نام علمی دارو (ژنریک): Olopatadine Hydrochloride

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
آنتی هیستامین. 
درمان کانژنکتیویت آلرژیک

 
مکانیسم اثر:

دارو به عنوان آنتاگونیست نسبتا انتخابی رسپتورهای H1 عمل می کند. همچنین دارو سبب مهار ریلیز هیستامین از ماست سل ها می شود.

فارماکوکینتیک:
 
موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
سردرد، احساس سوزش در چشم، احساس جسم خارجی در چشم

 
تداخل دارویی:
 
نکات قابل توصیه:

مقدار مصرف:
قطره به فرم 2بار در روز برای درمان کانژنکتیویت آلرژیک در بزرگسالان و کودکان 3سال و بیشتر کاربرد دارد.

اشکال دارویی:

 تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی پاتانول 5میلی گرم/میلی لیتر
ALCON [ بلژیک ]
  ایران ممکو
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PATANOL Drop,Ophthalmic 5 mg/ml
ALCON [ BELGIUM ]
  ایران ممکو