اطلاعات داروی انستتیک اتر Anaesthetic Ether

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Anaesthetic Ether
گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی

موارد مصرف:

اتر به عنوان داروی بیهوش کننده مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

حداقل غلظت آلوئولی (MAC)اتر 92/1% است.


موارد منع مصرف:

در بیماران مبتلا به دیابت، عیب کار کلیه ، افزایش فشار مایع مغزی – نخاعی و بیماری شدید کبد نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. مصرف اتر در شرایط گرم و مرطوب برای بیماران تب‌دار توصیه نمی‌شود. در این موارد اتر ممکن است باعث ایجاد حرکات تشنجی بخصوص در کودکان و بیمارانی که آتروپین دریافت کرده‌اند ، شود.
  2. هوشیابی بعد از بی‌هوشی طولانی مدت با اتر آهسته بوده و استفراغ بعد از بیهوشی شایع است.
  3. اتر در غالب موارد باعث تحریک سیستم تنفسی می‌گردد.


عوارض جانبی:

تحریک مخاط تنفسی، اسپاسم حنجره، کاهش شدید فشار خون، افزایش شدید دمای بدن و تشنج از عوارض جانبی اتر است.


تداخل دارویی:

اتر با داروهای شل‌کننده عضلات تداخل دارد.


نکات قابل توصیه:

مصرف آتروپین و یا سایر داروهای مشابه برای کاهش ترشحات بزاق و برونش توصیه می‌شود.


مقدار مصرف:

به منظور حصول بیهوشی، ابتدا با غلظتی معادل 20-10 درصد هوای دمی استفاده می‌شود که در صورت نیاز، می‌توان این غلظت را افزایش داد. برای نگهداری بیهوشی عمیق ممکن است تا غلظت 10 درصد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Inhalation