قرص FOLIDAR فولیدار

آمپول EBEFOLIN ابفولین

آمپول FOLCASIN فولکاسین

آمپول RIBOFOLIN ریبوفولین

آمپول BENDAFOLIN بندافولین

پودر قابل تزریق CALCIUM FOLINATE کلسیم فولینات

آمپول CALCIUM FOLINATE BIOSYN LIQUID کلسیم فولینات بیوسین لیکوئید

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Folinic Acid
گروه دارویی:     Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
لوکوورین پادزهر مسمومیت با آنتگونیست های اسیدفولیک مانند پیریمتامین،متوترکسات یا تری متوپریم می باشد. لوکوورین جهت جلوگیری از مسمومیت شدید ناشی از مصرف بیش از اندازه متوترکسات یا درمان با مقادیر زیاد این دارو مصرف می شود. همچنین لوکوورین برای درمان کم خونی های مگالوبلاستیک ناشی از اسپرو، کمبودهای تغذیه ای، آبستنی و شیر خوارگی که درمان با اسیدفولیک خوراکی در مورد آن عملی نیست، به کار می رود.

مکانیسم اثر:
لوکوورین ممکن است از طریق رقابت با متوترکسات در انتقال به داخل سلول مانع اثر متوترکسات روی سلول های مغز استخوان و دستگاه گوارش شود اما ظاهراً بر مسمومیت کلیوی ناشی از مصرف متوترکسات بی تاثیر است.

فارماکوکینتیک:
لوکوورین پس از مصرف خوراکی به سرعت جذب شده و مقادیر متوسطی از آن از سد خونی- مغزی عبور می کند و به مقدار زیاد در کبد تجمع می یابد. طول مدت اثر آن 6-3 ساعت است. میزان 90-80 درصد دارو از طریق دفع می شود.

موارد منع مصرف:
در صورت وجود کم خونیپرنیسیوز یا کمبود ویتامین B12 نباید مصرف شود.

هشدارها:
1- در نقص کار کلیه به علت اشکال در دفع متوترکسات خطر مسمومیت افزایش خواهد یافت و ممکن است منجر به ضعف شدید مغز استخوان و التهاب مخاط ها گردد.
2- لوکورورین ممکن است دفعات بروز حملات صرعی را در کودکان مستعد افزایش دهد.
 
عوارض جانبی:
به صورت نادر بثورات ، کهیر، خارش و خس خس سینه ناشی از مصرف دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی:
مصرف مقادیر زیاد لوکوورین ممکن است اثر ضد تشنج باربیتورات ها، هیدانتوئین و پریمیدین را خنثی کند. استفاده همزمان لکوورین با فلورواوراسیل ممکن است ضمن افزایش اثرات درمانی آثار سمی فلورواوراسیل را نیز افزایش دهد. اگر چه این دو دارو ممکن است در مواردی با هم مصرف شوند.

نکات قابل توصیه:
در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شد به پزشک مراجعه گردد مصرف مقادیر اضافی لوکوورین ممکن است لازم باشد.

مقدار مصرف:
خوراکی :
بزرگسالان و کودکان : به عنوان پادزهر متوترکسات ²mg/m 10 هر 6 ساعت مصرف می شود. برای پیریمتامین یا تری متوپریم به منظور پیشگیری از مسمومیت، مقدار 5-4/0 میلی گرم لوکوورین همراه با هر نوبت مصرف داروی آنتاگونیست اسیدفولیک مصرف می شود و به منظور درمان مقدار mg/day 15-5 لوکوورین مصرف می شود. در کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات حداکثر تا مقدار mg/day1 مصرف می شود.
تزریقی :
به عنوان پادزهر آنتگونیست ها اسیدفولیک برای متوترکسات mg/m² 10 هر 6 ساعت تزریق وریدی یا عضلانی می شود. برای پیشگیری از مسمومیت ناشی از پیریمتامین یا تری متوپریم مقدار 5-4/0 میلی گرم لوکوورین همراه با هر نوبت مصرف داروی آنتگونیست اسیدفولیک عضلانی تزریق می شود و به منظور درمان مقدار mg/day 15-5 لوکوورین تزریق عضلانی می گردد. در کم خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات حداکثر تا مقدار mg/day 1 تزریق عضلانی می شود. دردرمان کارسینومای کولورکتال به صورت وریدی mg/m² 300 در حداقل سه دقیقه و به دنبال آن mg/m² 425-370 فلورواوراسیل وریدی تزریق می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection : 300 g
Injection :3mg/ml
Injection :25mg/ml
Tablet : 5mg
Tablet : 15mg
Tablet :25mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول بندافولین 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر    
BENDALIS [ آلمان ]
WASSERBURGER [ آلمان ]
         سویران
آمپول کلسیم فولینات بیوسین لیکوئید 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر    
BIOSYN [ آلمان ]
         تچرا دارو
آمپول ابفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ابفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ابفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
آمپول ابه فولین 30میلی گرم/3میلی لیتر    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
پودر قابل تزریق کلسیم فولینات 100میلی گرم    
ESSETI [ ایتالیا ]
LISAPHARMA [ ایتالیا ]
         پوراطب
آمپول ریبوفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر    
HIKMA [ آلمان ]
HAUPT PHARMA [ آلمان ]
         امید دارو سلامت
آمپول ریبوفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر    
HIKMA [ آلمان ]
HAUPT PHARMA [ آلمان ]
         امید دارو سلامت
قرص فولیدار 15میلی گرم    
ITALFARMACO [ ایتالیا ]
         بهین پاد
آمپول فولکاسین 30میلی گرم/3میلی لیتر    
SINDAN [ رومانی ]
         اکتوور


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
BENDAFOLIN Injection 10 mg/ml,20 ml    
BENDALIS [ GERMANY ]
WASSERBURGER [ GERMANY ]
         سویران
CALCIUM FOLINATE BIOSYN LIQUID Injection 10 mg/ml,20 ml    
BIOSYN [ GERMANY ]
         تچرا دارو
EBEFOLIN Injection 10 mg/ml,20 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBEFOLIN Injection 10 mg/ml,10 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBEFOLIN Injection 10 mg/ml,5 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
EBEFOLIN Injection 30 mg/3 ml    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
CALCIUM FOLINATE Injection,Powder 100 mg    
ESSETI [ ITALY ]
LISAPHARMA [ ITALY ]
         پوراطب
RIBOFOLIN Injection 10 mg/ml,20 ml    
HIKMA [ GERMANY ]
HAUPT PHARMA [ GERMANY ]
         امید دارو سلامت
RIBOFOLIN Injection 10 mg/ml,5 ml    
HIKMA [ GERMANY ]
HAUPT PHARMA [ GERMANY ]
         امید دارو سلامت
FOLIDAR Tablet 15 mg    
ITALFARMACO [ ITALY ]
         بهین پاد
FOLCASIN Injection 30 mg/3 ml    
SINDAN [ ROMANIA ]
         اکتوور