مایع استنشاقی تررل TERRELL Liquid

مایع استنشاقی آئران AERRANE Liquid

محلول استنشاقی فوران FORANE Liquid

مایع استنشاقی ایزوفلوران ISOFLURANE Liquid

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Isoflurane
گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ABBOTT HALOCARBON NICHOLAS PIRAMAL PIRAMAL
BAXTER

موارد مصرف:

ایزوفلوران به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

حداقل غلظت آلوئولی (MAC )ایزوفلوران هنگام مصرف با اکسیژن 15/1% و هنگام مصرف یا نیتروزاکساید هفتاد درصد 5/0% است. ضریب توزیع خون به گاز آن 43/1 است. تا حدود 17/0% مقدار مصرف آن در کبد متابولیزه می‌شود. حدود 95% آن به صورت تغییر نیافته از طریق ریه‌ها دفع می‌شود.زمان شروع اثر دارو سریع می‌باشد.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلاء به آن یا درافراد مستعد نباید مصرف شود.


هشدارها:

1. ایزوفلوران با غلظت‌های بیهوش کننده ممکن است باعث شل شدن رحم شود.
2. ایزوفلوران ضربان قلب و نبض را به ویژه در بیماران جوان‌تر افزایش می‌دهد.
3. در صورت وجود عیب کار کبد، یرقان یا آسیب کبدی ناشی از تماس قبلی با ایزوفلوران ، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
4. در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی و تهویه بیمار توصیه می‌شود.


عوارض جانبی:

تضعیف پیشرونده تنفس، آفت فشار خون و شل شدن عضله صاف رحم از عوارض مهم دارو می‌باشند.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با آمینو گلیکوزید‌ها و عوامل مهار‌کننده عصبی – عضلانی، موجب تشدسد شل شدن عضلات می‌گردد تجویز توام با ترکیبات تقویت کننده سیستم دوپامینی ‌مثل لوودوپا و کاتکل‌آمین‌ها (دوپامین‌، اپی نفرین. نوارپی نفرین) موجب بروز آریتمی می‌گردد. مصرف توام فنی‌توئین با ایزوفلوران ممکن است باعث افزایش سمیت کبدی ناشی از دارو شود. مصرف همزمان ایزوفلوران با خون حاوی ترکیبات ضد انعقادی سیترات و پلی میکسین‌ها توصیه نمی‌شود، زیرا احتمال بروز انسداد عصبی – عضلانی‌ افزایش می‌یابد.


نکات قابل توصیه:

1. ایزوفلوران عملکرد قلب را در بزرگسالان تضعیف نمی‌کند، ولی فشار خون را به دلیل انبساط عروق محیطی کاهش می‌دهد.
2. در صورت مصرف ایزوفلوران برای ادامه بیهوشی، توصیه می‌شود غلظت آن به کندی افزایش یابد.
3. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
4. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: برای القاء بیهوشی 3-5/0% و به عنوان ادامه دهنده بیهوشی 5/3-1% تجویز می‌شود.
کودکان: مقدار مصرف در کودکان باید برای هر فرد به‌ طور جداگانه‌تعیین شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Inhalation: (100 ml)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول استنشاقی فوران 100 میلی لیتر
ABBOTT [ بریتانیا ]
جهان بهبود
مایع استنشاقی آئران 100 میلی لیتر
BAXTER [ امریکا ]
کار و اندیشه
مایع استنشاقی ایزوفلوران 100 میلی لیتر
HALOCARBON [ امریکا ]
ساز دارو جوان
محلول استنشاقی ایزوفلوران 100 میلی لیتر
NICHOLAS PIRAMAL [ بریتانیا ]
RHODIA [ ]
داریان تجارت
مایع استنشاقی تررل 100میلی لیتر
PIRAMAL [ امریکا ]
MINRAD [ امریکا ]
سگال دارو مهر


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FORANE Liquid for Inhalation 100 ml
ABBOTT [ UK ]
جهان بهبود
AERRANE Liquid for Inhalation 100 ml
BAXTER [ USA ]
کار و اندیشه
ISOFLURANE Liquid for Inhalation 100 ml
HALOCARBON [ USA ]
ساز دارو جوان
ISOFLURANE Liquid for Inhalation 100 ml
NICHOLAS PIRAMAL [ UK ]
RHODIA [ ]
داریان تجارت
TERRELL Liquid for Inhalation 100 ml
PIRAMAL [ USA ]
MINRAD [ USA ]
سگال دارو مهر