایمنوگلوبولین گریفولز 750 واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر 300میکروگرم    
GRIFOLS [ اسپانیا ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول ایمنو رو 300میکروگرم    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
آمپول روگام 300میکروگرم    
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS [ بریتانیا ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
آمپول هایپر رو 1500میکروگرم    
TALECRIS [ امریکا ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PARTOBULIN S/D Injection 250 mcg    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
WINRHO Injection,Powder 300 mcg    
CANGEN [ CANADA ]
         ندای محیا
RHOPHYLAC Injection 300 mcg    
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
         اهران تجارت
ANTI – D IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS Injection 750IU/ml,2 ml PFS(300 mcg)    
GRIFOLS [ SPAIN ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
IMMUNO RHO Injection 300 mcg    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
RHOGAM Injection 300 mcg    
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS [ UK ]
         گسترش بازرگانی داروپخش
HYPER RHO Injection 1500 mcg    
TALECRIS [ USA ]
         گسترش بازرگانی داروپخش