نام علمی دارو (ژنریک): Zoledronic Acid
گروه دارویی: Bone Modulating Drugs 
داروهای استخوان ساز

مصرف در بارداری:
موارد مصرف
اسید زولدرونیک یک آمینوبیس فسفونات و مهار کننده قوی باز جذب استخوان است و در هیپرکلسمی ناشی از بد خیمی کاربرد دارد که یک دوز منفرد 4 میلی گرم به طریق انفوزیون داخل وریدی طی 15 دقیقه تجویز می شود و در صورت نیاز به درمان مجدد حداقل بعد از 7 روز با دوز 8 میلی گرم می توان آن را انجام داد. در امریکا گفته می شود که دوزهای منفرد نباید از 4 میلی گرم تجاوز کند چرا که در بیمارانی که دوزهای 8 میلی گرمی دریافت کرده اند افزایش خطر آثار مضر کلیوی از جمله نارسایی کلیوی گزارش شده است. 
از این دارو جهت پیشگیری از حوادث اسکلتی در بیمارانی که دچار بدخیمی های پیشرفته استخوانی هستند با دوز 4 میلی گرم هر 3 تا 4 هفته استفاده می شود هم چنین در دیگر اختلالات استخوانی که با افزایش Turn over استخوان همراه اند مثل بیماری پاژه استخوان و استئوپروز کاربر دارد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
بعد از تجویز داخل وریدی این دارو بین 23 تا 55% دوز تجویزی به صورت تغییر نکرده در ادرار دفع می شود در حالی که مقدار باقی مانده عمدتاً جذب استخوان می شود و به آهستگی حذف می شود. 
کلیرانس کلیوی در بیماران مبتلا به اختلالات شدید کلیوی آهسته تر می باشد. 
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه در مورد پامیدرونات توضیح داده شد و قبل و بعد از درمان با اسید زولندرونیک مایع درمانی کافی و اطمینان از هیدراتاسیون کافی لازم و مهم است.
 
تداخل دارویی: 
نکات قابل توصیه: 
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال آکلاستا 50میکروگرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق زومتا 4 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
ویال زولدرونیک اسید روناک دارو 4میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی روناک دارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ACLASTA Injection 50 mcg/ml,100 ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
ZOMETA Injection,Powder 4 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
ZOLEDRONIC ACID RONAK DAROU 4MG/5ML INJ
داروسازی روناک دارو [ IRAN ]