اطلاعات داروی اگزالی پلاتین Oxaliplatin (اکسالی پلاتین Oxaliplatin، الوگزاتین ELOXATIN) (پودر، ویال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Oxaliplatin
گروه دارویی:     Antineoplstics
داروهای ضد سرطان


مصرف در بارداری:     

موارد مصرف:
Oxaliplatin یک ترکیب حاوی پلاتینوم است مشابه با سیس پلاتین در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک این دارو همراه با فلورواوراسیل و اسید فولینیک تجویز می گردد. دوز توصیه شده mg/m 85 به طریق انفوزیون داخل وریدی طی 2 تا 6 ساعت می باشد که در 250 تا 500 ml گلوکز 5% حل می گردد. دوز تجویزی را می توان در فواصل 2 هفته ای تکرار نمود. جهت کاهش عوارض تولیدکنندگان پیشنهاد می کنند دوز آغازین را به mg/m 65 کاهش دهند. همیشه قبل از fluoropyrimidine ها باید Oxaliplatin را تجویز نمود. جهت درمان سرطان تخمدان نقش این دارو در دست بررسی است.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
متعاقب دوز داخل وریدی این دارو به صورت وسیع در کل بدن توزیع می گردد و به صورت برگشت ناپذیر به گلبولهای قرمز خون متصل می شود که این باعث طولانی شدن نیمه عمر دارو می شود. نیمه عمر نهایی متوسط دارو بین 373 ساعت و 391 ساعت متغیر است. این دارو به صورت وسیع به ترکیبات غیر فعال و فعال متابولیزه می گردد و عمدتاً از طریق ادرار دفع می گردد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
این عوارض مشابه با عوارض ناشی از سیس پلاتین می باشند اما حالت تهوع و استفراغ و نفروتوکسیستی و مهار شدن میلوئید کمتر واضح می باشند. افزایش مقادیر آنزیم های کبدی می تواند رخ دهد. مسمومیت عصبی باعث محدودیت دوز می شود و در 85 تا 95% بیماران نوروپاتی محیطی رخ می دهد و درد و اختلالات عملکردی و از بین رفتن رفلکس های تاندونی می توانند ایجاد شود. فیبروز ریوی که می تواند کشنده باشد نیز مشاهده شده است. خارج شدن Oxaliplatin از عروق می تواند باعث ایجاد درد موضعی و التهاب شود و این عوارض گاهاً شدید می باشند و باعث ایجاد نکروز می شوند.
معاینه عصبی باید در فواصل زمانی منظم در طی درمان انجام شود و در صورت طولانی شدن علایم و شدت یافتن آن ها دوز تجویزی باید کاهش یابد. شمارش منظم گلبولهای خون باید در طی درمان صورت پذیرندو تا بهبودی شمارش آن ها نباید اقدام به تکرار دوره درمانی نمود. در بیماران مبتلا به نوروپاتی حسی از قبل و یا مهار بودن میلوئید و یا مبتلا به اختلالات شدید کلیوی نباید این دارو را تجویز نمود. در آنهایی که دارای درجاتی متوسط از اختلالات کلیوی هستند عملکرد کلیوی و مسمومیت باید به طور دقیق بررسی شوند.

تداخل دارویی:
رجوع شود به مبحث داروهای آنتی نئوپلاستیک.
 
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم    
CIPLA [ هند ]
         کیمیا آرا هرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100 میلی گرم    
CIPLA [ هند ]
         کیمیا آرا هرم
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ابه و 50میلی گرم    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ابه و 100 میلی گرم    
EBEWE [ اتریش ]
         کاوش گستر دارو
ویال اگزالی پلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
ویال اگزالیپلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر    
HOSPIRA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 50 میلی گرم    
HOSPIRA [ استرالیا ]
MAYNE PHARMA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ماین 100 میلی گرم    
HOSPIRA [ استرالیا ]
MAYNE PHARMA [ استرالیا ]
         شفایاب گستر
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 100میلی گرم    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین 50 میلی گرم    
INTAS [ هند ]
         زیست دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اکسالی پلاتین میلان 50 میلی گرم    
MYLAN [ فرانسه ]
VIANEX [ یونان ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 100 میلی گرم    
MYLAN [ فرانسه ]
VIANEX [ یونان ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق الوگزاتین 100 میلی گرم    
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
         کویل دارو
پودر قابل تزریق الوگزاتین 50 میلی گرم    
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
         کویل دارو
ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر    
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
         کویل دارو
ویال الوگزاتین 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر    
SANOFI AVENTIS [ فرانسه ]
         کویل دارو
پودر قابل تزریق اگزالیپلاتین اکتاویس 100 میلی گرم    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور
پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین اکتاویس 50 میلی گرم    
SINDAN [ رومانی ]
ACTAVIS [ رومانی ]
         اکتوور

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
OXALIPLATIN Injection,Powder 50 mg    
CIPLA [ INDIA ]
         کیمیا آرا هرم
OXALIPLATIN Injection,Powder 100 mg    
CIPLA [ INDIA ]
         کیمیا آرا هرم
OXALIPLATIN EBEWE Injection,Powder 50 mg    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
OXALIPLATIN EBEWE Injection,Powder 100mg    
EBEWE [ AUSTRIA ]
         کاوش گستر دارو
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 50 mg    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
MAYNE PHARMA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 100 mg    
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
MAYNE PHARMA [ AUSTRALIA ]
         شفایاب گستر
OXALIPLATIN Injection,Powder 100 mg    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
OXALIPLATIN Injection,Powder 50 mg    
INTAS [ INDIA ]
         زیست دارو درمان پارس
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 50 mg    
MYLAN [ FRANCE ]
VIANEX [ GREECE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
OXALIPLATIN MYLAN Injection,Powder 100 mg    
MYLAN [ FRANCE ]
VIANEX [ GREECE ]
         گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ELOXATIN Injection,Powder 100 mg    
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
         کویل دارو
ELOXATINInjection,Powder 50 mg    
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
         کویل دارو
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml    
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
         کویل دارو
ELOXATIN Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml    
SANOFI AVENTIS [ FRANCE ]
         کویل دارو
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 100 mg    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور
OXALIPLATIN ACTAVIS Injection,Powder 50 mg    
SINDAN [ ROMANIA ]
ACTAVIS [ ROMANIA ]
         اکتوور