اکسی مرفن هیدروکلراید Oxymorphone

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Oxymorphone
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

یک مشتق از فتانترن است و به عنوان یک ضد درد مخدر است .
عملکرد آن و استفاده از آن مشابه مورفین است بجز در مورد فعالیت ضد سرفه آن، در درمان دردهای متوسط تا شدید مثل دردهای زایمان استفاده می شود. گزارش شده است که اثرات ضد دردی آن 3 تا 6 ساعت وجود دارد. همچنین در بیهوشی و در بهبود تنگی نفس ناشی از ادم ریه ایجاد شده در اثر نارسائی بطن چپ مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

عضلانی یا زیر جلدی با دوز اولیه 1 تا 5/1 میلی گرم که هر 4 تا 6 ساعت در صورت نیاز تکرار می شود داخل وریدی 500 میکروگرم . دوز معمول آن برای ضد دردی در طی زایمان 5/0 تا 1 میلی گرم داخل عضلانی است. از طریق رکتال نیز شیاف های 5 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت مصرف می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):