نام علمی دارو (ژنریک): Teriparatide
گروه دارویی: Bone Modulating Drugs 
داروهای استخوان ساز

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
ضد اوستئوپوروز (هورمون پاراتیروئید نوترکیب انسانی). 
درمان اوستئوپوروز در زنان یائسته که در ریسک شکستگی هستند. درمان اوستئوپوروز اولیه یا هیپوگنادال در مردانی که در فطر شکستگی هستند.

مکانیسم اثر:
دارو از طریق تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر (افزایش سطح کلسیم سرم و کاهش سطح فسفر سرم) در استخوان ها وکلیه سبب تقویت تشکیل استخوان های جدید و بهبود توده استخوانی و افزایش استحکام استخوان ها می شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر دارو پیرو تزریق 1 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
دپرسیون، سرگیجه، سردرد، بی خوابی، سنکوپ، آنژین پکتوریس، هایپرتنشن، هایپوتنشن اورتوستاتیک، فارنژیت، رینیت، یبوست، تهوع، اسهال، استفراغ، هایپرکلسمی، کرامپ پا، افزایش سرفه، پنومونی، راش، تعریق، درد گردن، اختلالات دندانی
 
تداخل دارویی:
a) مکمل های کلسیم ممکن است سبب افزایش دفع کلسیم ادرارای شوند. 
b) به علت بروز هایپرکلسمی ناشی از مصرف دارو در صورت مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین احتمال بروز مسمومیت با دیژیتال ها افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
روزانه 20mcg از راه زیرجلدی در ران یا شکم تزریق می شود.

اشکال دارویی:
 تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول فورتئو 250 میکروگرم/میلی لیتر 2.4 میلی لیتر
LILLY [ فرانسه ]
  شفایاب گستر
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FORTEO Injection,Solution 250 mcg/ml,2.4 ml
LILLY [ FRANCE ]
  شفایاب گستر