اطلاعات داروی المینیوم ام جی اس Aluminium MGS (آدیژل-اس ADIGEL-S) (قرص، ساشه، سوسپانسیون)

مشخصات و اطلاعات داروها - دارویاب

نام علمی دارو:     Aluminium MGS
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:    
موارد مصرف:

این دارو برای درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش کردن درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری نیز به کار می رود.

مکانیسم اثر:
به عنوان ضد اسید، این دارو از طریق شیمیایی اسید معده را خنثی می نماید. سایمتیکون موجود در این فرآورده نیز اثر ضدنفخ دارد

فارماکوکینتیک:
مقادیر کمی از آلومینیوم موجود در هیدروکسید آلومینیوم و همچنین 10 درصد منیزیم موجود در فرآورده جذب می گردد. اثر این دارو در صورت مصرف قبل از غذا به عنوان ضد اسید 60-20 دقیقه و در صورت مصرف یکساعت بعد از غذا تا سه ساعت طول می کشد.

موارد منع مصرف:
در عیب شدیدکار کلیه، کمبود فسفات خون و انسداد روده نباید مصرف گردد

هشدارها:
در کودکان و بیمارانی که ناراحتی شدید کلیه دارند، با احتیاط مصرف گردد.

عوارض جانبی:

این دارو در بیماران با نارسایی مزمن کلیه در صورت مصرف طولانی مدت ممکن است تغییرات خلقی و روانی ایجاد کند. با مصرف طولانی مدت ممکن است باعث ایجاد یبوست، درد استخوانی ناشی از تخلیه فسفات، کاهش اشتها، کاهش غیر عادی وزن و سفید شدن مدفوع شود.

تداخل دارویی:
این دارو زمانی که همزمان با بسیاری از داروها مصرف می گردد می تواند در جذب آنها مداخله کند و بنابراین باید از لحاظ مقدار مصرف و زمان مصرف مورد دقت بیشتری قرار گیرد.
به طور کلی باید به بیمار توصیه نمود از مصرف سایر داروها طی 2-1 ساعت پس از مصرف آنتاسیدها خودداری کنند.

نکات قابل توصیه:
1. برای درمان زخم های گوارشی، بهترین اثر زمانی خواهد بود که 3-1 ساعت بعد از غذا یا هنگام خواب مصرف شود.
2. احتمال بروز یبوست با مصرف این فرآورده وجود دارد، ولی می توان با استفاده از فیبرهای غذایی میزان آن را کاهش داد.

مقدار مصرف:
مقدار 20-5 میلی لیتر سوسپانسیون یا 4-1 قرص چهار بار در روز 20 دقیقه تا یکساعت بعد از غذا مصرف می گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - دارویاب

اشکال دارویی:
Chewable Tablet :Aluminium Hydroxide 200 mg +Magnesium Hydroxide 200 mg + Simethicone 25 mg
Suspension: (Aluminium Hydroxide 225 mg + Magnesium Hydroxide 200 mg + Simethicone 25 mg)/ 5 ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ساشه آدیژل-اس 10 میلی لیتر   
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
        
سوسپانسیون آدیژل-اس 240 میلی لیتر   
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
        
قرص آدیژل-اس   
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
        
قرص آلومینیوم ام جی اس-الحاوی   
داروسازی الحاوی [ ایران ]
        
سوسپانسیون ام جی اس پورسینا   
داروسازی پور سینا [ ایران ]
        
سوسپانسیون گاسترال   
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
        
قرص آلومینیوم ام جی اس تولیددارو   
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
        
سوسپانسیون ام جی اس-سها   
داروسازی سها [ ایران ]
        
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس لقمان   
داروسازی لقمان [ ایران ]
        
سوسپانسیون ام جی اس-مینو   
داروسازی مینو [ ایران ]
        
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ADIGEL-S 10ML SACHET   
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
        
ADIGEL-S 240ML SUSP   
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
        
ADIGEL-S TAB   
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
        
ALUMINIUM MGS-ALHAVI TAB   
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
        
ALUMINIUM MGS POURSINA SUSP   
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
        
GASTRAL SUSP   
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
        
ALUMINIUM MGS TOLIDDAROU TAB   
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
        
ALUMINIUM MGS-SOHA SUSP   
داروسازی سها [ IRAN ]
        
ALUMINIUM MGS LOGHMAN SUSP   
داروسازی لقمان [ IRAN ]
        
ALUMINIUM MGS-MINOO SUSP   
داروسازی مینو [ IRAN ]