اطلاعات داروی آنیدولافونژین Anidulafungin

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Anidulafungin
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ

موارد مصرف:

موارد مصرف:
درمان عفونت کاندیدا در خون و سایر عفونت های کاندیدیایی (داخل شکمی، صفاقی، مری)


موارد مصرف Unlabaled:
درمان عفونت های ناشی از گونه های آسپرژیلوس


مکانیسم اثر:

مهار کننده غیر رقابتی 1,3-beta-D-glucan سنتتاز است که باعث کاهش تشکیل 1,3-beta-D-glucan که یک پلی ساکارید ضروری در 30 تا 60 % دیواره سلولی کاندیدا است، می شود ( در سلول های پستانداران وجود ندارد ). کاهش میزان گلوکان منجر به ناپایداری اسموزی و از بین رفتن سلول می شود.


فارماکوکینتیک:

 • توزیع: 50-30 لیتر
 • اتصال به پروتئین: 84 %
 • متابولیسم: متابولیسم کبدی ندارد. هیدرولیز شیمیایی آهسته ای داشته و به متابولیت دارای ساختار زنجیره باز و فاقد پروتئین که بدون فعالیت ضد قارچی است تبدیل می شود.
 • نیمه عمر: 27 ساعت
 • دفع: مدفوع (30 %- 10 % بصورت داروی تغییر نیافته)، ادرار ( 1>% )


موارد منع مصرف:
هشدارها:

موارد منع مصرف:
حساسیت شدید به دارو، سایر اکینوکاندین ها یا سایر ترکیبات فرمولاسیون


هشدارها:

 • واکنش های ناشی از هیستامین ( کهیر، قرمزی، افت فشار خون ) مشاهده شده است. این واکنش های وابسته به سرعت انفوزیون است.
 • افزایش تست های عملکرد کبدی، هپاتیت و بدتر شدن نارسایی کبدی گزارش شده است.
 • ایمنی و اثربخشی در کودکان، بیماران مبتلا به نوتروپنی یا سایر عفونت های کاندیدیایی ( مثل اندوکاردیت، استئومیلیت، مننژیت ) اثبات نشده است.


عوارض جانبی:

 • اندوکرین و متابولیک: کاهش پتاسیم خون
 • گوارشی: اسهال
 • کبدی: افزایش ترانس آمیناز


تداخل دارویی:

این دارو می تواند سطح داروهای زیر را کاهش دهد:
Saccharomyces boulardii


نکات قابل توصیه:

 • فقط جهت تزریق داخل وریدی
 • سرعت انفوزیون نباید بیش از 1.1 mg/min باشد.


مقدار مصرف:
اشکال دارویی:

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):