قرص TENOBIOVIR تنوبایوویر 300 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:  Tenofovir
گروه دارویی:  Antivirals
داروهای ضد ویروس


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
ضد رترو ویروس (مهارکننده نوکلئوتیدی ترانس کریپتاز معکوس).
درمان عفونت HIV-1 همراه با سایر داروهای ضد رترو ویروس.

مکانیسم اثر:
این دارو آنتاگونیست رقابتی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HIV است و در نتیجه سبب مهار رپلیکاسیون می شود.

فارماکوکینتیک:
مصرف دارو با وعده غذایی پر چرب سبب افزایش میزان فراهم زیستی دارو تا 40% می شود. متابولیسم دارو توسط سییتم P450 کبدی صورت می گیرد. نیمه عمر دارو 12-18 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سردرد، دردشکمی، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، گلیکوزوری، نوتروپنی، هایپرگلیسمی، افزایش سطح آنزیم های کبدی.

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با آتازاناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی آتازاناویر شود.
b) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش فراهم زیسی دیدانوزین شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
بزرگسالان: 300mg از راه خوراکی 1بار در روز . در صورت مصرف همزمان با دیدانوزین، این دارو باید 2ساعت قبل یا 1ساعت بعد از دیدانوزین تجویز شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص تنوبایوویر 300 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
TENOBIOVIR 300MG TAB    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]