نام علمی دارو (ژنریک): Enoxaparin Sodium
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs 
داروهای قلبی عروقی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن مولکولی پایین با خواص آنتی کوآگولانت هااست که در درمان و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی بکارمیرود. همچنین جهت جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال کاربرد دارد. این دارو در آنژین ناپایدار نیز مصرف دارد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
انوکسوپارین بعد از تزریق زیر پوستی به سهولت و با یک زیست دستیابی حدود 92% جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی آن طی یک تا 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 4 تا 5 ساعت است اما متعاقب یک دوز 40 میلی گرمی فعالیت آنتی فاکتور Xa تا 24 ساعت ناپایدار می ماند. این دارو در کبد متابولیزه می شود و از طریق ادرار دفع می گردد که دفع آن هم به صورت داروی تغییر نکرده و هم به صورت متابولیت های دفعی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن پایین گفته شد. می توان از خونریزی شدید حاصل از انوکسوپارین با تزریق داخل وریدی و آهسته پروتامین سولفات کاست، گفته می شود که یک میلی گرم پروتامین سولفات می تواند اثر یک میلی گرم (100 واحد) انوکسوپارین سدیم را مهار کند.

تداخل دارویی:
همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن مولکولی پایین گفته شد.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کویل دارو
سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کویل دارو
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کویل دارو
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کویل دارو
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
LUPIN [ هند ] 
ITALFARMACO [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
LUPIN [ هند ] 
ITALFARMACO [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
LUPIN [ هند ] 
ITALFARMACO [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 10000واحد
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کویل دارو
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کویل دارو
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کویل دارو
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.8 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کویل دارو
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe
LUPIN [ INDIA ] 
ITALFARMACO [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe
LUPIN [ INDIA ] 
ITALFARMACO [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe
LUPIN [ INDIA ] 
ITALFARMACO [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (10000U) 1ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]