اطلاعات داروی اسوه_آلفا_ پانکراتین Pancreatin (کرئون CREON) (قرص، کپسول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Pancreatin
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
پانکراتین به عنوان مکمل آنزیم های لوزالمعده برای هضم چربی ها و کربوهیدراتها در التهاب مزمن لوزالمعده (فیبروزسیستیک انسداد مجاری لوزالمعده و سرطان لوزالمعده) یا مجرای کلدوک و بعد از برداشت لوزالمعده که منجر به ترشح ناقص آنزیم های مربوطه می گردد استفاده می شود. همچنین این دارو در درمان استئاتوره ناشی از برداشتن تمام یا قسمتی از معده و یا روده نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
به علت وجود پروتئاز، آمیلاز و لیپاز در این دارو هضم چربی ها و پروتئین ها و نشاسته در مجرای گوارش با سهولت بیشتری انجام می شود.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
بیمارانی که نسبت به پروتئین های حیوانی عدم تحمل نشان می دهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.

عوارض جانبی:
بیشتر عوارض ناشی از مصرف بیش از حد دارو می باشد که می تواند منجر به تحریک دهان و مری و ناحیه قبل از دفع در روده شود.

تداخل دارویی:
جذب فرآورده های خوراکی حاوی آهن، در صورت مصرف همزمان با این دارو کاهش می یابد.

نکات قابل توصیه:
1. بهتر است این دارو با غذا میل شود.
2. از جویدن قرص ها باید خودداری شود.
3. اثرات این دارو با اسید معده کاهش می یابد. بنابراین باید بعد از غذا مصرف شود.
4. در صورت بروز اسهال، درد شکمی و ناراحتی های دیگر گوارشی با پزشک مشورت گردد.
5. گرما یا غذای داغ موجب غیر فعال شدن دارو می گردد.
6. در بیماران مبتلا به اختلال های مری یا در بیمارانی که قرص را در حالت خوابیده مصرف می کنند برای کاهش احتمال باقیماندن قرص در مری، پس از مصرف قرص مقداری غذای جامد مصرف کنند.

مقدار مصرف:
روزی یک قرص همراه با غذا یا قبل از غذا مصرف شود. در صورت نیاز، می توان مقدار مصرف را به دو قرص یا بیشتر افزایش داد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Pancreatin ic tab: amylase 6500 + lipase 8000 fipu + protease 450 fipu
Pancreatin forte EC: Amylase 25000 fipu + Lipase 36000 fipu + Protease 2000 Fipu

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول کرئون 25000 واحد 300 میلی گرم    
ABBOTT PRODUCTS [ آلمان ]
         بهستان دارو
قرص اسوه-پانکراتین    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قرص آلفا-پانکراتین    
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
         
قرص پانکراتین سی دی    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
CREON 25000 Capsule 300 mg    
ABBOTT PRODUCTS [ GERMANY ]
         بهستان دارو
OSVE-PANCRATIN TAB    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
ALPHA-PANCREATIN TAB    
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
         
PANCREATIN CD TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]