سرم رینگر لاکتات RINGER LACTATE
سرم رینگر لاکتات آی پی پی RINGER LACTATE IPP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ringer Lactate
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران

موارد مصرف:

این فراورده به منظور برقرار کردن مجدد تعادل آب و الکترولیت بدن، بخصوص قبل و بعد از جراحی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

رینگرلاکتات یک محلول یونی است که حجم خون را افزایش می دهد و تعادل آب و الکترولیت را برقرارمی سازد. یون لاکتات موجود در این فراورده که بسرعت به یون بی کربنات متابولیزه می شود، در تنظیم تعادل اسید و باز دخالت دارد.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

این فراورده در بیماران مبتلا به خیز، آلکالوز متابولیک، اسیدوز ناشی از اسید لاکتیک و افزایش پتاسیم و کلسیم خون نباید مصرف شود.


هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مقدار مصرف این فراورده با توجه به شرایط بالینی بیمار و پاسخ آزمایشات تنظیم می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Infusion:( Na+130mEq+Ca²+ 3 mEq + K+ 4 mEq + Cl- 109 mEq + Lactate 28 mEq)L


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرم رینگر لاکتات قاضی 0.5 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات قاضی 1 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات قاضی 250 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات آی پی پی 1 لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

سرم رینگر لاکتات آی پی پی 500 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RINGER LACTATE GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER LACTATE GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER LACTATE GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER LACTATE IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

RINGER LACTATE IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]