اطلاعات اسپری بینی اکسی نیکس OXYNIX
اطلاعات اسپری بینی کونژستاپ CONGESTOP
اطلاعات اسپری بینی اکسی نوز OXYNOSE
اطلاعات اسپری بینی رینوزولین RINOZOLINE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Oxymetazoline Hydrochloride
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی جابربن حیان داروسازی دنیای بهداشت داروسازی رها داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

داروی اکسی متازولین یک داروی سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است. که دارای فعالیت قابل توجه آلفا –ادرنرزیک می‌باشد. یک منقبض کننده عروق است که در مصرف برای غشاهای مخاطی از تورم و احتقان می‌کاهد. اثر آن طی چند دقیقه ظاهر می‌شود و تا 12 ساعت باقی می‌ماند. به صورت فرم هیدروکلرید جهت تسکین علایم احتقان بینی مصرف می‌شود. در بالغین و کودکان بالای 6 سال محلول 5% درصد آن به صورت قطره موضعی بینی یا اسپری، 2 بار در روز در هر سوراخ بینی تجویز می‌شود.
در موارد لزوم محلول 25% درصد آن هر 6 ساعت به صورت قطره چشمی جهت رفع احتقان ملتحمه در بالغین و کودکان بالای 6 سال تجویز می‌گردد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند نافازولین. بعد از مصرف موضعی این دارو ناراحتی‌های موقت رخ می‌دهند. بعداز مصرف طولانی مدت و مکرر از طریق بینی احتقان بینی رخ می‌دهد. بعد از تجویز موضعی، آثار سیستمیک رخ داده‌اند.


تداخل دارویی:

از آنجا که جذب آن از طریق مخاط است، متعاقب مصرف موضعی تداخلات می‌توانند رخ دهند. در صورت مصرف همزمان با MAOI، حملات افزایش فشار خون رخ می‌دهد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
اسپری بینی اکسی نیکس 0.1% 15 میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بینی اکسی نیکس 0.05% 15 میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

اسپری بینی کونژستاپ 0.1% 20 میلی لیتر
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

اسپری کونژستاپ 0.05% 20 میلی لیتر
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

اسپری بینی اکسی نوز 0.05% 15 میلی لیتر
داروسازی رها [ ایران ]

اسپری بینی رینوزولین
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
OXYNIX 0.1% 15ML NASAL SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

OXYNIX 0.05% 15ML NASAL SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CONGESTOP 0.1% 20ML NASAL SPRAY
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]

CONGESTOP 0.05% 20ML NASAL SPRAY
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]

OXYNOSE 0.05% 15ML NASAL SPRAY
داروسازی رها [ IRAN ]

RINOZOLINE 0.05% 15ML NASAL SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]