اطلاعات داروی بیوتین Biotin

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

موارد مصرف:
‎بیوتین یا ویتامین H یکی از ویتامین های محلول در آب می باشد که در موارد مختلفی می تواند کاربرد درمانی یا مکمل داشته باشد.
‎در مواردی مانند کمبود بیوتینیداز، روزانه ۵ تا ۲۰ میلی گرم بیوتین قابل تجویز می باشد.
‎بیوتین برخلاف سایر مکمل ها و ویتامین ها RDA مشخصی ندارد اما برای نوزادان ۱ تا ۶ ماه ۵ میکروگرم در روز، برای شیرخواران ۷ تا ۱۲ ماه ۶ میکروگرم روزانه، برای کودکان و نوجوانان ۸ تا ۲۵ میکروگرم ( 0/7 mg/kg/day) روزانه با توجه به سن مورد نیاز می باشد.
‎در افراد بزرگسال ۳۰ میکروگرم در روز نیاز فرد را برطرف می سازد اما به عنوان مکمل غذایی در دوز ۳۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میکروگرم روزانه می تواند مصرف گردد.

‎فرم های دارویی موجود:
‎بیوتین به صورت کپسول خوراکی ۵ میلی گرم و ۵۰۰۰ میکروگرم و. قرص خوراکی ۳، ۵، ۱۰ میلی گرم و ۳۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم در بازار دارویی دنیا یافت می شود. در ایران قرص و آمپول ۵ میلی گرم بیشتر رایج می باشد.

مکانیسم اثر:
‎بیوتین به عنوان یک کوآنزیم در واکنش های کربوکسیلاسیون، ترانس کربوکسیلاسیون و دکربوکسیلاسیون در گلیکوژنز، لیپوژنز، سنتز اسید های چرب، متابولیسم پروپیونات و کاتابولیسم لوسین نقش دارد.

عوارض جانبی:
‎عوارض جانبی تاکنون با مصرف بیوتین، عوارض مهمی گزارش نگردیده است.

تداخلات دارویی:
‎بیوتین تداخل دارویی معنا داری با داروی خاصی ندارد.

توصیه های دارویی:
‎دارو به صورت خوراکی همراه یا بدون غذا می تواند تجویز گردد.

اشکال داروئی:

قرص بیوتین ایران دارو 5 میلی گرم
قرص زیر زبانی بیوتین 500 میکرو گرم
قرص بیوتین ایران دارو 300 میکروگرم
قرص ویتا اچ
آمپول بیوتین 5 میلی گرم/میلی لیتر
آمپول بیوتیکسین 5 میلی گرم/میلی لیتر
کپسول بیوتین جالینوس 300 میلی گرم
قرص پروجیو 100 میلی گرم
قرص بیوتین رها 5000 میکروگرم
قرص بیوتین بیوکلینیک 300 میکرو گرم
قرص بیوتین برنسون 1000 میلی گرم

BIOTIN IRAN DAROU 5MG TAB
BIOTIN 500MCG Sub L.TAB
BIOTIN IRAN DARU 300 MCG TAB
VITA H Tab
BIOTIN 5 MG/ML AMP
BIOTIXIN 5MG/ML AMP
Biotin JALINOUS 300MG CAP
PROGIO 100MG Tablet
Biotin RAHA 5000mcg Tablet
BIOTIN bioclinic 300MCG Tablet
BIOTIN BRONSON 1000MCG Tablet