اطلاعات داروی دیمن هیدرینات Dimenhydrinate ( تراولین TRAVELIN ) (قرص )

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dimenhydrinate

گروه دارویی: Antihistamines 

آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:

دیمن هیدرینات در درمان سر گیجه ، تهوع ، بیماری مسافرت و همچنین سر گیجه ناشی از بیماری هایی که بر روی بخش دهلیزی گوش اثر می گذارند(مانند التهاب لابیر نت ) به کار برده می شود.

مکانیسم اثر:

دیمن هیدرینات یک داروی آنتی هیستامین است و احتمالا با اثر ضد موسکارینی مر کزی باعث کاهش فعالیت لابیر نت و مر کز CTZ در بصل النخاع می شود و باعث مهار سر گیجه و تهوع می گردد.

فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی از راه خوراکی جذب می گردد متابولیسم آن کبدی و از کلیه طی 24 ساعت به صورت متابولیت دفع می گردد.

موارد منع مصرف:

هشدارها:

1-احتمال بروز سر گیجه ، تسکین ، اغتشاش شعور و کمی فشار خون در بیماران سالخورده وجود دارد 

2-احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد و در صورت مصرف مداوم ممکن است باعث بروز بیماریهای دهان و دندان گردد.

عوارض جانبی:

خواب آلودگی، غلیظ شدن تر شحات نایژه ، تاری دید ، دفع مشکل یا درد ناک ادرار ، هیجان و عصبانیت از عوارض این دارو هستند.

تداخل دارویی:

این دارو اثرات ضد موسکارینی آمانتادین، آتروپین و تر کیبات مشابه ، هالو پیریدول ، فنوتیازین ها و پرو کائین امید را تشدید می کند ، مصرف همزمان آن با دارو های سمی برای گوش می تواند علایم مسمومیت گوشی ناشی از این دارو ها را بپوشاند . این دارو اثرات دارو های مضعف CNSرا تشدید می کند.

نکات قابل توصیه:

1-بمنظور کاهش تحریک گوارشی، همراه غذا ، آب یا شیر مصرف شود. 

2-احتمال بروز خواب آلودگی وجود دارد . بنابرین از کار با آلاتی که نیاز مند هوشیاری است مانند رانندگی خودداری شود. 

3-دیمن هیدرینات به عنوان ضد سر گیجه حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت باید مصرف گردد.

مقدار مصرف:

بزر گسالان : به عنوان ضد استفراغ و ضد سر گیجه مقدار 100-50 میلی گرم هر 4 ساعت بر حسب نیاز مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف در بزر گسالان تا 400mg/day است . 

کودکان : در کودکان 6-1 سال 12/5-25 mg/dayودر کودکان 12-7 سال25-50 mg/dayمصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:

Tablet:50mg

 تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

قرص تراولین 50 میلی گرم

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

 

قرص دیمن هیدرینات-جالینوس 50 میلی گرم

داروسازی جالینوس [ ایران ]

 

قرص دیمن هیدرینات-عبیدی 50 میلی گرم

داروسازی عبیدی [ ایران ]

 

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده

TRAVELIN 50MG TAB

داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

 

DIMENHYDRINATE-JALINOUS 50MG TAB

داروسازی جالینوس [ IRAN ]

 

DIMENHYDRINATE-ABIDI 50MG TAB

داروسازی عبیدی [ IRAN ]