اطلاعات داروی باریم سولفات Barium Sulfate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: مواد حاجب

موارد مصرف:
سولفات باریم به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
سولفات باریم زمانی که از بدن عبور می کند، میزان جذب اشعه X را افزایش می دهد. بنابراین شکل و ساختمان دستگاه گوارش را آشکار می کند.

فارماکوکینتیک:
این دارو درصورتی که خالص باشد از دستگاه گوارش جذب نمی شود. یعد از مصرف خوراکی، مری، معده و دوازدهه فوراً آشکار می شوند، در صورتی که برای آشکار سازی روده کوچک 90-15 دقیقه وقت نیاز است. در صورت تجویز داخل روده ای با استفاده از یک لوله، روده کوچک بلافاصله نمایان می شود. شدت و سرعت ظاهر سازی روده بزرگ و انتهای روده کوچک با استفاده از تنقیه به وضعیت بیمار و فشار هیدروستاتیک روده بستگی دارد.

منع مصرف:
این دارو در صورت انسداد روده بزرگ و یا وجود سوراخ در دستگاه گوارش، احتمال بارداری یا دهیدراتاسیون نباید مصرف شود.
عوارض جانبی باریم سولفات
احتمال بروز یبوست، تجمع مدفوع متراکم، انسداد روده و آپاندیسیت پس از مصرف (خوراکی یا تنقیه) دارو وجود دارد. سوراخ شدن روده ها توسط دارو نیز ممکن است منجر به پریتونیت، چسبندگی روده ها و مرگ گردد. استنشاق این پودر موجب بیماری ریوی می گردد.

هشدار ها:
در صورت ابتلا به کولیت اولسراتیو، دیورتیکولیت مزمن با احتیاط مصرف شود.

توصیه های دارویی:

  1. چندین ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن و آشامیدن خودداری شود.
  2. استفاده از سولفات باریم تا 2-1هفته بعد از نمونه برداری از روده بزرگ و رکتوم توصیه نمی شود.
  3. بعد از انجام آزمایش پرتو نگاری، به منظور جلوگیری از تجمع مدفوع متراکم بیمار باید مقادیر زیادی مایعات دریافت کند. بعضی اوقات ممکن است استفاده از ملین ها نیز ضروری شود.
  4. این دارو برای بیماران مبتلا به آلرژی، آسم، فیبروزسیستیک باید با احتیاط مصرف شود.

اشکال داروئی:

[ساشه باریم سولفات]
BARIUM SULFATE 175G SACHET
[ساشه باریم سولفات]
BARIUM SULFATE 240G/240ML SUSP
[سوسپانسیون باریم سولفات]
BARIUM SULFATE 340G POWDER
[پودر باریم سولفات]
BARIUM SULFATE 800G POWDER
[پودر باریم سولفات]