نام علمی دارو (ژنریک): Theophylline
گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs 
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
تئوفیلین برای درمان انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
تئوفیلین از طریق افزایش cAMP داخل سلولی به طور مستقیم سبب شل شدن عضلات صاف راههای تنفسی نایژه ای و عروق ریوی شده و موجب کاهش اسپاسم نایژه و افزایش سرعت جریان هوا و ظرفیت حیاتی می شود.

فارماکوکینتیک:
معمولاً از راه خوراکی بخوبی جذب می شود، اما جذب بر حسب شکل دارویی مورد استفاده ممکن است متغیر باشد. جذب قرص هایی که در روده باز می شوند با تاخیر بوده و احتمالاً متغیر است. تئوفیلین بسرعت در بافتهای بدن و مایع مغزی نخاعی توزیع می شود و براحتی از جفت عبور می کند. پیوند پروتئینی تئوفیلین متوسط (40 درصد) بوده و به آلبومین متصل می شود. متابولیسم دارو کبدی است و به کافئین تبدیل می شود. میانگین نیمه عمر حذف تئوفیلین در کودکان 4/3 ساعت، بزرگسالان 2/8 ساعت و افراد مسن 8/9 ساعت می باشد. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی دارو با مصرف قرص های پیوسته رهش تقریباً 4 ساعت می باشد. در اغلب افراد غلظت پلاسمایی mg/l20-10 برای کسب اثر رضایت بخش گشادکننده نایژه ای لازم است. عوارض جانبی در غلظت های بالاتر از mg/l 40-30 بروز می کند لیکن ممکن است با مقادیر کمتر از mg/l20 نیز مشاهده شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
در صورت وجود خیز حاد ریوی، ناتوانی احتقانی قلب، تب پایدار، بیماری های کبدی، زخم معده ، پرکاری تیروئید یا سپسیس و اختلالات صرعی باید با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی:
تاکیکاردی، تپش قلب، تهوع، اختلالات دستگاه گوارش، سردرد، فراموشی، آریتمی و تشنجات بویژه در صورت تزریق سریع داخل وریدی، ممکن است مشاهده شود.

تداخل دارویی:
تجویز همزمان سایمتیدین، سیپروفلوکساسین، اریترومایسین، داروهای ضد بارداری خوراکی، پروپرانولول و تیابندازول با تئوفیلین احتمالاً باعث افزایش غلظت آن می شود. تجویز همزمان فنوتوئین احتمالاً باعث افزایش غلظت آن می شود. تجویز همزمان فنی توئین، کاربامازپین، باربیتوراتها و ریفامپیسین با تئوفیلین و کشیدن سیگار یا تنباکو، احتمالاً باعث کاهش غلظت آن به واسطه تحریک متابولیسم می شود. تجویز همزمان مسددهای گیرنده بتا آدرنرژیک ممکن است اثرات گشادکنندگی نایژه ای تئوفیلین را مهار کند. مصرف همزمان تئوفیلین با کتامین ممکن است آستانه حملات صرع را کاهش دهد.

نکات قابل توصیه:
1.دوره درمان کامل و هیچ یک از نوبت های مصرف دارو فراموش نگردد. 
2.از جویدن و خرد کردن اشکال دارویی پیوسته رهش خودداری شود. 
3.دارو با معده خالی و یک لیوان آب مصرف شود تا جذب آن سریعتر انجام گیرد. در صورت بروز تحریک گوارشی، دارو با غذا یا بلافاصله پس از آن مصرف شود. 
4.تئوفیلین از جفت عبور می کند، لذا در صورت مصرف طی سه ماهه سوم بارداری سطح خونی آن باید مکرراً اندازه گیری شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : درابتدا درمان با مقدارmg/day 300 از دارو شروع می شود و در صورت تحمل بیمار، پس از سه روز به mg/day400 قابل افزایش است. افزایش مجدد مقدار دارو در صورت تحمل بیمار پس از سه روز دیگر به mg/day600، بدون اینکه به اندازه گیری غلظت پلاسمایی نیاز باشد ، امکان پذیراست. مقدار مصرف روزانه معمولاً در 4-3 مقدار منقسم هر 8-6 ساعت تجویز می شود. 
کودکان : برای کودکانی که وزن بدنشان کمتر از 45 کیلوگرم می باشد، مقدار mg/kg 14-12، تا حداکثرmg/kg 300، درمقادیر منقسم تجویز می شود.در صورت تحمل بیمار، مقدار دارو را می توان پس از سه روز به mg/kg16، تا حداکثر mg/day400، افزایش داد. افزایش مجدد مقدار دارو مشروط به تحمل بیمار، پس از سه روز دیگر به mg/day600، در 6-4 مقدارمنقسم هر(6-4 ساعت)، ممکن می باشد. 
در صورت تجویز طولانی مدت مقدار mg/kg600 یا بیشتر از دارو به کودکان یا بزرگسالان، سنجش غلظت سرمی تئوفیلین و ارزیابی پاسخ بیمار به آن برا ی دستیابی به غلظت مناسب درمانی و به حداقل رسانیدن عوارض سمی دارو توصیه می شود.

اشکال دارویی:
Retard Tablet: 200 mg 
Tablet:200 mg 
Tablet: 100 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آهسته رهش تئوفیلین دی پی 200 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش تئوفیلین دی پی 100 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص تئولیت 200 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش تئوفیلین فارماشیمی 200 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
THEOPHYLLINE DP 200MG ER TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
THEOPHYLLINE DP 100MG SR TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
THEOLITE 200MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
THEOPHYLLINE PHARMACHEMI 200MG SR TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]