ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Isoniazid-PR
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو ترکیبی از سه داروی انتخاب اول برای درمان سل در فاز اولیه ( 2 ماه اول درمان ) می باشد .


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

برای بزرگسالان با وزن کمتر از 40 کیلوگرم 3 قرص در روز، برای وزن –50440 قرص در روز، برای وزن 50 –64 کیلوگرم 5 قرص در روز و برای وزن بالاتر65 کیلو گرم، 6 قرص در روز مصرف می شود.
برای اطلاع از سایر اطلاعات مربوط به اجزای این دارو به تک نگارهای مربوطه مراجعه شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet: Isoniazid 50+ Pyrazinamide 300mg + Rifampin 120 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):