محلول چشمی BALANCED SALT بالانسد سالت ML 500 و 1000 میلی لیتر

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Balanced Salt
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

برای شستشوی چشمها درحین اعمال جراحی مختلف بکار می رود.


مکانیسم اثر:

این محلول ایزوتونیک بوده و حاوی الکترولیت های لازم برای فعالیت متابولیسمی طبیعی سلول ها می باشد.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:

این فراورده برای تزریق یا انفوزیون داخل وریدی نیست. فقط در شرایط آسپتیک مصرف می شود.


عوارض جانبی:

کراتوپاتی، واکنشهای التهابی بعد از عمل، ادم قرنیه از عوارض جانبی احتمالی این فراورده هستند.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1. این فراورده فاقد هر گونه ماده محافظ است و نباید از یک فراورده برای بیشتر از یک بیمار مصرف شود.
2. احتمال بروز ادم و کدورت قرنیه بعد از مصرف این فراورده وجود دارد، احتیاط لازم هنگام مصرف باید صورت گیرد.
3. این فراورده را باید در 30-8 درجه سانتی گراد نگهداری شود. از انجماد فراورده جلوگیری شود.
4. برای بیماران دیابتی با احتیاط مصرف شود.


مقدار مصرف:

مقدار مصرف: فراورده را باید طبق دستور سازنده وبر حسب نوع عمل جراحی مصرف نمود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Solution:15,18,500ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول چشمی بالانسد سالت 1000 میلیلیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

محلول چشمی بالانسد سالت 500 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BALANCED SALT 1000ML GHAZI OPH SOL P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

BALANCED SALT 500ML GHAZI OPH SOL
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]