اطلاعات داروی بتاکاروتن Betacarotene

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

موارد مصرف:
بتاکاروتن به منظور کاهش شدت واکنشهای حساست به نور در بیماران مبتلا به پروتوپورفیری اریتروپویتیک مصرف می شود.
بتاکاروتن برای پیشگیری از کمبود ویتامین A ناشی از تغذیه ناکافی با سوء جذب روده ای مصرف می شود. نیاز به این ویتامین ممکن است در مواردی از قبیل سوء جذب چربی(اسهال چرب)، بیماری مزمن مجرای صفراوی – کبدی، عفونت طولانی، سندرم سوء جذب ناشی از بی کفایتی پانکراس و کمبود شدید پروتئین افزایش یابد.

مکانیسم اثر:
بتاکاروتن یک کاروتنوئید و پیش ساز ویتامین A است.

فارماکوکینتیک:
جذب بتاکاروتن به حضور چربی ژیم غذایی و همچنین صفرا در مجرای روده بستگی دارد.حدود 60-20 درصد دارو در دیواره روده و مقدار کمی از آن نیز در کبد متابولیزه می شود. این دارو عمدتاً از راه مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی:
شل شدن مدفوع و زرد رنگ شدن پوست از عوارض جانبی دارواست.

توصیه های دارویی:

  1. دارو ترجیحاً باید همراه با غذا مصرف شود.
  2. 6-2 هفته درمان با بتاکاروتن لازم است تا حداکثر زمانی که بیمار می تواند در معرض نور خورشید قرار گیرد، مشخص گردد.
  3. حساسیت به دارو باید مد نظر قرار گیرد.

اشکال داروئی:

BETACAROTENE 15MG CAP
[کسول بتاکاروتن]
BETACAROTENE 15MG TAB
[قرص بتاکاروتن]
BETACAROTENE 25MG CAP
[کپسول بتاکاروتن]
BETACAROTENE 30MG CAP
[کپسول بتاکاروتن]