اتودولیک اسید، اتودولاک Etodolac

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Etodolac
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب و ضد تب ها 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

  • یک مشتق از pyrano-indoleacetic و یک NSAID است.
  • آرتریت روماتوئید، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان، استئوآرتریت و درمان دردهای حاد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

حداکثر غلظت پلاسمایی آن حدود 2 ساعت بعد از مصرف خوراکی ایجاد می شود. با پروتئین پلاسما بمقدار زیادی پیوند می شود. در مایع سینویال وارد می شود. نیمه عمر آن حدود 7 ساعت است و عمدتاً در ادرار و مقدار کمی در صفرا ترشح می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند دیگر داروهای NSAIDs .
ممکن است باعث افزایش موارد مثبت کاذب برای بیلی روبین در ادرار شود.


تداخل دارویی:

همانند دیگر داروهای NSAIDs .


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در درمان آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت، 600 تا 1000 میلی گرم روزانه در چند دوز منقسم تا زمانی که پاسخ مشاهده شود و حداکثر دوز روزانه 1200 میلی گرم. داروهائی با آزادسازی تصحیح شده در آمریکا وجود دارد که می توان روزی یک مرتبه استفاده کرد که بسته به وزن فرد تنظیم می شود.
برای درمان درد حاد 200 تا 400 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت تا حداکثر دوز روزانه 1 یا 2/1 گرم.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):