داروی اپیکا Ipecac

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ipecac
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

ایپکا به عنوان ماده قی آور در درمان اضطراری مصرف مقادیر بیش از حد داروها و در درمان مسمومیت ها تجویز می شود.


مکانیسم اثر:

اثر ایپکا عمدتاً ناشی از آلکالوئیدهای اصلی آن یعنی امتین و سفالین می باشد. این آلکالوئیدها از طریق موضعی سبب تحریک مخاط معده و از طریق مرکزی سبب تحریک منطقه ماشه ای گیرنده های شیمیایی (CTZ) در بصل النخاع شده و سبب بروز استفراغ می گردند.


فارماکوکینتیک:

اثر دارو پس از 30-20 دقیقه شروع می شود. طول مدت اثر دارو 30-25 دقیقه می باشد. دارو به آهستگی از بدن دفع می گردد به طوری که تا 60 روز پس از مصرف آن را در ادرار می توان تشخیص داد.


موارد منع مصرف:

1. این فرآورده در مسمومیت با مواد خورنده قوی ( مانند اسیدها یا قلیایی ها) و نیز مسمومیت با مواد نفتی نباید مصرف شود.
2. از مصرف این فرآورده در مواردی که احتمال آسپیراسیون محتویات معده وجود دارد، مانند اغما یا عدم هوشیاری بیمار، و نیز در صورت شوک احتمال بروز تشنج و بیماری قلبی عروقی باید خودداری کرد.


هشدارها:

1. در مواردی که احتمال آسپیراسیون وجود دارد از جمله اغماء با احتیاط فراوان مصرف گردد.
2. در مسمومیت با اسیدها و مواد قلیایی قوی با احتیاط فراوان و با در نظر گرفتن شرایط بیمار باید استفاده شود.


عوارض جانبی:

علائم مصرف بیش از حد عبارتند از اسهال، تهوع و یا استفراغ مداوم، کرامپ معده، اشکال در تنفس، خستگی غیر عادی و سفتی عضلات، در صورت جذب، دارو دارای اثرات قلبی است.


تداخل دارویی:

ذغال فعال شده شربت ایپکا را جذب کرده و اثر قی آور آن راکاهش می دهد. اگر استفاده هر دو دارو ضرورت داشته باشد ذغال فعال پس از استفراغ ناشی از ایپکا داده شود. مصرف داروهای ضد استفراغ اثر آن را کاهش می دهد.


نکات قابل توصیه:

1. از مصرف همزمان دارو با شیر یا نوشابه های گاز دار خودداری شود.
2. ذغال فعال شده فقط پس از بروز استفراغ به دنبال مصرف شربت ایپکا مصرف شود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : به عنوان قی آور مقدار30-15 میلی لیتر همراه با یک لیوان آب مصرف شود.
می توان پس از 30 دقیقه یک مقدار واحد دیگر مصرف نمود ولی در صورت عدم استفراغ باید شستشوی معده انجام گیرد.
کودکان : با سن 12-6 ماه 10-5 میلی لیتر، همراه با نصف لیوان آب و در کودکان 12-1 سال مقدار 15 میلی لیتر همراه با یک لیوان آب مصرف شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:

Syrup:0.14% Total Alkaloids


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):