ویال نومبوکائین NUMBOCAINE
ویال نامبوکایین NUMBOCAINE
آمپول BUPIVACAINE بوپیواکائین
آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین BUPIVACAINE
ویال بوپیواکایین-آگوتانت BUPIVACAINE-AGUETTANT
آمپول تزریق نخاعی MARCAINE مارکائین0.5% SPINAL HEAVY اسپاینال هوی 0.5%

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Bupivacaine Hydrochloride
گروه دارویی: Local Anaesthtics
بیحس کننده های موضعی


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

بوپی واکائین به طور کلی برای ایجاد بی‌حسی موضعی و یا منطقه‌ای یا اپی‌دورال در ناحیه کمر و یا خاجی و انسداد در ناحیه زیر عنکبوتیه و از طریق انفیلتراسیون یا انسداد عصبی در دندانپزشکی به کار می‌رود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

جذب سیستمیک این دارو کامل است . به پروتئین‌های پلاسما به مقدار زیاد متصل می‌شود.متابولیسم آن عمدتاُ کبدی است و از راه کلیه دفع می‌گردد. نیمه عمر دارو در بزرگسالان 5/3 ساعت ، زمان اثر متوسط تا آهسته و مدت اثر دارو طولانی است.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود بلوک کامل قلبی ، خونریزی شدید، افت شدید فشار خون و شوک ، عفونت در موضعی که برای تزریق کمری در نظر گرفته شده و سپتی سمی نباید از این دارو برای ایجاد انسداد در ناحیه زیر عنکبوتیه ای استفاده گردد.


هشدارها:

1. در کودکان و سالخوردگان ، امکان بروز مسمومیت سیستمیک با این دارو بیشتر است.
2. در ناراحتیهای قلبی – عروقی به ویژه انسداد قلبی و یا شوک و یا عفونت و التهاب در محل تزریق باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.
3. در صورت وجود بیماری‌های CNS و یا اختلالات انعقادی خون و سابقه حساسیت به دارو باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.
4. ممکن است با مصرف این دارو با غلظت 25% درصد اعصاب بین دنده‌ای انسداد کامل پیدا ‌کنند.
5. شدت انسداد حرکتی، با غلظت 5/0 درصد این دارو برای بار اول ممکن است بیشتر از دفعات بعد باشد.


عوارض جانبی:

عوارض جانبی به طور کلی به مقدار مصرف، غلظ زیاد پلاسمایی ناشی از ورود ناخواسته دارو به رگ، کاهش تحمل بیمار، ناسازگاری فرد با حساسیت مفرط بستگی دارد. ضمناً میزان عوارض ناخواسته به محل تزریق نیز بستگی دارد. واکنش‌های سیستمیک ممکن است به سرعت یا با تأخیر و تا 30 دقیقه پس از تجویز دارو بروز کنند. عوارض با شیوع کم آن عبارتند از کبودی رنگ پوست، اختلال بینایی و یا دوبینی، تشنج، سرگیجه ، زنگ زدن گوش،‌لرزش یا رعشه، عصبانیت و یا بیقراری غیرعادی و تهوع و استفراغ.


تداخل دارویی:

داروهای مضعف CNS ، از جمله داروهایی که معمولاً‌ قبل از بیهوشی و یا به عنوان کمک همراه با داروهای بی‌حس کننده موضعی مصرف می‌شوند و نیز سولفات منیزیم تزریقی، اگر همزمان با داروهای بی حس کننده موضعی مصرف گردند، ممکن است موجب تشدیدتضعیف CNS شوند. داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آرنرژیک از طریق کاهش جریان خون کبدی، سرعت متابولیسم دارو را کاهش داده و خطر مسمومیت با آنرا بالا می‌برند. سایمتیدین متابولیسم این دارو را به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت افزایش می‌یابد.


نکات قابل توصیه:

1. درصورت حساسیت به سایر بی‌حس کننده‌ها، این دارو باید بااحتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.
2. میزان داروی تجویز شده باید به دقت رعایت گردد.
3. بدلیل طولانی بودن زمان بی‌حسی باید دقت گردد که اعضای بی‌حس شده مجروح نگردند.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: در بی‌حسی دم اسبی، برای انسداد حرکتی متوسط، مقدار75-5/37 میلی گرم(30-15 میلی لیتر) از محلول25/0% مصرف می‌شود که در صورت نیاز هر سه ساعت یک‌بار می‌توان آنرا تکرار کرد. برای انسداد حرکتی متوسط تا کامل، مقدار 150-75 میلی گرم(30-15 میلی لیتر)‌از محلول 5/0 درصد که در صورت نیاز هر سه ساعت قابل تکرار است، مصرف می‌شود.در بی حسی خارج سخت شامه‌ای، برای انسداد حرکتی جزئی تا متوسط مقدار50-25 میلی گرم (20-10 میلی لیتر) از محلول 25/0 درصد و برای انسداد حرکتی متوسط تا کامل، مقدار 100-50 میلی گرم ( 20-10 میلی لیتر )‌از محلول 5/0درصد می‌شود که درصورت نیاز در هر دو مورد می‌توان مقدار مصرف را هر سه ساعت یکبار تکرار نمود. برای انفیلتراسیون موضعی بصورت مقدار واحد تا 175 میلی گرم(70میلی‌لیتر)‌از محلول 25/0 درصد مصرف می‌شود. برای انسداد اعصاب محیطی، جهت انسداد حرکتی متوسط تا کامل مقدار 175-5/12 میلی‌گرم( 5/37- 5 میلی‌لیتر) از محلول 25/0درصد یا 175-25 میلی‌گرم (5/37-5 میلی‌لیتر) از محلول 5/0 درصد مصرف می‌شود که در صورت نیاز می توان هر سه ساعت آن را تکرار نمود . حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان تا 175 میلی گرم به صورت مقدار واحد یا mg/day400 می‌باشد.
کودکان: مصرف این دارو در کودکان نأئید نشده است.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:

Injection: 0.25% (10 ml . 20ml)
Injection: 0.5% (10 ml . 20ml)
Injection: 0.5% (spinal)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول تزریق نخاعی مارکائین0.5% اسپاینال هوی 0.5% 20میلی گرم/4میلی لیتر
ASTRAZENECA [ سوئد ]
کویل دارو
آمپول بوپیواکائین 0.25% 20میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول بوپیواکائین 0.5% 20میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
آمپول تزریق نخاعی بوپیواکائین 20میلی گرم/4 میلی لیتر
MYLAN S.A.S [ فرانسه ]
MERCK GENERIQUES [ فرانسه ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

ویال بوپیواکائین-آگوتانت 0.25% 20 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

ویال بوپیواکایین-آگوتانت 0.5% 20 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MARCAINE 0.5% SPINAL HEAVY 0.5% Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal
ASTRAZENECA [ SWEDEN ]
کویل دارو
BUPIVACAINE Injection 0.25%,20ml
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
BUPIVACAINE Injection 0.5%,20ml
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
BUPIVACAINE Injection 20 mg/4ml(0.5%), spinal
MYLAN S.A.S [ FRANCE ]
MERCK GENERIQUES [ FRANCE ]
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
NUMBOCAINE 0.25% 10ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

NUMBOCAINE 0.5% 10ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

NUMBOCAINE 0.25% 20ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.25% 20ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

BUPIVACAINE-AGUETTANT 0.5% 20ML VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]