اطلاعات داروی دولوکستین Duloxetine Hydrochloride (کپسول)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Duloxetine Hydrochloride
گروه دارویی: Antidepressants 
 
مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
کپسول سیمبالتا 30 میلی گرم ELI LILLY
کپسول سیمبالتا 60 میلی گرم ELI LILLY
کپسول دولوکستین 20 میلی گرم داروسازی تدبیر کالای جم
کپسول دولوکستین 30 میلی گرم داروسازی تدبیر کالای جم
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
Cymbalta 30 mg Capsule ELI LILLY
Cymbalta 60 mg Capsule ELI LILLY
Duloxetine HCl 20MG CAP داروسازی تدبیر کالای جم
Duloxetine HCl 30MG CAP داروسازی تدبیر کالای جم
اطلاعات داروها،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها،جستجوی دارو،دارویاب،داروهای ضد افسردگی،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی