کپسول TAMIFLU تامی فلو 45 میلی گرم
کپسول FLUBIOVIR تامیفلو 30 میلی گرم
کپسول FLUBIOVIR تامیفلو 75 میلی گرم
کپسول FLUBIOVIR فلوبایوویر 75 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Oseltamivir Phosphate
گروه دارویی:     Antivirals
داروهای ضد ویروس


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
ضد ویروس(مهارکننده نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا).
a) درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه
b) درمان انفلوآنزا در کودکان 1ساله و بیشتر

مکانیسم اثر:
دارو سبب مهار آنزیم نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا شده و احتمالا از طریق تداخل در تجمع و ریلیز پارتیکل های ویروس سبب مهار رپلیکاسیون ویروس می شود.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سرگیجه، سردرد، خستگی، بی خوابی، تهوع، اسهال، استفراغ، سرفه، برونشیت

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه: 75mg از راه خوراکی 2بار در روز برای 5 روز(شروع درمان در خلال 2 روز اول شروع علائم باشد).
b) درمان انفلوآنزا در کودکان 1ساله و بیشتر:
کودکان با وزن بیشتر از 40kg: 75mg از راه خوراکی 2بار در روز
کودکان با وزن 23-40kg: 60mg از راه خوراکی 2بار در روز
کودکان با وزن 15-23kg: 45mg از راه خوراکی 2بار در روز
کودکان با وزن کمتر از 15kg: 30mg از راه خوراکی 2بار در روز
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
کپسول تامی فلو 45 میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
کپسول تامیفلو 30 میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
کپسول تامیفلو 75 میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
کپسول فلوبایوویر 75 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
TAMIFLU Capsule 45 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
TAMIFLU Capsule 30 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
TAMIFLU Capsule 75 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
FLUBIOVIR 75MG CAP    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]