پماد چشمی جنتکس GENTEX
قطره چشمی جنتکس GENTEX
قطره چشمی جنتامایسین دی پی GENTAMICIN DP

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Gentamicin-Ophthalmic
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

این دارو در عفونتهای سطحی چشم ناشی از میکروارگانیسم های حساس به دارو (مانند التهاب عفونی پلکها، ملتحمه، قرنیه، و مجرای اشکی) مصرف می شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

جنتامایسین ممکن است از طریق مخاط چشم جذب سیستمیک شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

احتمال بروز واکنشهای حساسیتی مانند خارش، قرمزی، تورم یا سایر علایم تحریک در موضع مصرف وجود دارد.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

از آنجا که مصرف پماد چشمی ممکن است موجب تاری دید شود بهتر است از پماد در شب و به عنوان داروی کمکی برای قطره چشمی استفاده شود.


مقدار مصرف:

حدود یک سانتی متر از پماد چشمی هر 12-6 ساعت بر روی ملتحمه گذاشته می شود. در مورد قطره جنتامایسین یک قطره از دارو هر 8-4 ساعت در چشم چکانده می شود. درابتدای درمان فواصل زمانی بین نوبت های مصرف دارو بهتر است کم باشد و با بهبود نسبی عفونت، فواصل زمانی افزایش داده شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ophthalmic Ointment: (as sulfate)3mg/g
Sterile Eye Drods: (as sulfate) 3mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی جنتامایسین دی پی 3میلی گرم/میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

پماد چشمی جنتکس 0.3 %
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

قطره چشمی جنتکس 0.3%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GENTAMICIN DP 3MG/ML OPH DROP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

GENTEX 0.3% OPH OINT
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

GENTEX 0.3% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]