آمپول DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE دزوکسی کورتیکوسترون استات
آمپول DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE IH دزوکسی کورتیکوسترون استات آی اچ      

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Desoxycorticosterone Acetate
گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون

موارد مصرف:

این دارو یک مینرالوکورتیکوئید است که در درمان نارسایی غده فوق کلیه مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

آدرنوکورتیکوئیدها با عبور از غشاء سلولی با گیرنده های اختصاصی کمپلکس تشکیل داده و با تحریک رونویسی mRNA باعث ساخت پروتئین هایی می شوند که مسئول بروز اثرات فیزیولوژیک آنها می باشند.


فارماکوکینتیک:

متابولیسم دارو کبدی و کلیوی است و بصورت متابولیت از طریق کلیه دفع می شود. طول اثردارو 2-1 روز و نیمه عمر آن حدود 70 دقیقه است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سرگیجه، سردرد شدید، زیادی فشار خون، تورم پاها و ضعف غیر عادی از عوارض جانبی دارو هستند.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان دارو با آمفوتریسینB یا استازولامید ممکن است باعث کمی شدید پتاسیم خون گردد. مصرف همزمان با دیگوکسین ممکن است باعث بروز آریتمی قلبی شود. مصرف همزمان دزوکسی کورتیکوسترون با داروهای مدر یا مکمل های پتاسیم ممکن است باعث تغییرات شدید پتاسیم خون شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

در درمان بی کفایتی غده فوق کلیویmg/day5-1 تزریق عضلانی می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:5mg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات ابوریحان 5میلی گرم/1میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات آی اچ 5میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE ABURAYHAN 5MG/1ML AM
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE IH 5MG/1ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]