نام علمی دارو (ژنریک): Risedronic Acid
گروه دارویی: Bone Modulating Drugs 
داروهای استخوان ساز

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
مهارکننده بازجدب استخوان (بیس فسفونات). 
a) پیشگیری و درمان اوستئوپوروز بعد ار یائستگی 
b) بیماری پاژه 
c) اوستئوپوروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (در بیمارانی که میزان 7.5mg یا بیشتر از پردنیزون یا دیگر اکی والانت ها را در روز مصرف می کنند).

مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار اوستئوکلاست ها سبب کاهش ترن اور استخوانی و کاهش بازجذب استخوانی در سایت های رمدلینگ می شود.

فارماکوکینتیک:
مصرف غذا روی میزان جذب اثر می گذارد در نتیجه دارو باید حداقل نیم ساعت قبل از صبحانه مصرف شود. دارو به میزان 24% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر اولیه دارو 1.5 ساعت و نیمه عمر نهایی آن 480 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
اضطراب، آستنی، دپرسیون، سرگیجه، سردرد، بی خوابی، درد، آنژین پکتوریس، هایپرتانسیون، ادم محیطی، کاتاراکت، اوتیت مدیا، فارنژیت، یبوست، تهوع، اسهال، نفخ، گاستریت، عفونت دستگاه ادراری، آنمی، اکیموزیس، آرترالژی، درد استخوانی، کرامپ شکمی، برونشیت، پنومونی، راش، عفونت، اختلالات دندانی.
 
تداخل دارویی:
ساپلمنت های کلسیم، آنتااسیدهای محتوی کلسیم، منیزیوم و آلومینیوم ممکن است با جذب ریسدرونات تداخل کنند.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف
a) پیشگیری و درمان اوستئوپوروز بعد ار یائستگی: 5mg از راه خوراکی روزانه ویا 1قرص 35mg یکبار در هفته نیم ساعت قبل از صبحانه 
b) بیماری پاژه: 30mg از راه خوراکی روزانه برای مدت 2ماه نیم ساعت قبل از صبحانه 
c) اوستئوپوروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (در بیمارانی که میزان 7.5mg یا بیشتر از پردنیزون یا دیگر اکی والانت ها را در روز مصرف می کنند): 5mg از راه خوراکی روزانه، نیم ساعت قبل از صبحانه.

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص اکتونل 35 میلی گرم
SANOFI AVENTIS [ ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
قرص ریزیدرونات-آریا 35 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص ریزیدرونات-عبیدی 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ریزیدرونات-عبیدی 35 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Actonel Tab 35mg
SANOFI AVENTIS [ ]
  شرکتهای فوریتی-تک نسخه ای
RISEDRONATE-ARYA 35MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
RISEDRONATE-ABIDI 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
RISEDRONATE-ABIDI 35MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]