اطلاعات داروی دوسولپین هیدروکلراید Dosulepin Hydrochloride

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dosulepin
گروه دارویی: Antidepressants
داروهای ضد افسردگی


شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:
این دارو یک ضد افسردگی سه حلقه ای که عملکردو موارد استفاده آن شبیه آمی تریپتیلین است این دارو یکی از خواب آورترین (سداتیو) سه حلقه ای هاست.
در درمان افسردگی، این دارو از طریق خوراکی با دوز 25 میلی گرم سه بار در روز شروع و در صورت نیاز بتدریج به 50 میلی گرم سه بار در روز افزایش می یابد. می توان آن را به صورت تک دوز شبانه هم تجویز کرد. دوزهای بالاتر از 225 میلی گرم روزانه در بیماران شدیداً افسرده بستری کاربرد دارد. دوز توصیه شده ابتدایی در افراد مسن 75-50 میلی گرم روزانه است.به منظور کاهش علایم ترک، کاهش و قطع آن بایستی بتدریج صورت گیرد.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
براحتی از سیستم گوارشی جذب می شود و با متابولیسم عبور اول از کبد به میزان وسیعی دمتیله شده و به متابولیت اولیه فعال خود دسمتیل دوتیپین (نورتیادن) تبدیل می شود. یکی از راههای متابولیسم S- اکسیداسیون است.
این دارو از طریق ادرار دفع می شود که عمدتاً متابولیت های آنرا شامل می شود و مقادیر کمی نیز از طریق مدفوع دفع می شود. نیمه عمر حذفی این دارو 24-12 ساعت و نیمه عمر متابولیت آن 46-23 ساعت است. این دارو در شیر نیز وارد می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
همانند ضد افسردگیهای سه حلقه ای (آمی تریپتیلین).
در شیر دهی: همانند آمی تریپتیلین.
اثرات بر سیستم قلبی عروقی: در بیماران تحت درمان با این دارو خطر بیماریهای ایسکمیک قلبی افزایش می یابد (احتیاطات آمی تریپتیلین راببینید).

تداخل دارویی:
جهت اطلاع از تداخلات ضد افسردگیهای سه حلقه ای به آمی تریپتیلین مراجعه کنید.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
بصورت قرص و کپسول موجود است.


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):