اطلاعات داروی اکتیویتد شارکول Activated Charcoal

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای گوارشی

موارد مصرف:

زغال فعال برای درمان غیر اختصاصی اورژانس در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی مصرف می شود.این دارو میتواند به بسیاری از سموم در معده پیوند یافته و جذب آنها را کاهش دهد ‘ هر چند که در مسمومیت با سیانور کاملا بی اثر و در مسمومیت با اسیدهای معدنی ، باز های سوزانده،اتانول‘ متانول و املاح ان ، اسید بوریک ، و مواد پاک کنده نسبتاً بی اثر است این دارو برای درمان اسهال سوﺀ هاضمه هیبر کلسترول لیما و کمک به جذب گازهای روده که مو جب نفخ می شوند نیز مصرف می شود.

مکانیسم اثر:

به عنوان داروی ضد اسهال، زغال فعال شده بسیاری از محرک ها را که موجب اسهال و ناراحتی گوارش می شوند ،جذب سطحی می کند.به عنوان پاد زهر این دارو مواد سمی خورده شده را جذ ب سطحی کرده ومانع از جذب انها در روده و معده می شود

فارماکوکینتیک:

این دارو از مجرای گوارش جذب نمی شود و متا بو لیزه نیز نمی گردد.راه اصلی دفع آن از طریق مد فوع است. حداکثر اثر در مانی چنانچه دارو طی 30 دقیقه پس از بلع ماده سمی تجویز میگردد‘ حاصل می گردد.

تداخلات دارویی:

  1. زغال فعال می تواند داروهای موجود در لوله گوارش را جذ ب کند . جذب استیل سیستئین خوراکی و شربت ایپکا را کاهش می دهد . لذا در موارد ی که مصرف هر دارو لازم است تو صیه می شود که زغال را فقط پس از اتمام استفراغ تجویز کرد .زغال را نباید با شیر یا شربت مخلوط کرد زیرا ظرفیت جذب با آن کاهش می یابد.
  2. هشدار ها:
  3. مصرف دارو ممکن است موجب بروز تهوع و استفراغ گرددکه ممکن است در موارد بلع مواد سوزاننده یا هیدرو کربن های فرار خطر ناک باشد . 
  4. مصرف طولانی این دارو برای رفع نارا حتی های گوارشی کودکان زیر 3 سال، ممکن است سوﺀ تغذ یه ایجادنماید.
  5. توصیه های دارویی اکتیویتد شارکول
  6. دارو در ظرف در بسته نگهداری شود . 
  7. اگر قبلا به مسموم شربت ایبکا داده شده است‘بعد از بروز استفراغ از این دارو استفاده می شود . 
  8. استفاده طو لانی مدت این دارو به عنوان نفخ توصیه نمی گردد. 
  9. این دارو رنگ مدفوع را سیاه می کند‘اگر چه مساله از نظر دارویی اهمیت ندارد. 
  10. از مصرف همزمان با سایر داروها خودداری شود.

اشکال داروئی:

CARBON ACTIVE 250MG TAB 

[قرص شارکول]

CHARCOAL ACTIVATED 250MG TAB 

[قرص شارکول]

CHARCOAL ACTIVATED 30GR/240ML SUSP

[سوسپانسیون شارکول]

CHARCOAL ACTIVATED 50GR SUSP 

[سوسپانسیون شارکول]

Activated Charcoal-Bulk 

[شارکول]

قرص بایوکربن 250 میلی گرم 

TRENKA [اتریش ] اچ پی سی کیش(کیمیا گستر صبا)

قرص نوریت 250 میلی گرم 

NORIT [هلند ] مهیاردرمان گستر

کپسول کربوگل