اطلاعات آمپول PROSTIN E2 پروستین ای2 10 میلی گرم 0.5 میلی لیتر

اطلاعات قرص واژینال prostin ٍE2 پروستین ای 2 3 میلی گرم

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dinoprostone
گروه دارویی: Prostaglandins
پروستاگلاندین ها


مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
آمپول پروستین ای2 10 میلی گرم/میلی لیتر 0.5 میلی لیتر PFIZER
قرص واژینال پروستین ای 2 3 میلی گرم PFIZER


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
PROSTIN E2 Injection 10 mg/ml ,0.5 ml PFIZER
PROSTIN E2 Tablet 3 mg,Vaginal PFIZER