اطلاعات داروی رابپرازول Rabeprazole (پاریت PARIET، انتریک کوتد رابزول E.C، رابیمیزول RABIMIZOL) (قرص)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Rabeprazole Sodium
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
مهارکننده پمپ پروتونی (ضد زخم پپتیک).

مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار K+/H+ ATPase سبب مهار فعالیت پمپ پروتون در سطح ترشحی سلول های پاریتال معده شده و در نتیجه سبب مهار ترشح اسید معده می شود.

فارماکوکینتیک:
دارو به میزان 96.3% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 1-2 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سردرد، تهوع، اسهال، استفراغ، راش های پوستی.

تداخل دارویی:
a) کلاریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی رابپرازول شود.
b) مصرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین ممکن است سبب مهار متابولیسم سیکلوسپورین شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
a) درمان رفلاکس گاستروازوفاژیال (erosive یا ulcerative): 20mg از راه خوراکی روزانه برای 4-8 هفته. ممکن است یک دوره 8 هفته ای برای درمان در نظر گرفته شود.
b) درمان زخم های دوازدهه: 20mg از راه خوراکی روزانه بعد از صبحانه تا 4 هفته
c) سندروم زولینگر الیسون: 60mg از راه خوراکی روزانه .ممکن است دوز به میزان 100mgروزانه از راه خوراکی و یا 60mg دو بار در روز از راه خوراکی افزایش یابد.
d) کاهش هلیکوباکتر پیلوری به منظور کاهش ریسک زخم های دوازدهه عودکننده: 20mg از راه خوراکی 2بار در روز همراه با آموکسی سیلین (1000mg از راه خوراکی 2 بار در روز) و کلاریترومایسین (500mg از راه خوراکی 2بار در روز) برای 7روز.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص پاریت 20 میلی گرم    
JANSSEN CILAG [ بلژیک ]
         جهان بهبود
قرص انتریک کوتد رابزول 20 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
قرص رابزول 20 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
قرص رابپرازول-ناژو 20 میلی گرم    
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
         
قرص رابیمیزول 20 میلی گرم    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
قرص رابپرازول کیمیدارو 20 میلی گرم    
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
PARIET Tablet 20 mg    
JANSSEN CILAG [ BELGIUM ]
         جهان بهبود
Rabezol 20 mg E.C Tablet    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
RABEZOL 20MG TAB    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
RABEPRAZOLE-NAGO 20MG TAB    
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
         
RABIMIZOL 20MG TAB    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
RABEPRAZOLE CHEMIEDAROU 20MG TAB    
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]