اطلاعات داروی بیزاکودیل Bisacodyl (لاکسادیل AXADYL، لاگزادیل LAXADYL) (قرص، شیاف)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Bisacodyl
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
بیساکودیل به عنوان یک مسهل محرک برای درمان کوتاه مدت یبوست و تخلیه رکتوم و کولون قبل از انجام آزمون ها یا جراحی کولون مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو احتمالاً با اثر مستقیم بر روی عضلات صاف روده باعث افزایش حرکات پریستالتیک روده می شود.

فارماکوکینتیک:
اثر این دارو پس از 8-6 ساعت شروع می گردد.

موارد منع مصرف:
بیساکودیل در صورت وجود آپاندیسیت یا نشانه های آن یا خونریزی مقعد و نیز در انسداد روده با علت نامشخص نباید مصرف شود. این دارو در صورت کولوستونی یا ایلنوستومی نباید مصرف شود.

هشدارها:
استفاده از این دارو در کودکان با سن کمتر از 6 سال باید با دستور پزشک باشد.

عوارض جانبی:
از عوارض احتمالی این دارو می توان از آروغ زدن، کرامپ، اسهال، تهوع و تحریک پوستی در اطراف مقعد نام برد.

تداخل دارویی:
مصرف بیش از حد این دارو باعث دفع املاح پتاسیم می شود و اثر داروهای مدر در کاهش غلظت سرمی پتاسیم را کاهش می دهد.
مصرف همزمان داروهای ضد اسید و شیر با قرص های بیساکودیل ممکن است باعث حل شدن سریع روکش قرص ها و در نتیجه بروز تحریک معده یا دوازدهه شود.

نکات قابل توصیه:
1. از جویدن یا خرد کردن قرص های بیساکودیل یا از مصرف آن با داروهای ضد اسید خودداری گردد.
2. در صورت وجود آپاندیسیت و تا دو ساعت بعد از مصرف سایر داروها از مصرف این داروها خودداری گردد.
3. مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است سبب وابسته شدن کار روده به آن گردد.
4. احتمال بروز بثورات جلدی و کرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالی وجود دارد.

مقدار مصرف:
خوراکی:
بزرگسالان : برای درمان یبوست مقدار 10-5 میلی گرم در شب مصرف می شود. که در صورت لزوم این مقدار تا 20-15 میلی گرم افزایش می یابد. برای تخلیه روده ها قبل از اعمال رادیولوژی یا جراحی 10 میلی گرم در شب از دو شب قبل مصرف می شود.
کودکان : در درمان یبوست در کودکان با سن کمتر از 10 سال سن مقدار 5 میلی گرم و برای تخلیه روده نصف مقادیر مصرف بزرگسالان مصرف می شود.
شیاف:
بزرگسالان : برای درمان یبوست 10 میلی گرم در میلی گرم در صبح و برای تخلیه روده در صورت لزوم علاوه بر مصرف خوراکی دارو 10 میلی گرم یک ساعت قبل از عمل جراحی یا عکس برداری استعمال می گردد.
کودکان : نصف مقدار مصرف بزرگسالان مصرف شود.
 مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
Entric Coated Tablet : 5 mg
Suppository : 10 mg
Pediatric Suppository :5 mg
 
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
شیاف بیزاکودیل-بهوزان 10 میلی گرم    
داروسازی بهوزان [ ایران ]
         
قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
شیاف بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
شیاف بیزاکودیل تولیددارو 10 میلی گرم    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LAXADYL 10MG SUPP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
LAXADYL 5MG SUPP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
BISACODYL-BEHVAZAN 10MG SUPP    
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
         
BISACODYL TOLIDDAROU 5MG TAB    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
         
BISACODYL TOLID DAROU 5MG SUPP    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
         
BISACODYL TOLID DAROU 10MG SUPP    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]