پماد چشمی اریترولیدین ERYTHROLIDINE
اریترومایسین Erythromycin-Ophthalmic

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Erythromycin-Ophthalmic
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

این دارو پیشگیری یا درمان التهاب عفونی چشم نوزادان تازه تولد یافته ، ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس یا نیسریا گونوره و نیز در درمان عفونتهای سطحی چشم ناشی از میکروارگانیسم های حساس مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

این دارو ممکن است از طریق مخاط چشم جذب شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

پس از مصرف پماد چشمی، احتمال بروز تاری دید وجود دارد.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

یک نوار نازک از پماد (حدود 1-5/0 سانتی متر) یک بار در روز یا بیشتر بر روی ملتحمه قرار می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ophthalmic Ointment:0.5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پماد چشمی اریترولیدین 0.5%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ERYTHROLIDINE 0.5% OPH OINT
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]