اطلاعات داروی دیفن هیدرامین Diphenhydramine (الگزیر سیروفن SYRUPHEN ELIXIR) (شربت)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Diphenhydramine

گروه دارویی: Antihistamines 

آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

دیفن هیدرامین در درمان علامتی رینیت وازو موتور، کهیر و کهیر غول آسا، در درمان علامتی پارکینسون و واکنشهای اکستراپیرامیدال ناشی ازداروها، تهوع واستفراغ ناشی از مسافرت یا حرکت ، به عنوان بی حس کننده موضعی در دندان پزشکی و به عنوان بی حس کننده مو ضعی در دندان پزشکی و به عنوان یک خواب آور ملایم بکار می رود.

مکانیسم اثر:

اثر ضد دارو به علت با رقابت با آنتی هیستا مین برای اتصال به گیرنده های H1 است . ضد سرفه دیفن هیدرامین به علت اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع است . این دارو بر گیرنده هایH1 مغز اثر گذاشته موجب اثرات خواب آور می گردد. اثر بی حس کنندگی موضعی آن به دلیل شباهت ساختمانی آن با بی حس کننده های موضعی است .

فارماکوکینتیک:

این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود. زمان شروع اثر ان در حدود 60-15 دقیقه است . دفع آن کلیوی است و اغلب به صورت متابولیت طی 24 ساعت دفع می گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود پورفیریا نباید استفاده گردد .

هشدارها:

1-مصرف این دارو در صرع، هیپرو تروفی پروستات ، احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد . 

2-احتمال بروز سر گیجه ، تسکین بیش از حد ، اغتشاش شعور و کمی فشار خون ناشی از مصرف این دارو در سالخوردگان بیشتر است. 

3-مصرف طولانی مد ت این دارو باعث خشکی دهان و گلو و پوسید گی دندان وجود دارد. 

4-در صورت مصرف این دارو تشخیص اپاندیسیت و علایم سمی بر گوش ناشی از مصرف سایر دارو ها مشکل می گردد.

عوارض جانبی:

گیجی ، سر درد، عوارض پیسکو موتور ،عوارض ضد موسکیرانی مانند خشکی دهان ، تاری دید و دو بینی و اختلالات گوارشی از عوارض شایع این دارو هستند.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این داروبا مضعف های CNS ممکن است اثرات مضعف آن را افزایش دهد. استفاده همزمان آن با دارو های آنتی کولینرژیک عوارض جانبی این دارو را تشدید میکند . مصرف همزمان دارو های سمی برای گوش مانند سالیسیلات ها و وانکو مایسین با این دارو ممکن است علایم اثرات سمی آنها بروی گوش از جمله وزوز گوش و سر گیجه را بپوشاند.

نکات قابل توصیه:

1-به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه غذا ، آب یا شیر مصرف گردد . 

2-در صورت مصرف به عنوان ضد سر گیجه حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت استفاده گردد. 

3-در صورت بروز خواب آلودگی از کار هایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خوداری گردد.

مقدار مصرف:

بزر گسالان: به عنوان ضد هیستامین ، مقدار 25-50 میلی گرم هر4-6 ساعت مصرف می شود . به عنوان ضد دیسکنزی در پار کینسون اید یوپاتیک در ابتدا مقدار 50-150 میلی گرم یا 25 میلی گرم سه بار در روز مصرف می شود و سپس مقدار مصرف به 50 میلی گرم چهار بار در روز افزایش می یابد . به عنوان ضد استفراغ مقدار 50 میلی گرم نیم ساعت قبل از مسافرت مصرف می شود. به عنوان ارام بخش – خواب اورمقدار 50 میلی گرم 20 -30 دقیقه قبل از خواب مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف 300mg/day است. 

کود کان : به عنوان ضد هیستامین، مقدار1/25 mg/kgهر 4-6مصرف می گردد. به عنوان ضد استفراغ 1-1/5 mg/kgهر 6 ساعت مصرف می گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Elixixr:12.5 mg/5 ml 

Tablet:25/mg

 

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

شربت دیفن هیدرامین دی پی 60 میلی لیتر

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین البرزدارو 60 میلی لیتر

داروسازی البرز دارو [ ایران ]

 

قرص دیفن هیدرامین-الحاوی 25 میلی گرم

داروسازی الحاوی [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین-الحاوی

داروسازی الحاوی [ ایران ]

 

شربت امی-دیفن هیدامین

داروسازی امین [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین پورسینا 60 میلی لیتر

داروسازی پور سینا [ ایران ]

 

الگزیر سیروفن

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین خوارزمی 60 میلی لیتر

داروسازی خوارزمی [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین راموفارمین 60 میلی لیتر

داروسازی راموفارمین [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین شهردارو 60 میلی لیتر

داروسازی شهر دارو [ ایران ]

 

الگزیر دیفن هیدرامین-عماد 60 میلی لیتر

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

 

شربت دیفن هیدرامین مینا

داروسازی مینا [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

DIPHENHYDRAMINE DP 60ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP

داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI 25MG TAB

داروسازی الحاوی [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI SYRUP

داروسازی الحاوی [ IRAN ]

 

AMI-DIPHENHYDRAMINE SYRUP

داروسازی امین [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE PURSINA 60ML SYRUP

داروسازی پور سینا [ IRAN ]

 

SYRUPHEN ELIXIR

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE KHARAZMI 60ML SYRUP

داروسازی خوارزمی [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP

داروسازی راموفارمین [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE SHAHRDAROU 60ML SYRUP

داروسازی شهر دارو [ IRAN ]

 

DIPHENHYDRAMINE-EMAD 60ML ELIXIR

داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

افزودن خط 

DIPHENHYDRAMINE MINA SYRUP

داروسازی مینا [ IRAN ]