دهان شویه بنزیلاژین BENZYLAGINE
دهان شویه بنزاسول BENZASOL

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Benzydamine Hydrochloride
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب و ضد تب ها 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اکسیر داروسازی بهوزان داروسازی تهران دارو

موارد مصرف:

ضد التهاب موضعی (ضد التهابی غیر استروئیدی).
به فرم موضعی روی پوست در غلظت های 3-5% اختلالات ماسکواسکلتال دردناک به کار می رود. همچنین دارو به صورت دهان شویه یا اسپری در غلظت های 0.15% برای کاهش التهاب دهان و گلو به کار می رود.


مکانیسم اثر:

دارو به طور انتخابی به بافت های ملتهب باند می شود (مهارکننده پروستاگلاندین سنتتاز) و بر خلاف دیگر NSAIDs سبب مهار سیکلواکسیژناز یا لیپواکسیژناز نمی شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

اریتما، راش، فوتوسنسیویتی، بی حسی یا احساس سوزش در دهان


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
دهان شویه بنزیلاژین 120 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

دهان شویه بنزیلامین-بهوزان 0.15% 120 میلی لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]

دهان شویه بنزاسول 0.15% 120 میلی لیتر
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BENZYLAGINE 120ML MOUTHWASH
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

BENZYDAMINE-BEHVAZAN 0.15% 120ML MOUTH WASH
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

BENZASOL 0.15% 120ML MOUTH WASH
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]